Breng het verleden naar heden 2.0

Harry Drost October 20, 2017
2354 keer bekeken 2 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

De tweede fase betreft het maken en plaatsen van een groot middeleeuws "toverboek" waarin de geschiedenis van de middeleeuwse geneeskunst (Humorenleer) wordt uitgelegd en de geneeskrachtige werking van de diverse planten en kruiden. Ook willen we het "Kasteel ommetje" verder uitwerken.

Kern

Name
Doornenburg

Aantal inwoners
2726 op 1 januari 2018

Gemeente
Lingewaard

Province
Gelderland

Deelnemersgroep

Name
De groen- en klusgroep van kasteel Den Doornenburg

Doelstelling
Het verder ontwikkelen van de middeleeuwse kruidentuin en de realisatie van het "Kasteel ommetje". Op deze wijze proberen we ouderen en jongeren samen te brengen om zodoende de kennis van het verleden door te geven aan de jeugd van heden.

Aantal leden
De groen- en klusgroep bestaat uit 16 vrijwilligers.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij proberen met onze kennis de historische waarde van kruiden, planten en bloemen die in de kruidentuin staan en rondom het kasteel, over te dragen op de bezoekers en dan vooral de (school)jeugd. Andere initiatiefnemers zouden we kunnen helpen met de uitwerking van hun project. Gedurende het eerste project hebben we diverse "valkuilen" moeten overwinnen, zoals bv te gedetailleerd het project vorm te willen geven.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
harry.drost@kpnmail.nl

Project

Doelstelling
De tweede fase betreft het maken en plaatsen van een groot middeleeuws "toverboek" waarin de geschiedenis van de middeleeuwse geneeskunst (Humorenleer) wordt uitgelegd en de geneeskrachtige werking van de diverse planten en kruiden. Ook willen we het "Kasteel ommetje" verder uitwerken.

Beginsituatie
De eerste fase is bijna afgerond. De borders zijn klaar en opnieuw gevuld met goede tuinaarde. In iedere border staat een paneeltje met daarop een gedicht van een kruid gemaakt door de monnik Walafried Strabo (omstreeks 830 jaar na Christus). Deze gedichten in Latijns zijn in het Nederlands vertaald. Beide teksten staan naast elkaar op het bord. De gedichten zijn versierd met een afbeelding uit het gebedenboek van Sophia van Bylandt, bewoonster van kasten Den Doornenburg. Het vernoemde kruid komt in deze border met soms in het midden een onderbreking bestaande uit een kruid dat niet op een van de panelen staat.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dit jaar is gebleken dat de kruidentuin, ondanks dat deze nog niet geheel af is, aantrekkelijk is voor bezoekers van het kasteel. Daarnaast is het "Kasteel ommetje" een uitnodiging voor bezoekers maar zeker ook voor de Doornenburgers om even te wandelen in hun directe woonomgeving.

Onderdeel van een groter geheel
De stichting tot behoud van den Doornenburg stelt zich ten doel om het kasteel als monument en museum- met bijbehorende gebouwen en omliggende landerijen als historisch erfgoed en beschermd gebouw op grond van de Monumentenwet in stand te houden en voor bezichtiging open te stellen. De instandhouding van het kasteel draagt een permanent karakter en geschied zonder winstoogmerk.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Ons project heeft niet alleen voor de inwoners van Doornenburg voordelen, zoals eerder vermeldt, maar ook voor de gehele regio. De zeer diverse activiteiten die worden georganiseerd in- en om het kasteel trekken ieder jaar steeds meer bezoekers. Door ons project hopen we dat ons kasteel het verleden steeds beter naar het heden brengt.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De meeste werkzaamheden worden door de groen- en klusgroep uitgevoerd, zoals het maken van de standaard waarop het groot middeleeuws "toverboek"moet worden bevestigd. Het boek komt in het midden van de kruidentuin op een klein pleintje te staan. Ook het pleintje wordt door de vrijwilligers aangelegd. Het "Kasteel ommetje" komt o.a. rondom de weilanden. Hiervoor moet de afrastering verplaatst worden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De bladzijden van het "toverboek" worden door een Doornenburgse ondernemer gemaakt.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De kosten van het "toverboek" worden geraamd op € 1.500,-- De kosten van de bestrating op € 350,-- en de kosten van het "ommetje" in eerste instantie op € 500,-. De totale kosten worden geraamd op € 2350,--.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De Doornenburgse ondernemer helpt ons bij het maken van het "toverboek".

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment hebben we deze ondersteuning niet nodig, maar mogelijk in het verloop van het volgend jaar wel.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben meegedaan aan de Kern met Pit 2016 en 2018.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen dat we evenals 2018 toegelaten worden aan de wedstrijd "Kern met Pit" 2019. Dit is voor ons een "steuntje in de rug" en een teken dat we daadwerkelijk iets doen voor de toekomst van ons kasteel Den Doornenburg.

Images

Added files

Cultuur en historie

Twitter

On the map

2  Comments

M.van Vorstenbos December 11, 2018

Prachtig project, leerzaam voor jong en oud.
Zo breng je daadwerkelijk het verleden naar het heden.

veronique December 22, 2019

Een super project, top!!!

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings