Samen actief ouder worden

Luc westerhof October 31, 2018
1120 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

De leeftijd van de inwoners van Beuningen valt in alle categorieën, maar vooral de oudere generatie is groot en groeiende ten opzichte van de jongere generatie. Om deze groep ‘senioren’ bij elkaar te brengen, en te houden, is uitbreiding van activiteiten voor deze doelgroep gewenst. De huidige ‘ouderen’ voelen zich nog erg fit en voelen zich niet geassocieerd met een ‘ouderen’-bond. Deze vitale senioren hebben behoefte aan gezamenlijke activiteiten en willen elkaar ontmoeten. De activiteiten kun

Kern

Name
Beuningen

Aantal inwoners
1000

Gemeente
Losser

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Jonge senioren

Doelstelling
Senioren van Beuningen vinden elkaar, hebben samen plezier en helpen elkaar.

Aantal leden
5

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Zorg en educatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
luc.westerhof@gmail.com

Project

Doelstelling
De leeftijd van de inwoners van Beuningen valt in alle categorieën, maar vooral de oudere generatie is groot en groeiende ten opzichte van de jongere generatie. Om deze groep ‘senioren’ bij elkaar te brengen, en te houden, is uitbreiding van activiteiten voor deze doelgroep gewenst. De huidige ‘ouderen’ voelen zich nog erg fit en voelen zich niet geassocieerd met een ‘ouderen’-bond. Deze vitale senioren hebben behoefte aan gezamenlijke activiteiten en willen elkaar ontmoeten. De activiteiten kun

Beginsituatie
De werkgroep 'Jonge Senioren' bestaat uit een aantal actieve 'junioren' die zich graag inzetten voor de ouderen. Hetzij het meedenken in projecten, het uitwerken van projecten, het organiseren van activiteiten en het daadwerkelijk laten gebeuren van activiteiten. In Beuningen zijn reeds groepen actief voor de doelgroep (ouderenbond, zij-actief, kerkhofploeg).  Overleg met deze groepen is noodzakelijk om een goed aanbod te kunnen bieden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De activiteiten kunnen georganiseerd worden dóór ouderen en vóór ouderen. Ook zorgbehoevende ouderen worden hierdoor gezien, waardoor kan worden voorkomen dat ze in een isolement geraken. Op deze manier doet iedereen mee en kan iedereen zich op zijn/haar manier inzetten voor een ander.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is een klein onderdeeltje van het dorpsplan Beuningen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De leeftijd van de inwoners van Beuningen valt in alle categorieën, maar vooral de oudere generatie is groot en groeiende ten opzichte van de jongere generatie. Deze groep ‘senioren’ hebben een voordeel bij het project.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- december 2018 bijeenkomst: inventariseren ideeën van ouderen zelf (deelnemers) - realiseren van een keuken(tje) in het beschikbaar gestelde lokaal (van de basisschool) - (Duo)Fietsen met ouderen (koop/huur) - in 2019 met regelmaat een (actieve) activiteit organiseren (n.a.v. decemberbijeenkomst 2018) - samenwerking met andere partijen zoeken om een dorpsbetrokkenheid te realiseren

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Is nog niet geheel geconcretiseerd

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
€ 3.000,- (keukentje, koop fiets, aanloopkosten)

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, bijv. hulp van Erve Sleiderink een professionele zorgboerderij in het dorp Beuningen. Hulp van de lokale fietsenverhuurder.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dat is niet nodig

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Tom Jannink (De Eeckhof) die betrokken is bij een ander project dat loopt via het dorpsplan Beuningen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Evt. t.z.t. ervaringen van andere projecten.

Zorg&Welzijn

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings