Ontmoetingsbankjes Eefde

Ria Leliveld 31-10-2018
367 keer bekeken 0 reacties

Ontmoeting tussen inwoners van Eefde stimuleren door op de looproute van de recent aangelegde traverse op gezette afstanden rustpunten in te bouwen in de vorm van ontmoetingsbankjes. En hiermee ook het dorpse karakter van de traverse te versterken.

Het project Ontmoetingsbankjes Eefde wil ontmoeting tussen alle inwoners van Eefde stimuleren door de looproute van de recent aangelegde traverse te voorzien van bankjes. De bankjes versterken het dorpse karakter van de looproute en zorgen voor rustpunten op de looproute naar het dorpshuis, ontmoetingkerk en supermarkt voor bewoners van de omliggende wijken en van de woonzorglocatie . Tevens willen we voorzien in een veilige oversteek naar de looproute en de bankjes.

Kern

Naam
Eefde

Aantal inwoners
4.500

Gemeente
Lochem

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Comissie Zorg en Welzijn - verbonden aan Vereniging dorpsraad Eefde

Doelstelling
Kwaliteit en voorzieningen van zorg en welzijn in Eefde voor alle inwoners zo goed mogelijk behartigen en faciliteren

Aantal leden
de commissie bestaat uit 5 personen

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
- kennis van het sociaal domein - opzetten van een plan van aanpak en draagvlak kweken

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
ria.leliveld@hotmail.nl

Project

Doelstelling
Ontmoeting tussen inwoners van Eefde stimuleren door op de looproute van de recent aangelegde traverse op gezette afstanden rustpunten in te bouwen in de vorm van ontmoetingsbankjes. En hiermee ook het dorpse karakter van de traverse te versterken.

Beginsituatie
Er is recent een traverse aangelegd met een looproute. Het geheel heeft een dorpse uitstraling. Het is een veelgebruikte looproute tussen de wijk, een woonzorglocatie en het dorpshuis, ontmoetingskerk en supermarkt. Er staat nu een enkel bankje dat weinig zitcomfort biedt voor o.a. de bewoners van de woonzorglocatie. Op Burendag heeft ons initiatief voor meer bankjes en daardoor meer ontmoeting op steun kunnen rekenen van inwoners.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Versterking van het dorpse karakter van de traverse; Stimuleren van ontmoeting tussen alle inwoners van Eefde; Faciliteren van rustpunten voor bewoners van de woonzorglocatie en daarmee stimuleren van zelfstandigheid Faciliteren van rustpunten voor gebruikers van fietsroute (knooppuntenpad) en wandelroute. Goede bereikbaarheid van bankjes en looproute vanuit wijk door veilige oversteek

Onderdeel van een groter geheel
Het project sluit aan op: 1. het plan van de dorpsraad Eefde; 2. beleid van de gemeente inzake ontmoetingsinitiatieven en het worden van een dementievriendelijke gemeente;. 3. visie van de betrokken zorgorganisatie om eenzaamheid van bewoners tegen te gaan en ontmoeting en welzijn te bevorderen; 4. algemeen beleid van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen en participatie in de samenleving te behouden of te bevorderen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Eefde die gebruiken maken van de traverse (voetgangers, fietsers) Bewoners van de omliggende wijken Bewoners van de woonzorglocatie Passanten die gebruik maken van de regionale toeristische fiets- en/of wandelroute

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- schrijven van een projectplan - overleg met gemeente over het project (overleg, documentatie, indiening projectplan, uitvoering) - regiefunctie uitvoering - draagvlak onderhouden en versterken - na uitvoering, onderhoud van de bankjes

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Plaatsen van de bankjes en onderhoud van de ondergrond / maaien.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Circa 10.000 tot 12.000 euro, afhankelijk van de definitieve keuze over type bankjes.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Medewerking Oranjevereniging, dorpshuis, ontmoetingskerk en supermarkt voor draagvlak Medewerking gemeente voor toestemming, uitvoering en onderhoud Vrijwilligers voor onderhoud van de bankjes Medewerking en participatie in projectgroep van zorgorganisatie

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We hebben op basis van de plattegrond een schets gemaakt van de beoogde plaatsing van de bankjes. Hier zou een professionele blik op best passend inpassing in de traverse wenselijk zijn. Ook omdat we in kader van veilige oversteek in het plan oversteekpunten hebben opgenomen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via mailing Kern met Pit die naar huisadres van een van de commissieleden is gestuurd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies over inpassing bankjes in traverse en looproute Advies over veilige oversteek Advies over regievoering over het project in de verschillende fasen (voorbereiding, indiening, uitvoering)

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Ontmoetingsplek

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}