Ecologische Samentuin Vrijhoeve

Hans Gremmen 20-10-2019
1009 keer bekeken 0 reacties

Wij willen de leefbaarheid in de wijk bevorderen door bevordering van onderlinge sociale contacten tussen buurtbewoners van alle leeftijden, het tegengaan van verstening van de wijk, bevordering van de waterafvoer en door een bijdrage te leveren aan duurzame natuur en kennis daarvan.

Kern

Naam
Vrijhoeve, een wijk in Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk

Aantal inwoners
plm 4000

Gemeente
Waalwijk

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Velt-Werkgroep Sprang-Capelle

Doelstelling
Bevorderen van de leefbaarheid in onze wijk

Aantal leden
16 leden waarvan 4 het bestuur vormen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Allereerst kennis omtrent het opzetten van een ecologische samentuin. Een samentuin is een tuin waarin alle tuiniers tezamen beslissen over wat er op de volledige oppervlakte van de tuin gaat gebeuren en dat vervolgens ook gaan uitvoeren. Daarnaast hebben twee jaar ervaring in het samenwerken met de gemeente, t.b.v. de opstart van het project en het verkrijgen van gemeentelijke grond om de Samentuin op te realiseren. Wij kunnen andere initiatiefnemers informeren over wat er allemaal bij de opstart van een burgerinitiatief komt kijken en waar je rekening mee moet houden als je hierbij samenwerkt met de gemeente. Denk ook aan zaken als het aanvragen van een omgevingsvergunning en het opstellen van een huurcontract.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hans_gremmen@yahoo.com

Project

Doelstelling
Wij willen de leefbaarheid in de wijk bevorderen door bevordering van onderlinge sociale contacten tussen buurtbewoners van alle leeftijden, het tegengaan van verstening van de wijk, bevordering van de waterafvoer en door een bijdrage te leveren aan duurzame natuur en kennis daarvan.

Beginsituatie
Eerder in 2019 hebben we een Werkgroep van Velt opgericht met momenteel 16 vrijwilligers uit de wijk Vrijhoeve. Velt = Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren met ruim 18.000 leden en 130 lokale groepen in Nederland en Belgie. Velt heeft namens de werkgroep in september 2019 een huurcontract getekend met de Gemeente Waalwijk, waarin de Gemeente een terrein van 3990 m2 in de wijk Vrijhoeve voor 10 jaar tegen symbolische huurprijs van €1 per jaar aan ons verhuurt om daar een Ecologische Samentuin te realiseren. Na die 10 jaar is het volgens de Gemeentelijke afdeling Stadsplanning “voorstelbaar” dat de Samentuin wordt ingepast in de eventuele nieuwbouwplannen van de Gemeente. Het plan heeft ter inzage gelegen. Tijdens de bezwaartermijn zijn er geen bezwaren ingediend. Alle vergunningen, ook de bouwvergunningen, zijn rond. Het bodemonderzoek toonde aan dat de grond hoegenaamd schoon was. Op dit moment ligt de grond braak.

Verbeteringen voor de woonomgeving
1. Zoals in veel nieuwbouwwijken zijn de contacten tussen de buurtbewoners beperkt. Deze contacten gaan we bevorderen doordat een aantal buurtbewoners gezamenlijk een Ecologische Samentuin gaan inrichten en onderhouden. De werkgroep heeft momenteel 16 leden, allen afkomstig uit de wijk Vrijhoeve. 2. De Samentuin wordt niet primair een moestuin, maar een parkachtige omgeving waarin alle buurtbewoners graag willen verblijven, jong en oud. Dat bereiken we door woonzorgcentrum Elzenhoven (is op loopafstand van de Samentuin) en Basisschool De Rank (op fietsafstand) bij de inrichting te betrekken. Dit heeft o.a. geleid tot de volgende te realiseren voorzieningen: - voor ouderen: brede rollator-vriendelijke paden, verhoogde plantenbakken, bankjes om uit te rusten - voor jeugd: een deel van de tuin zal door leerlingen van Basisschool De Rank worden ingericht en onderhouden; ten behoeve van natuureducatie zal de tuin ook een bijenvolk en een insectenhotel huisvesten en zal een deel van de tuin gereserveerd worden voor medicinale en keuken-kruiden. 3. De Samentuin bevordert de afvoer van water door verbreding van de sloten en het aanleggen van een wadi. 4. Daarnaast gaat de Samentuin verstening van de wijk tegen: na afloop van de contractuele huurperiode van 10 jaar is het volgens de Gemeente “voorstelbaar” dat de tuin ingepast wordt in de nieuwbouwplannen binnen onze wijk.

Onderdeel van een groter geheel
Het project omvat dat deel van de inrichting dat de vrijwilligers zelf kunnen realiseren. Het voortraject (maken van plannen, overleg met de Gemeente en buurtbewoners, enzovoorts) heeft 2 jaar in beslag genomen. We kunnen nu beginnen met de inrichting. Een deel daarvan, zoals diepspitten, het verbreden van sloten, het aanleggen van een wadi en het aanleggen van rolstoel-veilige paden moeten we uitbesteden aan bedrijven. Voor een deel daarvan zoeken we financiering. Als de tuin ingericht is, gaan we dagbesteding en natuureducatie opzetten en uitvoeren.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van de wijk zijn welkom.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Om zelfwerkzaamheid en gemeenschapszin in de wijk te bevorderen, werken vrijwilligers uit de wijk in groepen aan de inrichting. Bevordering van de gemeenschapszin is inherent verbonden aan een Samentuin: een tuin waarin alle tuiniers tezamen beslissen over wat er op de volledige oppervlakte van de tuin gaat gebeuren en dat vervolgens ook gaan uitvoeren. Wij willen de volgende elementen door wijkbewoners voor eind 2020 laten uitvoeren: 1. Opbouwen en plaatsen van het gereedschapshok 2. Verven van de container die dienst moet gaan doen als schuilplaats 3. Plaatsen van Toegangspoorten 4. planten van deel van de bomen zoals weergegeven op de situatieschets 5. planten van deel van de bloemen en planten die nodig zijn om het te plaatsen bijenvolk te laten gedijen 6. maken van verhoogde plantenbakken zodat minder mobiele buurtbewoners ook mee kunnen tuinieren 7. bouwen en plaatsen van een insectenhotel 8. Natuurbelevings-activiteit organiseren 9. Naambord maken voor toegangspoort 10. Sponsorbord maken en plaatsen 11. Fietsenstalling maken en plaatsen

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Zie boven.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
34850 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Twee jaar geleden heeft de Gemeente Waalwijk aan ons project de prijs toegekend voor "Het Beste Idee van Waalwijk". Hieraan was een geldbedrag van 10.500 euro verbonden. Wij zijn momenteel op zoek naar subsidies en sponsors voor het resterende deel van de kosten. Enkele lokale bedrijven hebben positief gereageerd. Voor subsidie denken wij o.a. aan de Rabobank, Buurtnatuur en Buurtwater en KernMetPit.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Gezocht op internet.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Directe inhoudelijke kennis is niet direct nodig: omdat wij een onderdeel zijn van Velt (zie boven) kunnen wij gratis een beroep op Velt doen indien wij hun kennis nodig hebben. Wel zouden wij het op prijs stellen om ervaringen uit te kunnen wisselen met anderen met een soortgelijk initiatief.

Afbeeldingen

Anders

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen