Jubileumconcert in het kader van het 100-jarig bestaan van vereniging

Leo Heldens 29-10-2019
598 keer bekeken 0 reacties

De vereniging bestaat in 2020 honderd jaar. Dit heugelijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om dit te vieren willen we een jubileumconcert organiseren, waarvoor alle inwoners van de 3 dorpen worden uitgenodigd waarmee de sterke band met de leefgemeenschap nog verder wordt versterkt

Kern

Naam
Leunen, Veulen en Heide

Aantal inwoners
ongeveer 3000

Gemeente
Venray

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide

Doelstelling
Harmonie Leunen-Veulen-Heide is een open muziekvereniging voor jong en oud die in groepsverband en in een goede sfeer blaasmuziek wil beoefenen en uitdragen. De harmonie wil haar eigen leden binnen hun mogelijkheden optimaal later presteren en hiermee een bijdrage leveren aan het culturele en maatschappelijk leven binnen de gemeenschappen van Leunen, Veulen en Heide. Door samenwerking van de drie dorpen levert de harmonie een bijdrage aan de leefbaarheid binnen deze drie dorpen.

Aantal leden
Het harmonieorkest bestaat uit 40 leden, daarnaast is een drumband met 20 leden, een blaaskapel van 20 leden en een opleidingsorkest, in samenwerking met de leerlingen van enkele andere korpsen uit de gemeente Venray, van ongeveer 25 leden. Ook is er een blokfluitgroep actief als vooropleiding voor toekomstige muziekkanten voor het korps.

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het harmonieorkest bestaat in 2020 honderd jaar en heeft in die tijd veel kennis expertise opgebouwd op het gebied van samen muziek maken, opleiden van leerlingen, organiseren van concerten en optredens en het opluisteren van festiviteiten en jubilea.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
nlheldens@trinedmail.nl

Project

Doelstelling
De vereniging bestaat in 2020 honderd jaar. Dit heugelijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om dit te vieren willen we een jubileumconcert organiseren, waarvoor alle inwoners van de 3 dorpen worden uitgenodigd waarmee de sterke band met de leefgemeenschap nog verder wordt versterkt

Beginsituatie
Het harmonieorkest heeft wekelijks in groepsverband een repetitieavond, waaraan samen gespeeld en geoefend wordt voor optredens en voor het onderhavige jubileumconcerten. Volgend jaar bestaat de vereniging 100 jaar. In dat kader zijn er enkele commissies in het leven geroepen die zich bezig houden met de organiseren activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan, zoals een reünie, jubileumconcert, kerstconcert, concert in het kader van 75 jaar bevrijding in de gemeente Venray. Een receptie en fruhshoppen samen met de blaaskapel.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De harmonie is sterk geworteld binnen de samenleving en levert daarom een belangrijke bijdrage aan het culturele en maatschappelijk leven binnen de drie gemeenschappen. Door het organiseren van een jubileumconcert levert harmonie St. Catharina een blijvende bijdrage aan de leefbaarheid in de 3 kernen. Zo kan de harmonie blijven doen wat ze nu al doen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij en ontstaat een leefbare wereld, buurt of gemeenschap .

Onderdeel van een groter geheel
Het project is een zelfstandig geheel maar moet wel gezien worden als onderdeel van de activiteiten die binnen het jubileumjaar worden georganiseerd en uitgevoerd.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De bedoeling van het project is dat het de talenten benut en uitbreidt van degene die het concert uitvoeren, dat het sociaal netwerk wordt vergroot door mensen samen te brengen en elkaar te helpen. Hierdoor wordt de leefbaarheid binnen de 3 dorpen vergroot en wordt ook een impuls afgegeven aan jongeren om actief lid te worden van de vereniging.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Naast de wekelijkse repetitieavond zijn vele leden van het harmonie orkest bezig met het organiseren van allerlei activiteiten. Ook worden er acties gevoerd die een financiële bijdrage kunnen leveren aan het project zoals b.v. in de najaar een speculaasactie, een donateursactie in het voorjaar. een jaarlijkse oud ijzer actie en plukken we rabarber en dorsen we bonen bij bedrijven in de omgeving. Deze activiteiten zijn nodig om de vereniging financieel gezond te houden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We proberen zoveel mogelijk zelf te organiseren. Het jubileumconcert vindt echter plaats in de Schouwburg van Venray omdat deze accommodatie zich uitstekend leent voor dit soort activiteiten waardoor een groot publiek kan genieten van de voorstelling.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale projectkosten worden op voorhand geschat op € 27750. Aan de inkomens ka schatten we aan enterkaarten en sponsorgeld € 20000 binnen te halen

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Om het geheel goed georganiseerd te kunnen krijgen hebben we zeker hulp en ondersteuning nodig. Denk aan het aanschrijven van fondsen en sponsoren, maar denk ook aan een goede regisseur die samen met de dirigent en de muziekcommissie zorg kan dragen voor een aansprakelijk en professioneel concert.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Daar we uitgaan van uitvoering in de Schouwburg van Venray lijkt technische ondersteuning op voorhand niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Ondergetekende heeft na publicatie in het dorpsblad van Leunen Veulen Heide de voorlichtingsavond bezocht die door KNHM foundation was georganiseerd in de Wis in Castenray. Op deze avond heb ik kennis gemaakt met de KNHM foundation en ervaren dat de KNHM foundation professioneel kan ondersteunen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het organiseren van een jubileumconcert vraagt naast kennis en expertise op het gebied van musiceren zeker ook kennis en expertise op het gebied van organiseren, fondsen werving, sponsor benadering een begroting maken. En ondersteuning en begeleiding bij het professioneel opzetten van dit project. Wij denken dat de adviseurs van de KNHM foundation ons daarin kunnen adviseren ondersteunen.

Evenement

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen