Dorpstuin de Pastorie Leuth

Hanneke Bernsen 27-10-2019
566 keer bekeken 0 reacties

Gemeenschappelijke tuin creëren in braakliggende pastorietuin waar daar wonende vluchtelingen met dorpsbewoners kunnen werken en elkaar ontmoeten. Dit sluit aan bij ontwikkeling van Groenlint door dorp, onderdeel Dorpsagenda ism gemeente en Forte Welzijn met mogelijke participatie van haar cliënten

Kern

Naam
Leuth

Aantal inwoners
1700

Gemeente
Berg en Dal

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Dorpstuin de Pastorie

Doelstelling
Gemeenschappelijke bloemen- en moestuin creëren in braakliggende pastorietuin

Aantal leden
16

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Een van de deelnemers is professioneel specialist in natuurlijk groen. Daarnaast nemen ervaren moestuiners deel aan het project en werken we samen met een Welzijnsorganisatie.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
e.bernsen@upcmail.nl

Project

Doelstelling
Gemeenschappelijke tuin creëren in braakliggende pastorietuin waar daar wonende vluchtelingen met dorpsbewoners kunnen werken en elkaar ontmoeten. Dit sluit aan bij ontwikkeling van Groenlint door dorp, onderdeel Dorpsagenda ism gemeente en Forte Welzijn met mogelijke participatie van haar cliënten

Beginsituatie
Bij consultatie vanuit Dorpsagenda bleek behoefte aan gemeenschappelijke tuin en aan contact met in voormalige pastorie wonende Syrische vluchtelingen. Deze kunnen worden gecombineerd door de braakliggende pastorietuin in te richten als bloemen-en moestuin en ontmoetingsplek. Eigenaar, kerkbestuur, is akkoord.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Lelijk braakliggende perceel aan doorgaande weg in centrum dorp wordt aangepakt. Wens dorpelingen wordt gehonoreerd (zie beginsituatie). Bewoners pastorie krijgen een bruikbare tuin, de integratie nieuwkomers wordt bevorderd en de mogelijkheid van opstap naar werk voor cliënten welzijnsorganisatie wordt geboden.

Onderdeel van een groter geheel
Dorpsagenda Leuth, werkgroep "Groener Leuth"

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Directe deelnemers aan het project en, vanwege verfraaiing van het dorp, alle dorpelingen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Opzetten organisatie (vrijwilligersgroep, deelnemerscontract, gebruiksovereenkomst met kerkbestuur etc.). Gebruiksklaar maken en inrichten bloemen- en moestuin. Doel: aan het einde van seizoen, oktober 2020, wordt de eerste oogst feestelijk binnen gehaald. Vergaren tweedehands tuingereedschap binnen het dorp.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
bouwrijp maken (maaien, ploegen etc.)

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Bouwrijp maken door derden, aanleg terras, aanschaf picknick tafel, zaai- en pootgoed, biologische bemesting, voorziening opvang regenwater; in totaal geschat op 5.000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Het terrein moet worden gemaaid, geploegd en verder geschikt gemaakt (voorzieningen opvang hemelwater etc.)

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Dorpsagenda Leuth en gemeente Berg en Dal

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ervaringen delen met deelnemers van andere projecten van voorgaande jaren.

Ontmoetingsplek

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen