In elke wijk, dichtbij huis een Mama-Café

Josche Besems October 29, 2019
256 keer bekeken 0 comments

Een laagdrempelig initiatief voor aanstaande en jonge ouders om andere mensen te ontmoeten, om deze te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. We willen op deze manier de eenzaamheid in Roosendaal onder jonge (alleenstaande) ouders verminderen. In samenwerking met zoveel mogelijk partijen.

Kern

Name
Kalsdonk

Aantal inwoners
4200

Gemeente
Roosendaal

Province
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Name
Mama Café

Doelstelling
De eenzaamheid onder alleenstaande ouders te verminderen door middel van het vergroten van het netwerk.

Aantal leden
15

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij zijn een diverse groep met verschillende achtergronden. Zo zitten er in onze groep planners, wijkchefs, ondernemers, studenten, gepensioneerden, creatieve ondernemers, en buurtbewoners. Wij kunnen dus op verschillende vlakken hulp aan dragen. Zoals bij het maken van een website, bij het plannen en organiseren van een evenement. Maar ook: Waar moet je zijn met welke vragen, en hoe kan je die het beste stellen?, ook hebben we goed contact met de gemeente. Daarnaast kunnen we helpen bij het zoeken naar vrijwilligers, weten we veel over opvoeding en het benaderen van hulporganisaties.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
joschebesems@hotmail.com

Project

Doelstelling
Een laagdrempelig initiatief voor aanstaande en jonge ouders om andere mensen te ontmoeten, om deze te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. We willen op deze manier de eenzaamheid in Roosendaal onder jonge (alleenstaande) ouders verminderen. In samenwerking met zoveel mogelijk partijen.

Beginsituatie
Momenteel hebben we 1 locatie opgestart begin dit jaar. En dat loopt zo hard dat we graag een volgende locatie willen gaan openen. De nieuwe locatie willen we dan ook als project indienen. Op dit moment hebben we voor de nieuwe locatie: 2 opties als locatie. Een werkgroep

Verbeteringen voor de woonomgeving
De verbeteringen die het oplevert is dat de eenzaamheid onder ouders verminderd. Dat er meer contacten komen, dat er meer activiteiten in de buurt worden georganiseerd. Het Mama Café levert als onderdeel ook informatieve activiteiten. Zoals: Mindful ouderschap, of een babycoach die er is om vragen te beantwoorden van jonge ouders die tegen onderwerpen in de opvoeding aanlopen. Een groter netwerk zorgt ervoor dat ouders ook zich gelukkiger voelen en we daarmee dus gelukkigere buurtbewoners creëren en op die manier een (nog) fijnere woonomgeving.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, van het geheel Mama Café Roosendaal. Wij willen uiteindelijk in 3 wijken een Mama Café zodat we zoveel mogelijk bewoners bereiken, en iedere ouder een kans kunnen geven om hun netwerk te vergroten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Elke bewoner met minstens 1 (klein/oppas/pleeg/etc) kind onder de 4 jaar.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We willen komend jaar dit project draaiend hebben. Het geen wat we dan gaan oppakken is: *Samenkomsten met de werkgroep *Vrijwilligers werven *Planning maken van het opzetten *Financiën op orde *Reclame maken *Planning activiteiten maken *Locatie organiseren en de middelen die we nodig hebben regelen. *Starten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Niks

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Omdat we veel werken met vrijwilligers/donateurs/en diensten die gratis worden aangeboden zijn we kosten vooral kwijt aan sommige activiteiten, en aan tshirts/vesten voor de vrijwilligers. Dit zal voor dit project ongeveer 500/600 euro zijn.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, we vragen aan buurtbewoners om in hun netwerk te kijken of er iemand is die baat heeft bij ons project en om mond op mond reclame te verstrijken. Verder vragen we voor de activiteiten die we er organiseren hulp van buitenstaanders. Van bijvoorbeeld het consultatie bureau, een verloskundige praktijk, etc. Daarnaast vragen we hulp in de financiën van de gemeente en omliggende potjes. Ook krijgen we hulp en steun vanuit een middelbare school, deze leveren leerlingen (2 tot 3 per keer) zodat we extra handen hebben. En voor de leerlingen is het een manier om te ontdekken of ze werk in de richting die ze willen gaan kiezen, ook echt leuk is.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
In principe is dit niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Anissa, (één van de mede organisatoren), zag het voorbij komen en mailde dat we hier echt aan mee moesten doen. Vandaar :)

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
*Nog beter organiseren, formules, handige schema’s etc. * Hoe kan je het beste reclame maken? Werkt Facebook nog? Of werkt het op een andere manier? * Budgetteren, hoe kan je het beste een schatting maken wat de kosten van een jaar vooruit ongeveer gaan worden?

Images

Ontmoetingsplek

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings