Vergroening groenstrook Kerkplein Odijk

Steven van Vulpen 24-10-2019
553 keer bekeken 0 reacties

Het doel van het project is om structureel groen te realiseren tussen de bomen langs het plein. De huidige kale vlakte wordt gebruikt als uitlaatstrook. Groen breekt het zicht, verfraait het plein, zorgt voor meer biodiversiteit en voorkomt dat kinderen door de hondenpoep zomaar de weg op rennen.

Kern

Naam
Odijk

Aantal inwoners
5700

Gemeente
Bunnik

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Kerkplein Odijk

Doelstelling
het kerkplein van kale stenen vlakte en sluiproute omtoveren in een duurzame en groene ontmoetingsplek

Aantal leden
30 personen

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Welke kennis denken jullie in huis te hebben waarmee jullie andere initiatiefnemers zouden kunnen helpen? Wij zijn een enthousiaste groep buurtbewoners, waarbij wilskracht voorop staat. We zijn een goede mix van mensen die handig zijn met hun handen, mensen met contacten binnen het dorp en de gemeente, jong en oud. Wij bieden anderen dus vooral diversiteit, oog voor elkaars sterke kanten en onze ervaring met het initiëren van soortgelijke projecten in de gemeente.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
kerkpleinodijk@gmail.com

Project

Doelstelling
Het doel van het project is om structureel groen te realiseren tussen de bomen langs het plein. De huidige kale vlakte wordt gebruikt als uitlaatstrook. Groen breekt het zicht, verfraait het plein, zorgt voor meer biodiversiteit en voorkomt dat kinderen door de hondenpoep zomaar de weg op rennen.

Beginsituatie
Een kale grasstrook met daarin een bomenrij, als groene afscheiding tussen een straat en een plein met parkeerplekken. In de praktijk wordt deze grasstrook gebruikt als uitlaatstrook.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het vergroot de biodiversiteit in de omgeving en verbetert het aangezicht van de straat. Daarnaast kan de strook als uitlaatstrook behouden blijven, zonder dat kinderen door de hondenpoep lopen. Het groen verkleint ook visueel het zicht, waardoor er hopelijk ook zachter wordt gereden (het is 30 km zone). Ook voorkomt het ongelukken doordat kinderen niet zomaar meer op alle plaatsen kunnen oversteken van huis naar het plein en terug.

Onderdeel van een groter geheel
Als omwonenden pakken we de hele omgeving rond het kerkplein aan. Er zijn, in overleg met de gemeente, al bloembakken neergezet om het doorgaande verkeer over het plein te voorkomen. Ook is er een picknicktafel geplaatst en zijn er houten stapstenen geplaatst als speelterrein. Het totale doel is om van een lege groenstrook en kale parkeerplaats te komen tot een groene verblijfsruimte voor jong en oud.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De directe omwonenden rond het kerkplein hebben baat bij de verbetering van het aangezicht van de omgeving. Het is een doorgaande straat naar de achterliggende wijken. Al het doorgaande verkeer kan dus ook genieten van het structureel groen. Daarnaast worden er veel honden uitgelaten in dit gebied en de hondenbezitters hebben hier dus ook baat bij.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Samen met de gemeente wordt al onderzocht welk type groen er geplaatst kan worden, levensvatbaar is tussen de bomen en relatief makkelijk te onderhouden is. De groep zelf zoekt met de gemeente het type groen uit, maakt de grond plantklaar, plaatst de planten en onderhoud deze.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
de kostenraming, de aanschaf van de planten, een deel van het gereedmaken van de grond voor planten (afgraven e.d.). evt. weghalen van tegels

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De kostenraming door een specialist van de gemeente is: vak 1: 28 m bij 3 m gras eruit, grondverbetering, nieuwe planten €2940,= vak 2: 4,5 m bij 3 m " " " € 472,50 vak 3: 43 m bij 3 m " " " € 4515,=

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
de gemeente voor de doorrekening en andere lokale fondsen voor het aanvullen van de financiering van het gehele project.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dat is voor dit project niet nodig, maar kan wellicht voor het grotere plan wel relevant zijn.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben bij de opstart van ons totaalplan contact gehad met leden van de KNHM. Zij hebben ons op gang geholpen en ook gewezen op de mogelijkheid van Kern met Pit

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen dat Kern met Pit ons verder helpt met het concretiseren van onze plannen. Wij hebben ondersteuning van een goede betrokken gemeenteambtenaar, maar een second opinion hierop is prettig. Tevens zien we dat de gemeente wel positief tegenover het plan staat, maar het initiatief tot realisatie moet vanuit de buurt komen. Daarmee hopen we dat we middels Kern met Pit het positieve momentum kunnen vasthouden en concreet invulling kunnen gaan geven aan de realisatie van onze plannen.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Inrichten groen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen