Multifunctioneel Beweegpark Peize

Laurens Bloem October 22, 2019
235 keer bekeken 0 comments

Wij hebben het initiatief opgepakt om Peize vitaler en leefbaarder te maken en hebben de kansen geïnventariseerd om een vitale en duurzame ontmoetingsplaats te creëren in het dorp. Aan de hand van verschillende duurzame beweegtoestellen met programmering willen wij dit realiseren.

Het doel van het project is om het dorp Peize leefbaarder en vitaler te maken door het realiseren van een multifunctioneel beweegpark – in de vorm van outdoor fitness – zodat bewoners, scholen, verenigingen, lokale bedrijven en omwonenden op een attractieve, multifunctionele en laagdrempelige manier gezamenlijk kunnen bewegen. Naast de mogelijkheid om in de openbare ruimte te bewegen zorgt het beweegpark ook voor het bevorderen van burgerparticipatie en sociale cohesie. Ook wordt er wekelijks een activering -en begeleidingsprogramma gehouden op het beweegpark die per doelgroep kan worden aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat verschillende doelgroepen ondersteuning krijgen. Dit zorg voor extra stimulering. Tijdens het project zullen scholen, verenigingen, lokale bedrijven en inwoners zelf met elkaar samenwerken om het multifunctionele beweegpark in Peize te realiseren en om na afloop de continuïteit in het gebruik ervan te waarborgen.

Kern

Name
Peize

Aantal inwoners
4000

Gemeente
Noordenveld

Province
Drenthe

Deelnemersgroep

Name
Stichting Peize in Beweging

Doelstelling
Stichting Peize in Beweging zet zich in voor sport en beweging activiteiten en evenementen voor jongeren en ouderen in Peize. Het doel is om jong en oud in beweging te krijgen.

Aantal leden
14

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het organiseren van sport- en spelactiviteiten, kennisdeling over activeren didactiek, kennis van speciale doelgroepen, werkbegeleiding op stage, projectmatig creeren, inzicht in bewegen en lesgeven.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@peizeinbeweging.nl

Project

Doelstelling
Wij hebben het initiatief opgepakt om Peize vitaler en leefbaarder te maken en hebben de kansen geïnventariseerd om een vitale en duurzame ontmoetingsplaats te creëren in het dorp. Aan de hand van verschillende duurzame beweegtoestellen met programmering willen wij dit realiseren.

Beginsituatie
Wij hebben een plan van aanpak geschreven en het project voorgedragen aan de gemeente. De gemeente staat positief tegenover het project en wij hebben ook toestemming gekregen om op de beoogde locatie het multifunctionele beweegpark te realiseren. Daarnaast hebben wij contacten gelegd met verschillende partijen uit het dorp over de ideeën voor het creëren van een multifunctioneel beweegpark en wordt er positief gereageerd op het initiatief. Op dit moment zijn wij bezig om verschillende lokale maatschappelijke organisaties, partners en stichtingen aan te schrijven.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Op dit moment is geen openbare toegankelijke sportvoorziening in het dorp aanwezig die een zo’n breed mogelijke doelgroep kan bedienen. Samen met de scholen, verenigingen en lokale bedrijven uit het dorp willen wij bewegen op een laagdrempelige en gezamenlijke manier meer willen laten integreren in het dorp om dreigende beweegarmoede tegen te gaan, om te voldoen aan de behoefte en vraag vanuit de gemeenschap, om talentontwikkeling voor jong en oud te stimuleren en om in het algemeen de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Aan de hand van het project hopen wij dit te kunnen realiseren en hiermee de woonomgeving in Peize te bevorderen.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het project vormt deel van een groter geheel; een campus in Peize met een verbinding tussen de sportverenigingen en de scholen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners uit Peize, de lokale basisscholen de Eskampen en 't Spectrum, de sportverenigingen en lokale partijen zoals De Hoprank (een zorginstelling voor ouderen met onder andere beginnende dementie). Bij de keuze van de toestellen en de inrichting van het beweegpark heeft de Stichting extra gekeken naar het activeren en stimuleren van de schoolgaande jeugd en eenzame ouderen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Grondwerkzaamheden, organiseren van de opening, promotie, ondersteunen bij het activering -en begeleidingstraject en toezicht en onderhoud.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Ontwikkeling en bouw van de beweegtoestellen, installatie van de beweegtoestellen, de aanleg van de ondergrond van het beweegpark en (gedeeltelijk) het activering- begeleidingsprogramma

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Tussen de € 75.000 - € 85.000.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. Gemeente Noordenveld, Norwell Outdoor Fitness, Rabobank, GGD Drenthe, lokale woningcorporatie, Interzorg, Coöperatieve Verbruiksvereniging Ons Belang U.A., Vereniging Dorpsbelangen Peize & Stichting Gerrit Jeurissen Fonds.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, bedankt. Wij hebben inmiddels al een schets van het multifunctionele beweegpark.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door gesprekken met de gemeente Noordenveld.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen aan de hand van bijeenkomsten, workshops en adviseurs van Kern met Pit meer kennis op te doen over het werven van vrijwilligers, communicatie (zoals het bereiken van een zo'n breed mogelijke doelgroep), inzetten van social media en in het algemeen de publieke ruimte (kansen, uitdagingen en ontwikkelingen).

Images

Sport en Spel

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings