100 jaar Harich in verhalen, anekdotes en foto's

Nelleke Terluin-Visser 24-10-2019
478 keer bekeken 0 reacties

We willen een boek maken van, voor en door Harichsters. Het boek moet duidelijk van toegevoegde waarde zijn op bestaande literatuur over het dorp. Het boek moet een prettig leesbaar, historisch verantwoord tijdsbeeld schetsen van het dorp en haar bewoners van de laatste 100 jaar.

Kern

Naam
Harich

Aantal inwoners
± 400

Gemeente
De Fryske Marren

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Boekcommissie Harich (onderdeel van Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen)

Doelstelling
We willen een boek maken van, voor en door Harichsters.

Aantal leden
De boekcommissie zelf bestaat uit drie leden, daarnaast zijn er nog zes vrijwilligers actief die hierbij helpen.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Hoe je verhalen van inwoners en Harichsters 'om útens' kunt bundelen, hiervoor een goede schrijver zoeken, die de verhalen bundelt en er één verhaal van maakt

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
pbharichruigahuizen@gmail.com

Project

Doelstelling
We willen een boek maken van, voor en door Harichsters. Het boek moet duidelijk van toegevoegde waarde zijn op bestaande literatuur over het dorp. Het boek moet een prettig leesbaar, historisch verantwoord tijdsbeeld schetsen van het dorp en haar bewoners van de laatste 100 jaar.

Beginsituatie
We zijn gestart met het ophalen van verhalen, hiervoor hebben we een aantal activiteiten opgezet: - Alle inwoners zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën (vgl. 75-plussers, 60-75 jr., 45-60 jr. 30-45 jr. en 18-30 jr. en jonger dan 20 jr.) Per leeftijdsgroep worden er praatavonden gehouden waarbij de deelnemers door een gespreksleider uitgenodigd worden hun veelal persoonlijk verhalen te vertellen. De gesprekken worden (deels) opgenomen en op papier uitgewerkt. - Andere verhalen en stukken geschiedenis worden opgehaald d.m.v. persoonlijke interviews - Er wordt literatuuronderzoek gedaan (o.a. m.b.v. Tresoar) - Er wordt onderzoek gedaan m.b.v. de archieven van kranten en andere media. (o.a. De Leeuwarder Courant en 20 jaargangen van onze dorpskrant ‘Harich Nieuws’) - Relevante internetsites leveren een schat aan informatie. - Een separate werkgroep verzamelt beeldmateriaal (foto's, film, dia enz.) uit het verleden, maar legt ook Harich anno nu vast op beeld. - De werkgroep heeft een aantal kaders gesteld: We beschrijven het dorp en haar bewoners van de laatste 100 jaar en beperken ons tot Harich in geografische zin. De oplage wordt 400 exemplaren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
In het dorp leeft de uitdrukkelijke wens om een boek te schrijven over Harich en haar inwoners. Om dit te realiseren heeft Plaatselijk Belang haar leden gevraagd zitting te nemen in een werkgroep. Enkele leden zijn deze uitdaging aangegaan. Voor veel inwoners en inmiddels Friezen 'om útens' (van buiten) zal dit een prachtig boek worden om met veel plezier gelezen te worden.

Onderdeel van een groter geheel
Ons project

Bewoners die voordeel bij het project hebben
- de inwoners van Harich - mensen die (vroeger) in Harich gewoond hebben - mensen waarvan (groot)ouders in Harich gewoond hebben - en andere geïnteresseerden

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- het voeren van nog een aantal gesprekken - literatuuronderzoek - het uitgeven van het boek!

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De opmaak, productie en druk van het boek

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De verwachte kosten: Kosten opmaak, productie en druk 400 exemplaren (350 pagina's) € 13.500,- Zaalhuur/kleine kosten praatavonden en onvoorzien € 2.500,- Voor fase twee € 5.000,-, Totale kosten begroot op € 21.000,00 Verwachte opbrengst van 400 exemplaren à € 20,00 = € 8.000,00, inmiddels uit sponsoring verkregen: € 10.000,- Voor de dekking van het restant tekort ad € 3.000,- vragen wij sponsoren.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij vragen idd hulp van buitenstaanders: - hulp van vrijwilligers in het dorp (interviews, fotografie etc) - financiële hulp van de Stichting Bas Backer

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Voor ons niet van toepassing.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Als Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen hebben wij eerder mee gedaan met een project, dit is al een aantal jaar geleden. Jaarlijks ontvangen wij ook de informatie per post van Kern met Pit en staat het in onze actielijst van Plaatselijk Belang. Dus Kern met pit blijft onder de aandacht!

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen dat jullie ook nog tips en trucs voor ons hebben bij het ontwerpen en uitgeven van het boek.

Toegevoegde bestanden

Cultuur en historie

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen