Zitbanken met rugleuning

Robert Ros 18-10-2019
379 keer bekeken 0 reacties

Doelstelling is om samen met een groep vrijwilligers 6 grote zitbanken met rugleuning te ontwerpen en te maken. Deze worden vervolgens op de accommodatie geplaatst, zodat jong en (vooral) oud op een gemakkelijke wijze naar de diverse activiteiten kunnen kijken of samen een praatje kunnen maken.

Kern

Naam
Delden

Aantal inwoners
7200

Gemeente
Hof van Twente

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
vv Rood Zwart / SportParkPlus

Doelstelling
Rood Zwart is een voetbalvereniging, maar heeft zich tot doel gesteld om ook meer te zijn dan alleen maar een voetbalvereniging. Met 700 leden en 250 vrijwilligers wil Rood Zwart ook haar maatschappelijke rol oppakken. Dat heeft ze in haar statuten ook expliciet gemaakt. Rood Zwart wil in dit verband er onder meer voor zorgen dat mensen, van jong tot oud, actief mee kunnen doen in de maatschappij en duurzame contacten kunnen aangaan. "Bewegen en ontmoeten in een mooie groene omgeving" is daarbij het motto.

Aantal leden
Rood Zwart heeft ongeveer 700 leden en 250 vrijwilligers.

Soort
Sportvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We kunnen de kennis delen die we in de afgelopen jaren als vereniging hebben opgedaan met betrekking tot de bouw van ons 'Noaberhoes' (een multifunctionele, duurzame wijkvoorziening in Delden) en de herontwikkeling van onze sportaccommodatie en de gebruikersfuncties die hierop plaatsvinden. Het ontwikkelen van een visie, het opstellen van plannen, het zoeken naar partners en de benodigde financiering, het enthousiasmeren van vrijwilligers en de plaatselijke bevolking, vormen daarin wezenlijke elementen. Overigens delen we onze kennis al met andere verenigingen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@roodzwart.nl

Project

Doelstelling
Doelstelling is om samen met een groep vrijwilligers 6 grote zitbanken met rugleuning te ontwerpen en te maken. Deze worden vervolgens op de accommodatie geplaatst, zodat jong en (vooral) oud op een gemakkelijke wijze naar de diverse activiteiten kunnen kijken of samen een praatje kunnen maken.

Beginsituatie
De vv Rood Zwart werkt sedert enkele jaren samen met andere partijen en vele vrijwilligers van binnen en buiten de vereniging) aan de herontwikkeling van haar accommodatie en de gebruikersfuncties die hierop plaatsvinden. Daarbij wordt de ontwikkeling gemaakt van louter een voetbalvereniging naar meer dan voetbal alleen. Als grote vereniging willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen (en dat hebben we ook in onze statuten opgenomen). Zo is in 2018 het "Noaberhoes" geopend, een multifunctionele wijkvoorziening waar inmiddels vele organisaties en Deldenaren gebruik van maken. Voor buitenactiviteiten zijn naast het voetbal diverse andere functies toegevoegd zoals een jeu de boule baan, een beachbalveld en twee speeltuintjes. Het ontbreekt evenwel aan voldoende zitgelegenheid om de activiteiten te kunnen bekijken of om gewoon samen buiten te zitten en te genieten van de mooie groene omgeving. Met name de ouderen hebben daar behoefte aan.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De woonomgeving wordt verbeterd door de toevoeging van 6 mooie eigen gemaakte banken (met rugleuning). Deze worden verspreid over de accommodatie en gesitueerd bij de diverse gebruiksfuncties. Jong en oud hebben dan een prettige zitgelegenheid om makkelijk naar de diverse activiteiten te kunnen kijken of om gewoon te genieten van de mooie groene omgeving of om even met elkaar te kletsen.

Onderdeel van een groter geheel
Onder de noemer SportParkPlus werkt de vereniging Rood Zwart aan de herontwikkeling van haar accommodatie "De Scheetheuvel" en de gebruikersfuncties die hierop plaatsvinden. Het masterplan "SportParkPlus" dat hieraan ten grondslag ligt bestaat uit o.a. het realiseren van een veilige toegang, het stimuleren van bewegen en ontmoeten, de inrichting van de sportaccommodatie als een landschapspark en het realiseren van een brede gemeenschapsvoorziening voor Delden, het “Noaberhoes". Het centrale motto hierbij is "Bewegen en ontmoeten in een mooie groene omgeving". Naast Rood Zwart maken ook andere verenigingen, organisaties en inwoners gebruik van deze multifunctionele en duurzame voorziening. De 6 eigen gemaakte banken passen hier naadloos in.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De inwoners van Delden en de bezoekers van de accommodatie hebben voordeel van dit project. Dat geldt met name voor de ouderen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De werkzaamheden worden volledig in het nieuwe jaar uitgevoerd.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Ontwerpen, inkoop van materiaal, vervaardigen en plaatsen van de banken gebeurt volledig in eigen beheer. Materiaal wordt ingekocht.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
ontwerpen p.m. (betreft vrijwilligersuren) inkoop materiaal € 2.000 (we denken aan een uitvoering in Twickel hout, staal en beton) vervaardigen p.m. (betreft vrijwilligersuren) plaatsen p.m. (betreft vrijwilligersuren) versnapering voor vrijwilligers € 100 (om het gezellig te houden) onvoorzien en klein materiaal € 200 Totaal € 2.300 Een overgrote deel van de werkzaamheden zal door vrijwilligers worden gedaan.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We verwachten vooralsnog geen hulp van buitenstaanders nodig te hebben. We hebben naar verwachting voldoende vakkundige vrijwilligers om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We verwachten geen gebruik te maken van het ingenieursbureau Arcadis.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Middels een tip per e-mail van de heer Tom Jannink (coordinator van Kern met Pit) .

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen wellicht tips en advies te krijgen met betrekking tot het grotere geheel SportParkPlus waar dit project onderdeel van uitmaakt.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen