WERELDKEUKEN

monique de beer 01-11-2018
446 keer bekeken 2 reacties

De WERELDKEUKEN heeft verschillende doelstellingen: * contact maken met jongeren in de wijk * de drempel voor mensen met een niet-nederlandse achtergond te verlagen * jongeren in contact te brengen met mensen met een niet-nederlandse cultuur * tieners de eerste beginselen van het koken bijbrengen

WERELDKEUKEN
kookworkshops voor jongeren van 10 tot 14 jaar

Jongeren leren internationaal koken in de Wereldkeuken                                                       

Jongeren ontdekken de wereld door te koken!
Op vrijdag 7 september 2018 start deze nieuwe activiteit.
Kinderen van 10 tot 14 jaar kunnen zich aanmelden.
Telkens voor een cyclus van 5 weken.
Op vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur.
De kosten voor deelname voor 5x bedragen: € 25,=; jongeren met een N-pas betalen: €10,=
Dit is inclusief de maaltijden.
In de kookworkshop staat iedere week een ander land centraal. De laatste keer mogen de deelnemers uit de gerechten die eerder gekookt zijn, kiezen.
De kinderen koken voor zichzelf en de laatste keer worden ouders, vrienden en andere belangrijke mensen uitgenodigd om mee te eten.
De gasten betalen dan €5,- p.p. (N-pas geeft korting)
Minimaal aantal deelnemende kinderen = 5; maximaal 10

Per nationaal gerecht wordt er een wijkbewoner met niet-nederlandse ‘roots’ geworven.
Hij/zij levert de informatie aan en zoveel mogelijk bruikbare recepten en een lijstje met benodigde ingrediënten.
De vakkracht kijkt mee met de aangeleverde informatie en stelt zo-nodig bij.

Kern

Naam
Vreeswijk

Aantal inwoners
3.425

Gemeente
Nieuwegein

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Dorpshuis Fort Vreeswijk

Doelstelling
Het beheer, behoud en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis als multifunctionele voorziening en: Het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis van Fort Vreeswijk, daaronder begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, van Fort Vreeswijk voor de wijk Vreeswijk in Nieuwegein.

Aantal leden
De Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft ruim 100 vrijwilligers

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De vrijwilligers van het Dorpshuis hebben veel ervaring opgedaan in het realiseren van een wijkaccommodatie dat door bewoners is vormgegeven en wordt onderhouden. Daarnaast is er veel ervaring opgedaan in het onderhandelen met de gemeente en het neerzetten van een brede programmering in samenspraak met de wijkbewoners.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpshuisvreeswijk@gmail.com

Project

Doelstelling
De WERELDKEUKEN heeft verschillende doelstellingen: * contact maken met jongeren in de wijk * de drempel voor mensen met een niet-nederlandse achtergond te verlagen * jongeren in contact te brengen met mensen met een niet-nederlandse cultuur * tieners de eerste beginselen van het koken bijbrengen

Beginsituatie
Eind september 2018 zijn we een eerste cyclus gestart. Hier hebben 9 tieners aan deelgenomen en 4 mensen uit 4 verschillende culturen. Momenteel draait de 2de ronde met nieuwe culturen. In januari 2019 start ronde 3. Gaandeweg de 1ste ronde kwamen er vragen van inwoners voor een dergelijke activiteit voor volwassenen. Dit zouden we graag gaan honoreren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Nieuwe mensen van verder weg, voelen zich meer welkom in de wijk en krijgen contact met andere wijkbewoners. De tieners ervaren dat het Dorpshuis ook voor hen een fijne plek is om te vertoeven en een veilige plek is waar ze altijd welkom zijn. Door contact te leggen met tieners werken we aan de toekomst en de continuïteit van het Dorpshuis. Deze activiteit is een onderdeel van het werken aan een stevige, inclusieve community in de wijk Vreeswijk. Vreeswijk is van oudsher een schippersdorp met een sterke sociale cohesie. Dat brengt ook met zich mee dat nieuwkomers niet makkelijk toegang hebben. Dit project draagt bij aan het 'openen' van het dorp.

Onderdeel van een groter geheel
Dorpshuis Fort Vreeswijk. Vrijwilligers organiseren tal van activiteiten en zorgen voor het operationele beheer.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Nieuwkomers; tieners; vrijwilligers

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Zoals alle activiteiten in het Dorpshuis wordt deze activiteit ook door vrijwilligers uitgedacht, voorbereid en uitgevoerd. Voor de continuïteit en voor het verantwoord koken met tieners wordt er een vakkracht ingehuurd. Vrijwilligers zorgen voor : werving gastkoks, bereiden met gastkoks menu en recepten voor, werven deelnemers; doen de inkopen, begeleiden de tieners bij de workshops en ruimen na afloop de boel op.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
niets

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Voor de pilot die nu loopt en die bestaat uit 3 rondes hebben we een bijdrage van de gemeente Nieuwegein ontvangen. In het nieuwe seizoen willen we deze activiteit gaan aanbieden aan volwassenen en opnieuw aan tieners. De kosten per cyclus van 5 bijeenkomsten zijn € 1000,-; daar staan inkomsten van € 400,- tegenover. € 200 tegemoetkoming in de huur van de Stichting Dorpshuis en € 200,- eigen bijdrage deelnemers. Per seizoen zijn de kosten voor 5 x een cyclus van 5 workshops: € 3000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Behalve de medewerking van wijkbewoners, niet.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Vrijwilligers van het Dorpshuis Fort Vreeswijk zijn gebaat bij advies en ondersteuning bij de doorontwikkeling van deze bewonersorganisatie. De huidige organisatie-structuur is gaandeweg, al werkend, organisch ontstaan. Het is toe aan een frisse kritische blik om de komende jaren nog met veel succes verder te kunnen bouwen. Het eerder meedoen met Kern met pit en het ontvangen advies van KNMH hebben wij als een enorme stimulans ervaren en heeft zeker bijgedragen tot ons huidige succes.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben eerder het genoegen gehad mee te doen met Kern met Pit. Dat was helemaal in de beginfase van dit bewonersinitiatief. In de fase van plannen maken. Nu 5 jaar later hebben we een bloeiend centrum van de wijk waar veel in gebeurt en waarbij veel mensen betrokken zijn.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We zouden heel erg gebaat zijn bij hulp bij het organiseren van structurele inkomsten.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Educatief

Twitter

Op de kaart

2  reacties

Anoniem 01-11-18 om 21:03

Ik ben bekend met het project en zie hoe het een verbindende factor is in de wijk.
Gedragen door wijkbewoners, die zich vrijwillig inzetten, op allerlei niveaus en bij een veelvoud van activiteiten.
Mooi zoals het de afgelopen jaren gegroeid is. Zo ook weer met de wereldkeuken, nu nog voor de jeugd, maar voor volwassenen
kan dat ook weer mooie verbindingen opoleveren in de wijk.

Anoniem 01-11-18 om 21:04

Ik ben bekend met het project en zie hoe het een verbindende factor is in de wijk.
Gedragen door wijkbewoners, die zich vrijwillig inzetten, op allerlei niveaus en bij een veelvoud van activiteiten.
Mooi zoals het de afgelopen jaren gegroeid is. Zo ook weer met de wereldkeuken, nu nog voor de jeugd, maar voor volwassenen
kan dat ook weer mooie verbindingen opoleveren in de wijk.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}