Moarstee 2.0

Lies Oldenhof 22-10-2018
1096 keer bekeken 0 reacties

Stichting Moarstee bood in 2014 voor vier verenigingen een gebouw. Omdat de vraag de mogelijkheden overstijgt, wordt een multifunctionele uitbreiding hierop ontwikkeld. Daarmee wordt het gebouw bruikbaar als dorpsontmoetingsruimte, en wordt er ook in ander gebruik voorzien voor zes (!) verenigingen.

Kern

Naam
Stedum

Aantal inwoners
1000, in de regio uiteraard meer..., en die zijn ook betrokken

Gemeente
Loppersum

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Moarstee

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel: - het onderdak bieden aan activiteiten en ontmoetingen op sociaal, cultureel en sportgebied voor bewoners in en om Stedum - het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Aantal leden
8 bestuursleden, en 30 vrijwilligers, 20 "Ploug van Vieftich"-leden, 250 aandeelhouders

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Hoe je als verenigingen kunt samenwerken, en hoe je je buurt kan verbeteren en sterker maken door met elkaar een plan te ontwikkelen

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
lies.oldenhof@perivert.nl

Project

Doelstelling
Stichting Moarstee bood in 2014 voor vier verenigingen een gebouw. Omdat de vraag de mogelijkheden overstijgt, wordt een multifunctionele uitbreiding hierop ontwikkeld. Daarmee wordt het gebouw bruikbaar als dorpsontmoetingsruimte, en wordt er ook in ander gebruik voorzien voor zes (!) verenigingen.

Beginsituatie
Er is aan de haven van Stedum veel verbeterd, maar er staan nog twee zeecontainers en een oud noodgebouw. Sanering is nog niet mogelijk gebleken tot nu toe, omdat deze noodvoorzieningen intensief wordt gebruikt, als opslag en voor extra toiletruimte. Verder missen we een werkplaats en een eigen plek voor de jongeren- en leidinggroep van scouting. Door een MFA op te richten kunnen we in de behoefte aan ander gebruik en parallel gebruik voorzien. Zo kan een dorpssoos met drank gescheiden worden van de scouting-jongeren op vrijdagavond.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een achteruitgang van het dorp wordt een mooie entree met veel sport- en recreatiemogelijkheden, en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Daardoor wordt ook elke vereniging versterkt, want je kunt zien welke activiteiten er zijn. Mensen rondom Stedum trekken hierheen voor scouting, boswerkdagen, survival, schieten, tennis en als het kan schaatsen. En inmiddels ook jeu de boules.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het is verbonden met het havenplus plan, bottom up ontwikkeld.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Inwoners in een straal van 10 km rondom Stedum, van 5 tot 85 jaar. Mensen komen van Ten Boer, Bedum, Loppersum en de kleine dorpen rondom Stedum voor een van de activiteiten, zoals scouting, survival, schieten, tennis en schaatsen, maar ook voor wandelen en hond uitlaten in het Stemer bos.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Terrein klaarmaken, bomen rooien, ophogen, inplanten, en het gebouw op onderdelen invullen, zoals vlinderen van de vloer, en de inrichting verzorgen, zoals kasten timmeren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Casco realisatie gebouw

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
178.359 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, toegezegd van Elke Dorp een Duurzaam Dak, Oranjefonds - dat is 80.000. Daarnaast toezeggingen van gemeente en IJsvereniging. Verder is zelfwerkzaamheid toegezegd en zijn nog een aantal fondsen aangeschreven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nieuwbouwregeling aardbevingsbestendig bouwen is aan de orde. Kan Arcadis hieraan bijdragen?

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Bekend vanwege eerdere aanvragen, en PR. verder volgen we Kern met Pit in Stedum intensief en doen graag mee met verschillende initiatieven. Ook goede lobby in het gebied!

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wisselwerking met andere groepen - samenwerken vanuit verschillende verenigingen en invalshoeken stelt zo zijn eisen. We hebben laten zien dat we dat kunnen, maar het blijft alert zijn op kansen benutten voor onderlinge versteviging. Dat is niet per se van nature de aard van een vereniging, die gaat meestal voor zichzelf. Wij hebben al een weg afgelegd, maar blijven leren.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Buurthuis

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen