Franciscus kepelke Zaerum

Ans van der Beele 23-10-2019
863 keer bekeken 0 reacties

Wij willen een plek creëren waar op een positieve en speelse manier aandacht wordt gevraagd voor de natuur - met name de dieren d.m.v. bewustwording, verbinding, bezinning, vieringen (bijv. 4 oktober), een wensput enz. enz. waarbij cultuur, educatie en liefde voor de natuur samenkomt.

Kern

Naam
Sevenum

Aantal inwoners
7500

Gemeente
Horst aan de Maas

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Franciscus kepelke Zaerum

Doelstelling
Nu de natuur de laatste jaren nogal in het gedrang komt en steeds meer dieren het moeilijk hebben, willen wij door het bouwen van een Franciscuskapelletje, het gedachtengoed van Sint Franciscus als het ware nieuw leven inblazen en vertalen naar deze tijd. Met dit kapelletje willen we een plek creëren waar jong en oud welkom is en op een positieve en speelse manier aandacht vragen voor álle dieren, zowel onze huisdieren als dieren buiten in de natuur (biodiversiteit) en in het wild over heel de wereld. Er is ruimte voor bewustwording, verbinding, wensen, bezinning, vieringen enz. enz. waarbij cultuur, educatie en liefde voor de natuur samenkomt.

Aantal leden
7 vrouwen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Enthousiasme en inspiratie om vanuit onze doelstelling steeds weer nieuwe zaken te bedenken en uit te voeren, waarmee we mensen bereiken en natuur en landschap verder ontwikkeld wordt. Naast dit proces is er erg veel kennis en ervaring binnen de Groengroep, welke leidt tot kwaliteit van beheer, ontwikkeling en beleving.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
tuutansvanderbeele@gmail.com

Project

Doelstelling
Wij willen een plek creëren waar op een positieve en speelse manier aandacht wordt gevraagd voor de natuur - met name de dieren d.m.v. bewustwording, verbinding, bezinning, vieringen (bijv. 4 oktober), een wensput enz. enz. waarbij cultuur, educatie en liefde voor de natuur samenkomt.

Beginsituatie
Een open plek aan de rand van natuurgebiedje "Tinus" - in het zicht vanaf de openbare weg/fietspad.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Indirect: dat mensen die het zien en bezoeken meer aandacht schenken aan de dieren en zich hiervoor inzetten. Zo krijgt biodiversiteit deze en volgende generatie een positieve impuls zodat men zorgzaam wordt en blijft voor de natuur, met name de dieren.

Onderdeel van een groter geheel
Het kapelletje is een nieuw element in een toekomstige wandelroute en 'kers op de taart' voor natuurgebied "Tinus". Daarnaast heeft het verbinding met andere GroenGroep-projecten waar we men zich actief inzet voor doelsoorten. Het is een mooie fysieke ondersteuning en bijdrage aan het gedachtegoed van de GroenGroep, alsook aan het gedachtegoed van Sint Franciscus. Het is een oproep aan alle mensen die dit idee een warm hart toedragen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners van Sevenum en omgeving, voorbijgangers en bezoekers; ligt aan doorgaande weg, veel mensen komen hier langs. Ook vanuit omliggende recreatiebedrijven zullen mensen nieuwsgierig worden en hier een bezoek aan brengen. Speciale aandacht voor basisscholen van Sevenum en Kronenberg.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het geheel wordt vanuit eigen werkzaamheid gerealiseerd met ondersteuning van vrijwilligers - jong en oud - GroenGroep Sevenum en waar nodig vakmensen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Bij de bouw zullen enkele fasen en onderdelen uitbesteed worden; vaktechnische zaken, creëren van ruwbouw en dak e.d. waarna vrijwilligers de afronding ter hand nemen, met een vakman die een oogje in het zeil houdt.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Begroting is in de maak. Ruwe schatting op dit moment: ruim €12.000,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Eenieder die in het gedachtengoed gelooft, kan meehelpen met het realiseren van het project; scholen, buurt, KBO, Groengroep, Jong Nederland enz. enz. Zowel bij de voorbereiding als bij de bouw en de afwerking van het project worden ook scholen betrokken om mee te denken en werken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk qua vergunning of bouwtechnisch advies en ervaringen vanuit elders.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via eerdere projecten zoals Zaerums Striepke, dat nog altijd een succes is. Verder is ambassadeur Fried Hoeijmakers een inspirator voor ons om mee te doen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Met inspiratie en voorbeelden van elders en ervaringen van voorgaande jaren hopen we dat het een mooi project wordt, maar belangrijker dat het zijn functie breed vervult en onze doelstelling door velen navolging krijgt.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

  • Ans van der Beele 28 June 2020
    Update juni 2020 De vergunning is rond. Vanuit verschillende hoeken zijn subsidie- en sponsorgelden binnen. Van het Prins Bernhard cultuurfonds is de toezegging van € 4.000,-. Aannemer Stefan Jansen gaat starten met de bouw met onder andere leerlingen. In de eik, waar het kapelletje onder gebouwd gaat worden, heeft Roel van Wylick een prachtige postuil gezaagd. De uil heeft al veel positive post ontvangen. Wordt vervolgd...
  • Ron Janssen 01 November 2019
    We hebben enkele foto's en tekeningen, Waar deze toe te voegen aan de pagina? MVG, Ron Janssen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen