Amfitheater met eetbaar groen op schoolplein

Louis de Jel 31-10-2018
807 keer bekeken 0 reacties

We willen ons ‘muzikale schoolplein’ groener, eetbaarder, spannender en educatiever maken. Ouders en kinderen gaan gezamenlijk een ontwerp maken voor een amfitheater en dit samen met anderen realiseren. Het amfitheater is tribune en speelplek en wordt voorzien van bijvoorbeeld rozemarijn en een voedselhaag van appels en noten.

Amfitheater met eetbaar groen op schoolplein

Kern

Naam
De dorpen Varik en Heesselt

Aantal inwoners
Ongeveer 1400

Gemeente
Neerijnen (vanaf 2019 West Betuwe)

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Ouderraad Burgemeester Westerbeek van Eertenschool

Doelstelling
De ouderraad is er om te zorgen dat er, naast het reguliere onderwijs, extra’s mogelijk gemaakt worden in de meest brede zin van het woord. Organiseren en ondersteunen bij Sinterklaas, schoolreis en een kookmiddag, maar ook bij de afsluiting van een themaweek over China of de Kinderboekenweek biedt de Ouderraad ondersteuning Ook denkt de ouderraad actief mee over de inrichting van een zo plezierig mogelijke omgeving voor de leerlingen.

Aantal leden
De ouderraad bestaat momenteel uit 4 personen, in totaal zijn er ongeveer 70 ouders van de in totaal 100 leerlingen. Natuurlijk wordt alles uitgevoerd na afstemming en in samenwerking met het schoolteam.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met het bouwen van een amfitheater is er voor zover nu bekend niet. Er zijn wel de nodige ouders die bekend zijn met grondverzet, straatwerk en aanplant van groen. Als deze kennis en kunde gebundeld en uitgevoerd kan worden, kan dit wellicht een blauwdruk worden voor vergelijkbare ideeën en initiatieven.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
directie@schoolvarik.nl

Project

Doelstelling
We willen ons ‘muzikale schoolplein’ groener, eetbaarder, spannender en educatiever maken. Ouders en kinderen gaan gezamenlijk een ontwerp maken voor een amfitheater en dit samen met anderen realiseren. Het amfitheater is tribune en speelplek en wordt voorzien van bijvoorbeeld rozemarijn en een voedselhaag van appels en noten.

Beginsituatie
Het schoolplein is nu functioneel en stenig. Er zijn speeltoestellen, maar het is niet echt avontuurlijk en qua beleving en educatie is er weinig. Er ligt een conceptplan om het speelplein te transformeren naar een muzikaal schoolplein (hiervoor is een tweede prijs gewonnen binnen Stichting Fluvium, de overkoepelende organisatie voor openbare scholen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen). Het amfitheater bouwt hierop voort. Een prachtige plaats voor uitvoeringen van muziek, toneel en voorlezen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het amfitheater is een mooie, spannende en groene plek voor de kinderen en de ouders, maar zie hieronder: een groter geheel.

Onderdeel van een groter geheel
Het amfitheater is een afgebakend project dat in 2019 wordt gerealiseerd. Er zijn vergezichten om de school en het plein te transformeren en meer in de dorpssamenleving te plaatsen. Het amfitheater zal geïntegreerd worden in de totale transformatie van het schoolplein naar een uitnodigende, prikkelende, muzikale en groene speel- en leeromgeving voor de leerlingen van de basisschool. Het totale plan moet nog in detail ontworpen worden. Enkele ideeën: • het amfitheater om les te geven, als startpunt voor wandelingen, als openlucht cultuurplek voor het dorp • insectenhotels • een belevingsplein • verbinding tussen de school en agrariërs • etc. We willen deze dromen bottom-up (kinderen, leerkrachten en ouders) en samen met het dorp en een Kern met Pit adviseur ontwikkelen, visualiseren en realiseren.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Primair de kinderen van de basisschool. Daarnaast biedt het mogelijk een plek voor andere initiatieven binnen onze dorpen. Te denken valt aan een startpunt voor een dorpswandeling, opvoeringsplaats voor openluchttheater van de plaatselijke toneel- en/of zangvereniging.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Bottom-up met ouders, kinderen, team en adviseurs tot een ontwerp, keuzes en invulling komen. Hand- en spandiensten bij aanschaf en bouw.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het bouwen van het amfitheater en aanleg groen moet onder leiding van een professional gedaan worden, zodat aan alle (veiligheids)eisen voldaan zal worden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
In ieder geval de materiaalkosten. Ontwerp en bouw proberen we zoveel als mogelijk kosteloos in eigen beheer te realiseren. Daar waar nodig zal expertise van buitenaf ingehuurd moeten worden. Hierdoor variëren de hoogtes van de voorlopige begrotingen van duizend tot een paar duizend euro's.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We vragen Stichting Springzaad/Groene Schoolpleinen, adviseur Louis de Jel, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (via het project Levend Landschap) en Stichting Dorpstafel Varik en Heesselt om mee te denken en te begeleiden en hopen door bekendheid van dit initiatief dorpsgenoten te stimuleren hun specialistische kennis en kunde beschikbaar te willen stellen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We hebben vooral behoefte aan een adviseur die het project in 2019 begeleidt en aanjaagt en helpt bij het ontwerp, en die ons helpt ons gezamenlijke vergezicht te concretiseren en realiteit te maken.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Adviseur Louis de Jel heeft tussen 2006 en 2008 samengewerkt met de KNHM (Monique Melchers) aan het project Lekker Utregs. Hij woont sinds enkele jaren in Varik en heeft ons in contact gebracht met KMP.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Zie hierboven bij Arcadis

Afbeeldingen

Anders

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}