Bonte Bermen Onnen

janneke frens October 11, 2019
167 keer bekeken 0 comments

Bloemenmengsels langs de Dorpsweg dragen bij aan meerdere doelen: -Het verfraait het dorpsgezicht -Het trekt een grotere varieteit aan insecten en bijen aan -Het versmalt de weg visueel en belemmert de zichtlijnen zodat automobilisten hun snelheid minderen

Kern

Name
Onnen

Aantal inwoners
750

Gemeente
Groningen

Province
Groningen

Deelnemersgroep

Name
Dorpsbelangen

Doelstelling
Verzamelen en stimuleren van dorpsgedragen wensen

Aantal leden
5

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Bereiken van het gehele dorp Kunnen enthousiasmeren van het gehele dorp Kennis dorpswensen, van andere stichtingen en organisaties zoals het Landelijk Buitengebied Haren

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpsbelangen@onnen.nu.nl

Project

Doelstelling
Bloemenmengsels langs de Dorpsweg dragen bij aan meerdere doelen: -Het verfraait het dorpsgezicht -Het trekt een grotere varieteit aan insecten en bijen aan -Het versmalt de weg visueel en belemmert de zichtlijnen zodat automobilisten hun snelheid minderen

Beginsituatie
Grasstroken langs de dorpsweg

Verbeteringen voor de woonomgeving
-Het verfraait het dorpsgezicht -Het trekt een grotere varieteit aan insecten en bijen aan -Het versmalt de weg visueel en belemmert de zichtlijnen zodat automobilisten hun snelheid minderen -Een klein stapje in de huidige klimaatcrisis

Onderdeel van een groter geheel
Stichting Landelijk Gebied Haren heeft een werkgroep bloeiende Bermen. Deze stichting is betrokken bij dit project

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het hele dorp en iedereen die door Onnen rijdt, fietst en wandelt

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Inventariseren van geschikte percelen en stroken Uitzoeken of de grond, de hoeveelheid schaduw etc voldoende goed is voor het plan Veel handen regelen die de grond zaaiklaar gaan maken Afspraken maken met de gemeente over het maaibeheer.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
niets

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
?

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Van de Stichting Buitengebied Haren Gemeente Dorpsgenoten met veel kennis (ecologie) IVN Natuureducatie Dorpsgenoten die willen helpen afgraven etc

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Fijn als de mogelijkheid er is. Op dit moment nog niet.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Folder in het dorpshuis Onnen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Over Crowdfunding en Fondsenwerving

Inrichten groen

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings