Voedselpark Slochteren

Noortje Isphording 09-11-2018
647 keer bekeken 0 reacties

Een mooi collectief educatief voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners Lokaal biologisch voedsel produceren in samenwerking met de natuur met minimale bodemverstoring en vergroting van de biodiversiteit Educatie van leerlingen mbt gezond natuurlijk voedsel

Kern

Naam
Slochteren

Aantal inwoners
2400

Gemeente
Midden-Groningen

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Voedselpark Slochteren

Doelstelling
Een mooi collectief educatief voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners

Aantal leden
9 (5 initiatiefnemers, 1 penningmeester en 3 vrijwilligers)

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
voedselbossen, natuurvoeding, draagvlak creëren, eventueel vergunningaanvragen

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
VoedselparkSlochteren@outlook.com

Project

Doelstelling
Een mooi collectief educatief voedselpark dat leefbaarheid, groen en gezondheid brengt voor en door inwoners Lokaal biologisch voedsel produceren in samenwerking met de natuur met minimale bodemverstoring en vergroting van de biodiversiteit Educatie van leerlingen mbt gezond natuurlijk voedsel

Beginsituatie
Het voedselparkplan past binnen het bestemmingsplan. De aanwonende van het perceel van ca. 1 ha zijn uitgebreid geïnformeerd en hebben hun mening en wensen kenbaar gemaakt. De meerderheid is voor of staat neutraal tegenover het plan. Daarnaast hebben de vijf basisscholen in de regio (de Wegwijzer, de Kinderboom inclusief de Ruitenvelder, de Wiekslag en de Meent) aangegeven dat ze graag (projectmatig) gebruik willen maken van de geboden mogelijkheden. Staatsbosbeheer heeft de aanwonende aangegeven dat de initiatiefnemers van het voedselpark door mogen gaan met het ontwikkelen van het plan.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Voor de directe woonomgeving: zij hebben nu uitzicht op een braak stuk liggende grond. Dit wordt een stukje natuur met een grote biodiversiteit.

Onderdeel van een groter geheel
nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners in de regio kunnen als ze dat willen voedsel helpen verbouwen, voedsel verdienen of kopen, wandelen en deelnemen aan activiteiten

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Ontwerp van het voedselpark maken, beplanting bepalen, grondwerkzaamheden uitvoeren, randbeplanting aanplanten, aantal moestuinbedden aanleggen. Stichting oprichten, begroting en dekkingsplan maken, financiële middelen regelen (subsidies aanvragen), Vrijwilligers werven, excursie naar Voedselbos en mogelijkheid om deel te nemen aan natuurlijke moestuin cursus.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Vragen ondersteuning bij ontwerp en beplanting bepalen, grondwerkzaamheden krijgen we ondersteuning van leerlingen AOC Terra

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Eerste schatting ca 100000,-. Maar we zijn nog volop bezig met het in kaart brengen en alternatieven te bedenken

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wouter van Eck en leden Werkplaats Voedselbossen, AOC Terra eventueel met hulp van een grondverzet bedrijf, nulmeting flora en fauna en later monitoren

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Onderzoek grondwaterstand ten behoeve van een poel, ontwerp van de poel en paden en ontmoetingsplek geschikt voor rolstoelen, eventueel schetsontwerp om dat voor de inloopavond voor de bewoners te gebruiken

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
subsidieverlener en gemeente hebben ons erop gewezen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning bij opstellen begroting en dekkingsplan, subsidies aanvragen, vrijwilligers vinden en de ‘meedenk’ informatieavonden organiseren.

Anders

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}