Ecologische Samentuin Vrijhoeve

Hans Gremmen 20-10-2019
1316 keer bekeken 0 reacties

Wij willen de leefbaarheid in de wijk bevorderen door bevordering van onderlinge sociale contacten tussen buurtbewoners van alle leeftijden en soorten, het tegengaan van verstening van de wijk, bevordering van de waterafvoer en door een bijdrage te leveren aan duurzame natuur en kennis daarvan.

Kern

Naam
Vrijhoeve, een wijk in Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk

Aantal inwoners
plm 4000

Gemeente
Waalwijk

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Velt-Werkgroep Sprang-Capelle

Doelstelling
Bevorderen van de leefbaarheid in onze wijk

Aantal leden
Vorig jaar: 16 leden waarvan 4 het bestuur vormden. Inmiddels 30 leden, waarvan er 7 in het bestuur zitten.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Allereerst kennis omtrent het opzetten van een ecologische samentuin. Een samentuin is een tuin waarin alle tuiniers tezamen beslissen over wat er op de volledige oppervlakte van de tuin gaat gebeuren en dat vervolgens ook gaan uitvoeren. Daarnaast hebben twee jaar ervaring in het samenwerken met de gemeente, t.b.v. de opstart van het project en het verkrijgen van gemeentelijke grond om de Samentuin op te realiseren. Wij kunnen andere initiatiefnemers informeren over wat er allemaal bij de opstart van een burgerinitiatief komt kijken en waar je rekening mee moet houden als je hierbij samenwerkt met de gemeente. Denk ook aan zaken als het aanvragen van een omgevingsvergunning en het opstellen van een huurcontract. Daarnaast hebben we nu (medio 2021) anderhalf jaar ervaring met onze Samentuin en we zouden onze kennis daarover graag in dienst willen stellen van andere, soortgelijke initiatieven.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hans_gremmen@yahoo.com

Project

Doelstelling
Wij willen de leefbaarheid in de wijk bevorderen door bevordering van onderlinge sociale contacten tussen buurtbewoners van alle leeftijden en soorten, het tegengaan van verstening van de wijk, bevordering van de waterafvoer en door een bijdrage te leveren aan duurzame natuur en kennis daarvan.

Beginsituatie
Begin 2019 hebben we een Werkgroep van Velt opgericht met toen 16 vrijwilligers uit de wijk Vrijhoeve. Velt = Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren met ruim 18.000 leden en 130 lokale groepen in Nederland en Belgie. Velt heeft namens de werkgroep in september 2019 een huurcontract getekend met de Gemeente Waalwijk, waarin de Gemeente een terrein van 3990 m2 in de wijk Vrijhoeve voor 10 jaar tegen symbolische huurprijs van €1 per jaar aan ons verhuurt om daar een Ecologische Samentuin te realiseren. Na die 10 jaar is het volgens de Gemeentelijke afdeling Stadsplanning “voorstelbaar” dat de Samentuin wordt ingepast in de eventuele nieuwbouwplannen van de Gemeente. Het plan heeft toen ter inzage gelegen. Tijdens de bezwaartermijn werden er geen bezwaren ingediend. Alle vergunningen, ook de bouwvergunningen, waren rond. Het bodemonderzoek toonde aan dat de grond hoegenaamd schoon was. Begin 2020 lag de grond braak. Nu is het een bloeiend sociaal wijkcentrum geworden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
1. Zoals in veel nieuwbouwwijken zijn de contacten tussen de buurtbewoners beperkt. Deze contacten hebben we via de Samentuin bevorderd doordat een aantal buurtbewoners gezamenlijk een Ecologische Samentuin heeft ingericht en onderhouden. De werkgroep had eind 2019 16 leden, allen afkomstig uit de wijk Vrijhoeve. Nu zijn er dat 30. 2. De Samentuin is niet primair een moestuin, maar een parkachtige omgeving waarin alle buurtbewoners graag willen verblijven, jong en oud. Dat bereikten we door woonzorgcentrum Elzenhoven (is op loopafstand van de Samentuin) en Basisschool De Rank (op fietsafstand) bij de inrichting te betrekken. Dit heeft o.a. geleid tot de volgende voorzieningen: - voor ouderen: brede rollator-vriendelijke paden, verhoogde plantenbakken, bankjes om uit te rusten. - voor jeugd: een deel van de tuin wordt door leerlingen van Basisschool De Rank ingericht en onderhouden; ten behoeve van natuureducatie heeft de tuin ook een bijenvolk en een insectenhotel en is een deel van de tuin gereserveerd voor medicinale en keuken-kruiden. 3. De Samentuin bevordert de afvoer van water door verbreding van de sloten en door de creatie van een wadi. 4. Daarnaast gaat de Samentuin verstening van de wijk tegen: na afloop van de contractuele huurperiode van 10 jaar is het volgens de Gemeente “voorstelbaar” dat de tuin ingepast wordt in de nieuwbouwplannen binnen onze wijk.

Onderdeel van een groter geheel
Het project omvat dat deel van de inrichting dat de vrijwilligers zelf kunnen realiseren. Het voortraject (maken van plannen, overleg met de Gemeente en buurtbewoners, enzovoorts) heeft 2 jaar in beslag genomen. In 2020 zijn we begonnen met de inrichting. Een deel daarvan, zoals diepspitten, het verbreden van sloten, het aanleggen van een wadi en het aanleggen van rolstoel-veilige paden hebben we uitbesteed aan bedrijven. Daarvoor hebben we financiering gevonden. Toen de tuin eenmaal ingericht was, hebben we o.a. we dagbesteding georganiseerd voor ouderen en, los daarvan, voor mensen met een beperking. Voorts een proeverij van thee uit de kruidentuin voor de buurtbewoners, natuureducatie voor de vrijwilligers, een gezamenlijke maaltijd voor buurtbewoners, natuureducatie voor de lokale basisschool en in de zomervakantie de Samentuinspelen voor de kinderen uit de buurt die op dat moment niet op vakantie waren.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van de wijk zijn welkom. Onze jongste vrijwilliger is 11 jaar, onze oudste vrijwilliger is 82.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Om zelfwerkzaamheid en gemeenschapszin in de wijk te bevorderen, werken vrijwilligers uit de wijk in groepen aan de inrichting. Bevordering van de gemeenschapszin is inherent verbonden aan een Samentuin: een tuin waarin alle tuiniers tezamen beslissen over wat er op de volledige oppervlakte van de tuin gaat gebeuren en dat vervolgens ook gaan uitvoeren. Wij wilden de volgende elementen door wijkbewoners voor eind 2020 laten uitvoeren: 1. Opbouwen en plaatsen van het gereedschapshok 2. Verven van de container die dienst moet gaan doen als schuilplaats 3. Plaatsen van Toegangspoorten 4. planten van deel van de bomen zoals weergegeven op de situatieschets 5. planten van deel van de bloemen en planten die nodig zijn om het te plaatsen bijenvolk te laten gedijen 6. maken van verhoogde plantenbakken zodat minder mobiele buurtbewoners ook mee kunnen tuinieren 7. bouwen en plaatsen van een insectenhotel 8. Natuurbelevings-activiteit organiseren 9. Naambord maken voor toegangspoort 10. Sponsorbord maken en plaatsen 11. Fietsenstalling maken en plaatsen Dat alles en nog veel meer hebben we in 2020 inderdaad kunnen realiseren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Zie boven.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
34850 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
In 2017 heeft de Gemeente Waalwijk aan ons project de prijs toegekend voor "Het Beste Idee van Waalwijk". Hieraan was een geldbedrag van 10.500 euro verbonden. Daarnaast waren we op zoek naar andere subsidies en naar sponsors. Die subsidies hebben we gevonden bij de Rabobank, Buurtnatuur en Buurtwater (Prins Bernhard Cultuurfonds), VSB Fonds en KernMetPit. Ook hebben we veel bedrijven bereid gevonden om ons te sponseren, getuige het rijk behangen sponsorbord op de container die we hebben ingericht als opslagruimte en koffieruimte.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Gezocht op internet.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Directe inhoudelijke kennis bleek niet direct nodig: omdat wij een onderdeel zijn van Velt (zie boven) kunnen wij gratis een beroep op Velt doen indien wij hun kennis nodig hebben. In 2020 hebben we leuke en leerzame contacten kunnen leggen met andere, soortgelijke initiatieven. En mochten anderen dit lezen: daar staan we nog steeds sterk voor open. Samen bereiken we meer!

Afbeeldingen

Anders

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.