Natuurinclusieve belevingstocht Kerckebosch Zeist

Annemiek Verstappen 26-10-2019
467 keer bekeken 0 reacties

Op een aantrekkelijke manier tonen (aan bewoners en bezoekers van de wijk Kerckebosch) wat er in een natuur- en cultuurinclusieve wijk mogelijk is. Natuur staat centraal, de kunst en cultuuruitingen verbeelden ook de natuurinclusiviteit van de wijk. Bewoners nemen hiervoor verantwoordelijkheid.

De 'Natuurinclusieve belevingstocht Kerckebosch Zeist' leid je door de mooie en nieuwe wijk Kerckebosch in Zeist en vertelt je de verhalen ervan. Natuur, cultuur, duurzaamheid en innovatie maken de wijk en de bewoners zijn trotse eigenaren! 

Kern

Naam
Kerckebosch

Aantal inwoners
ongeveer 3500, groeiend naar 4000

Gemeente
Zeist

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Bewonersplatform Kerckebosch

Doelstelling
Samen met de wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) vervolmaken van de wijk kerckebosch, zowel fysiek als sociaalmaatschappelijk.

Aantal leden
19

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben kennis van: - samenwerken met partners in de publieke sector (gemeente, WOM) - benaderen van interessante partijen om onze doelstelling te behalen - experimenteren met bewonersparticipatie 2.0 (zelf verantwoordelijkheid dragen voor de buurt)

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
annemiek.verstappen@me.com

Project

Doelstelling
Op een aantrekkelijke manier tonen (aan bewoners en bezoekers van de wijk Kerckebosch) wat er in een natuur- en cultuurinclusieve wijk mogelijk is. Natuur staat centraal, de kunst en cultuuruitingen verbeelden ook de natuurinclusiviteit van de wijk. Bewoners nemen hiervoor verantwoordelijkheid.

Beginsituatie
De wijk Kerckebosch is hét voorbeeld van een nieuwe en geslaagde woonwijk waar natuurinclusiviteit, cultuur, innovatie en duurzaamheid bij elkaar komen. 10 jaar geleden werd de ontwikkeling begonnen: de sociale en verouderde woningbouwflats in een bos werden gesloopt en er kwam een geheel nieuwe wijk voor terug. Een mix van allerlei huizentypes, van hoog segment tot sociale woningbouw (60%). Van ultramoderne vrijstaande huizen op grote kavels tot wijkjes met karakteristieke kenmerken, van seniorenflats tot starterswoningen. Kerckebosch is van iedereen. Kerckebsoch is gebouwd in een bosrijke omgeving. Wij willen de bijzondere verhalen van de wijk vertellen! Hieronder een opsomming van een aantal voorbeelden. Er zijn er nog veel meer! De wijk is het voorbeeld van natuurinclusiviteit: - de meanderende ader door de wijk, de Kerckeboschlaan is soms gesplitst in twee stukken om bijzondere oude bomen te sparen. Ook is de weg gedeeltelijk 'zwevend' gelegd om de wortels van bomen te sparen. Ze zouden anders onder de druk van de weg doodgaan. - in de wijk zijn voorzieningen getroffen om dieren te laten leven naast mensen; vleermuiskasten, speciale lampen in de openbare verlichting die vleermuizen niet hindert, broeihopen voor hazelworm, erfafscheidingen die opgebouwd zijn uit materialen uit Kerckebosch (boomstammen, takken enz) en zodanig zijn dat zich er dieren in kunnen huisvesten. - bermen zijn ingezaaid met een speciaal Kerckeboschmengsel bestaande uit een mix van grassen en bloemen die insecten aantrekken. Bijen produceren daardoor de speciale Kerckeboschhoning. - de heide, die voor de 19 e eeuw op de plek van de wijk voorkwam is teruggebracht in de wijk. Een paar keer per jaar komt een schaapskudde op de heide 'grazen' om zo de heide in toom te houden. Voorbeelden van cultuur zijn: - De openbare gebouwen in de wijk worden aangegeven met 'totempalen' van dieren die in de wijk voorkomen. - De kruisingen van de Kerckeboschlaan met andere straten worden verlicht met projecties van de dieren die in de wijk voorkomen - er is een herinneringsbankje gemaakt uit de gerecyclede materialen van de afgebroken flats Voorbeelden van innovatie en duurzaamheid zijn: - de openbare verlichting krijgt stroom van een zonnestroomproject van zonnepanelen op het dak van de school in de wijk - op dezelfde school is een energieplein gemaakt: er staan zonnepanelen, er zijn bewegingstegels en fietsen die energie opwekken wanneer ze gebruikt worden, planten in grote bakken produceren eveneens energie. Alle energie wordt opgevangen en teruggegeven aan scholieren. Zij kunnen mobieltjes opladen door die te verbinden met de usb-poorten die in een zitelement verwerkt zijn. Kijk op de website voor meer informatie; www.kerckeboschzeist.nl bij verhalen. De wijk heeft meerdere prijzen gewonnen: de prijs beste openbare ruimte van Nederland in 2016 en de prijs voor meest natuurinclusieve wijk van Nederland in 2019. Dit is een greep uit de vele speciale voorbeelden van verhalen in de wijk die verteld moeten worden! In de wijk is een paar jaren geleden een wandeltocht uitgezet langs interessante plekken. Die plekken vertellen iets over de eerder genoemde uitgangspunten van natuur, cultuur, innovatie en duurzaamheid. Dat is gedaan met houten palen met daarop de tekst op a4 in plastic geseald. Er is ook een speciale kinderspeurtocht. Veel bewoners geven aan dit erg leuk te vinden, kinderen lopen de wandeltocht. In de loop van de jaren zijn de palen verrot en de afbeeldingen met tekst zijn op een aantal plaatsen verdwenen. Er is een bestendige update nodig! De wijkontwikkelingsmaatschappij is op de hoogte van onze wensen en ondersteunt en faciliteert dit initiatief van harte. Zij voorzien ons van de verhalen (kijk naar bijgevoegde youtubefilmpjes) die er al zijn en gaan een aantal van de fysieke aanduidingen (informatiepalen) maken. We kijken of dit kan van gerecyclede onderdelen van gesloopte flats.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We willen graag een weersbestendige en langjarige oplossing maken voor een ontdekkingstocht. En liefst ook nog eentje die net zoals de wijk innovatief en duurzaam is. Een tocht die bewoners en bezoekers meeneemt in de achterliggende gedachte van de wijk, de keuze voor natuur en cultuur. Zodat bewoners zich onderdeel voelen van de wijk, het gedachtegoed verder brengen en uiteindelijk alle speciale en bijzondere dingen in stand houden. En we hopen dat de bewoners de wijk doorontwikkelen nadat de WOM weg is, een wijk blijft namelijk in beweging! De vorm van de ontdekkingstocht moet bij voorkeur innovatief zijn omdat dit past bij de wijk. We denken aan ondersteuning met een app waar bewoners door layar of virtual reality kunnen zien hoe de wijk was, dat ze kunnen zien welke dieren en planten er nu zijn (ook in de seizoenen dat dieren winterslaap hebben of planten uitgebloeid zijn). Dat er dus met nieuwe technieken verbeeld wordt hoe speciaal de wijk is.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, en is een onderdeel en doorontwikkeling van de wijk Kerckebosch door bewoners. Over een paar jaren zal de wijkontwikkelingsmaatschappij ophouden te bestaan omdat de wijk klaar is. De mooie onderdelen van de wijk, de verhalen van de wijk verdienen het om voortgezet en verteld te worden zodat bewoners weten waarom de wijk zo bijzonder is. En alle bewoners zich ook verantwoordelijk voelen voor de wijk.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners en ook bezoekers van de wijk. Bewoners om hen te verbinden aan de wijk en ervoor te zorgen dat de bijzondere onderdelen bewaard blijven en voortgezet en ontwikkeld worden. Maar ook bezoekers van de wijk willen we inspireren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- we gaan de bestaande tocht evalueren - we gaan een nieuwe fysieke tocht uitstippelen, bestaande uit meerdere onderdelen - we gaan nieuwe interessante plekken toevoegen - we gaan teksten maken voor de plekken die nog niet beschreven zijn - we willen een interactieve ondersteuning van de nieuwe tocht. Een app of een applicatie gekoppeld aan de bestaande website. Heel veel informatie is er al maar moet samenkomen in een app. Zie de bijgevoegde filmpjes over de wijk. We ondersteunen dit onderdeel met het aanleveren van alle kennis die we hebben over de wijk aan de partij die dit gaat vormgeven - we gaan benodigde partijen benaderen om ons te helpen met het realiseren van de plannen - we gaan samenwerken met de wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) om de tocht vorm te geven - samen met de wijkontwikkelingsmaatschappij gaan we kijken hoe we onderdelen van de fysieke ontdekkingstocht kunnen vormgeven in lijn van de wijk. Door bijvoorbeeld onderdelen van de wijk te recyclen: betonnen onderdelen van gesloopte flats kunnen de staander worden van de informatiezuilen. We zijn al in overleg hierover met de WOM.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
de ontwikkeling van een eventuele app. De vervaardiging van informatiezuilen (door de WOM). Na laten lezen van de teksten over speciale plekken door een tekst/communicatiedeskudige. Hierover zijn we al in overleg met de WOM.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
ongeveer € 12000. De WOM heeft toegezegd een gedeelte van de kosten voor haar rekening te nemen. Oa de kosten voor de fysieke aanduidingen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
stichting Utrechts landschap WOM gemeente Zeist historisch genootschap Zeist

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Daar is geen behoefte aan omdat de WOM daarin voorziet.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We werden in contact gebracht met Kern met Pit door Gisela Timmermans. Zij was op de hoogte van dit initiatief en vertelde er over. Wij werden daardoor enthousiast.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen dat jullie ons het advies en de kans geven dit project te realiseren zodat we een soort van steen in de vijver worden en voorbeeld kunnen zijn voor andere initiatieven, want we willen heel graag een voorbeeld zijn. Meer specifiek zou het prettig zijn om hulp te krijgen bij het ontwikkelen van een app of andere online applicatie.

Afbeeldingen

energieplein Kerckebosch

verplanten van bomen in Kerckebosch

de totempalen van Kerckebosch

natuurinclusief kappen

wadi's in Kerckebosch

schaapskudde in Kerckebosch

vleermuizen in Kerckebsoch

Natuur- en wandeltochten

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen