De oorlogszolder: "As it tsjuster is....."

Engelien Bouma 27-10-2019
572 keer bekeken 0 reacties

Met de vaste tentoonstelling "Oorlog en Verzet in Workum e.o." willen we een bijdrage leveren om herinneringen aan het leven in bezettingstijd te bewaren voor de toekomst. Ook willen we het monumentale voormalige stadhuis van Workum openstellen voor publiek.

Kern

Naam
Workum

Aantal inwoners
4430

Gemeente
gemeente SWF

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip

Doelstelling
Het doel van deze vereniging is het in stand houden van een verzameling van voorwerpen en bescheiden in de meest uitgebreide zin, betrekking hebbende op de geschiedenis en tegenwoordige staat van Workum en omstreken, en het bestuderen van die geschiedenis.

Aantal leden
250 leden, 30 vrijwilligers en 5 bestuursleden

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het bedenken van (innovatieve) activiteiten/projecten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
warkumserfskip@hetnet.nl

Project

Doelstelling
Met de vaste tentoonstelling "Oorlog en Verzet in Workum e.o." willen we een bijdrage leveren om herinneringen aan het leven in bezettingstijd te bewaren voor de toekomst. Ook willen we het monumentale voormalige stadhuis van Workum openstellen voor publiek.

Beginsituatie
Museum Warkums Erfskip is een klein geregistreerd museum in de Waag van Workum. In 2017 is het herinrichtingsplan: "Vanuit de Waag, beleef je Workum!" succesvol afgerond. In de Waag wordt op een bijzondere manier de geschiedenis van Workum aan bezoekers getoond met daaraan gekoppeld de diverse historische locaties die Workum rijk is. Het museum is het startpunt geworden voor iedere bezoeker van de stad die Workum wil ontdekken. Met het project: "As it tsjuster is..." krijgt Workum er een nieuwe trekpleister bij!

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het voormalige monumentale stadhuis openstellen voor publiek. Met de tentoonstelling Oorlog en Verzet in Workum willen we een bijdrage leveren om herinneringen aan de oorlogstijd te bewaren voor de volgende generaties. De tentoonstelling draagt bij aan het herdenkingsjaar in 2020.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het gehele project: herinrichting oude stadhuis tot dependance museum. Het gehele project hebben we opgesplitst in 3 fasen: 1e fase: behoud Workumer kamer in Workum (reeds succesvol afgerond!). 2e fase: entree, de raadzaal, de burgemeesterskamer, introductie ruimte en de vaste tentoonstelling over oorlog en verzet in Workum e.o. (oorlogszolder). 3e fase: vaste tentoonstelling interieurs, studieruimte en filmzaal, archief en vaste tentoonstelling over Tjipke Visser.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners van Workum e.o. , iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, toeristen, schoolgaande kinderen en gezinnen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- het verzamelen van informatie (teksten, foto en filmmateriaal, objecten) door vrijwilligers. - overleggen met gekozen tentoonstelling makers. - subsidie aanvragen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het maken van de tentoonstelling zelf.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€139.144,-.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, de tentoonstelling makers: Eric Duyvis en Kors de Waard van Potztausend (Museummakers).

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ondersteuning bij het zoeken naar energie zuinige mogelijkheden t.b.v. tentoonstelling.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de mail

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies op het gebied van verduurzaming.

Afbeeldingen

Cultuur en historie

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen