Beweegtuin ouderen wijkvereniging t Hooiland Lichtenvoorde

Anne Stapelbroek October 22, 2019
203 keer bekeken 0 comments

Doel is om in 2020 een gedeelte van deze tuin in te richten als beweegtuin voor ouderen uit zowel de wijk het Hooiland als ook voor bewoners van zorgcentrum Mariënhof (Marga Klompé zorginstellingen, thuiszorg). Realisatie vindt plaats in nauw overleg met deze instelling. De beweegtoestellen stimuleren op een laagdrempelige wijze het verbeteren of op pijl houden van de conditie van ouderen. Ouderen uit de zorginstelling en ouderen uit de wijk ontmoeten elkaar zo op een geheel natuurlijke wijz

Beweegtuin, als onderdeel van de ontmoetingstuin, voor ouderen zowel uit de wijk als ook voor bewoners van de zorginstelling in de wijk, realiseren. 

Kern

Name
Lichtenvoorde, wijk het Hooiland

Aantal inwoners
2031(telling eind 2018)

Gemeente
Oost Gelre

Province
Gelderland

Deelnemersgroep

Name
Wijkvereniging t Hooiland

Doelstelling
Beweegtuin, als onderdeel van de ontmoetingstuin, voor ouderen zowel uit de wijk als ook voor bewoners van de zorginstelling in de wijk, realiseren.

Aantal leden
Bestuur:6 leden ,werkgroep tuin en facilitair 10 personen.

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het initiëren en in stand houden van samenwerking tussen een wijkvereniging en een zorginstellingen in buurt of woonplaats.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@hethooiland.nl

Project

Doelstelling
Doel is om in 2020 een gedeelte van deze tuin in te richten als beweegtuin voor ouderen uit zowel de wijk het Hooiland als ook voor bewoners van zorgcentrum Mariënhof (Marga Klompé zorginstellingen, thuiszorg). Realisatie vindt plaats in nauw overleg met deze instelling. De beweegtoestellen stimuleren op een laagdrempelige wijze het verbeteren of op pijl houden van de conditie van ouderen. Ouderen uit de zorginstelling en ouderen uit de wijk ontmoeten elkaar zo op een geheel natuurlijke wijz

Beginsituatie
De ontmoetingstuin is in 2018 opnieuw ingericht. Voor onderhoud van de tuin, inclusief in de toekomst de beweegtuin, is een werkgroep ”onderhoud tuin, facilitair” in het leven geroepen. Verder is er ruimte gereserveerd in het tuinontwerp voor een beweegtuin c.q. een aantal beweegtoestellen passend in het geheel. Elke maandagmorgen komen een aantal bewoners van het Marienhof onder begeleiding naar de Schoppe gedurende een z.g. inloopochtend. Deze is vrij toegankelijk ook voor wijkbewoners. Elkaar ontmoeten is hierbij het hoofddoel.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door ouderen meer te laten bewegen in de buitenlucht, schept het de mogelijkheid om zowel de fysieke conditie te verbeteren, alsook de sociale interactie te bevorderen. De beweegtuin intensiveert ook de sociale contacten tussen ouderen en wellicht andere wijkbewoners. Onder begeleiding van een fysiotherapeut of activiteitenbegeleider voeren bewoners en ouderen uit de wijk en woonzorginstelling beweegactiviteiten uit in de beweegtuin.

Onderdeel van een groter geheel
Ja. Onderdeel van de nieuwe ontmoetingstuin rondom de Schoppe en onderdeel van activiteiten van de woonzorginstelling.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Ouderen uit zowel de zorginstelling als uit de wijk het Hooiland.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Daar waar de werkzaamheden zelf uitgevoerd kunnen worden, worden deze door vrijwilligers uitgevoerd, o.a. het gereedmaken van het terrein en het plaatsen van de toestellen.. Specifiek: Voorbereidende activiteiten gereedmaken terrein door de facilitaire werkgroep vrijwilligers van de Hooilandwijkvereniging. Streefdatum: maart 2020. Plaatsen beweegtoestellen door de facilitaire werkgroep vrijwilligers van de Hooilandwijkvereniging Streefdatum: mei 2020 Juni 2020: Keuring van de beweegtoestellen in de beweegtuin door externe organisatie-gemeente O Gelre.. Tevens opening beweegtuin.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Keuring van de beweegtoestellen in de beweegtuin door externe organisatie-gemeente O Gelre.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Tussen de € 7500 - € 8500,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
gemeente O Gelre.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
NVT

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de gemeente O Gelre.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hebben hier nog geen concreet beeld bij. Wellicht vragen mbt vergunningen en keuringen in deze.

Images

Buurthuis

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}