Leersum en zijn schapen

Jos Rams October 20, 2019
422 keer bekeken 0 comments

We willen een tentoonstelling wijden aan de schapen waar Leersum om beroemd is. I.v.m. deze tentoonstelling wordt er een magazine geschreven met leuke weetjes over schapen, de geschiedenis van de schapen in Leersum, interviews met o.a. schaapsherder, kenmerkende plekken, e.d.

Kern

Name
Leersum

Aantal inwoners
7000

Gemeente
Utrechtse Heuvelrug

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Tijdlijn van Leersum

Doelstelling
Een wisselende tentoonstelling over de historie van Leersum e.o.

Aantal leden
5

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Opzetten van een tentoonstelling, aantrekken van bezoekers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
tijdlijn.leersum@gmail.com

Project

Doelstelling
We willen een tentoonstelling wijden aan de schapen waar Leersum om beroemd is. I.v.m. deze tentoonstelling wordt er een magazine geschreven met leuke weetjes over schapen, de geschiedenis van de schapen in Leersum, interviews met o.a. schaapsherder, kenmerkende plekken, e.d.

Beginsituatie
Tekst voor het magazine wordt geschreven door een vrijwilliger met ervaring in het schrijven. Hij zet er ook illustraties (foto's en tekeningen) bij. Ook is er een redacteur. Er wordt gebruik gemaakt van een drukkerij die vaker een soortgelijk magazine heeft gemaakt voor de Historische Vereniging Leersum.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Inwoners en toeristen zien of weten wel dat de schapen bij Leersum horen. Zo is er een rotonde in het dorp dat de Schapenrotonde heet en staan er op diverse plekken beelden van schapen. Ook zijn er in/rondom het dorp schaapskooien te vinden. Door dit project worden de mensen (meer) bewust van de rol van schapen en schaapsherders in de historie van Leersum. De schapen hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het dorp.

Onderdeel van een groter geheel
De tentoonstelling met het magazine zijn onderdeel van de Tijdlijn van Leersum. Daar vinden wisselende tentoonstellingen plaats, die steeds een tijdsperiode (thema) uit de tijdlijn verbeelden. Deze tijdlijn beslaat de historie van 150.000 jaar geleden tot heden. De Tijdlijn van Leersum is een initiatief van de Historische Vereniging Leersum.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
alle inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Leersumers in het bijzonder, maar ook de toeristen, dagjesmensen en andere geïnteresseerden.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het schrijven en redigeren van de tekst. Het samenstellen van het magazine. Het drukken wordt uitbesteed aan een drukkerij.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
laten drukken

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
E 3000,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Een professionele drukkerij.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
niet nodig. De expertise en ervaring hebben we in huis.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
erop gewezen door dorpsco├Ârdinator. Eerdere ervaring met Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
geen idee

Images

Educatief

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}