Oogstfeest Sprenckweide

Nico Landsman 29-10-2019
558 keer bekeken 0 reacties

Het benaderen van bewoners in brede kring om de Sprenckweide en hen betrekken bij het onderhoud en nieuwe ontmoetingsmomenten creëren. Met als trekker het oogsten van fruit en het verwerken tot taarten en jam, die we samen nuttigen tijdens een picknick op de Sprenckweide.

Oogstfeest Sprenckweide

Doe mee op de Sprenckweide! Kom wandelen en picknicken, bewonder de bijen in het bijenhotel, geniet van de schapen. Werk mee met zaaien en snoeien. En dan, na het werk in lente en zomer, dan gaan we samen oogsten van het fruit. Onderling spreek je af wie taarten bakt, jam maakt en wat je er nog meer mee kunt doen. Wat is er gezelliger dan het met elkaar opeten van al dit lekkers?

Kern

Naam
KlarenbeekVeersepoort

Aantal inwoners
3.400

Gemeente
Middelburg

Provincie
Zeeland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Sprenckweide, aangesloten bij Wijkteam KlarenbeekVeersepoort

Doelstelling
Bevorderen van de sociale samenhang door activiteiten rond het instandhouden en verder ontwikkelen van een weide met schapen, koeien, boomgaard, wandelpaden, fruitstruiken, waterpartijen.

Aantal leden
10

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben de aanleg geïnitieerd en uitgevoerd in samenwerking met gemeente, bewoners, stichtingen voor landschap en natuur

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
wijkteam@klarenbeekveersepoort.nl

Project

Doelstelling
Het benaderen van bewoners in brede kring om de Sprenckweide en hen betrekken bij het onderhoud en nieuwe ontmoetingsmomenten creëren. Met als trekker het oogsten van fruit en het verwerken tot taarten en jam, die we samen nuttigen tijdens een picknick op de Sprenckweide.

Beginsituatie
De Sprenckweide is aangelegd. De groep betrokken bewoners is inmiddels geslonken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Meer kennis en bewustzijn over de waarde van dit stukje natuur/ cultuur in de directe woonomgeving voor het eigen woongenot en voor de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Samen kunnen de bewoners de Sprenckweide verder verfraaien en intensiever in gebruik nemen als wandelgebied (ook met rollators voor een deel) en verblijfsgebied. Ook voor educatieve activiteiten kunnen meer mogelijkheden worden geschapen.

Onderdeel van een groter geheel
Het is onderdeel van alle initiatieven in de wijk, die elkaar in het wijkteam ontmoeten, zoals een beweeggroep van senioren, enz. Het is ook onderdeel van de Wijkvisie KlarenbeekVeersepoort, die in het kader van de Omgevingswet wordt opgesteld.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Eigenlijk allemaal: ouderen door de aantrekkelijke wandelmogelijkheid, scholieren door onderzoek van wat leeft, volwassenen door samen wat te doen voor elkaar. Alleen honden mogen er niet in vanwege de gezondheidsrisico’s voor de schapen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Flyeren, mensen aanspreken, bijeenkomsten binnen en buiten, nieuwe aanplant, zaaien, onkruid bestrijden, en wat we met hulp van een Kern met Pit adviseur nog meer van de grond kunnen krijgen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Overall kwaliteitsbeheer van het landschap en huren van gereedschap is uitbesteed bij Landschapsbeheer Zeeland.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
1.000 (We kunnen niet meer uitgeven dan we ontvangen)

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Er doen mensen mee van bewonersvereniging, verpleeghuis, gemeente, wooncorporatie, Tuin van Zeeland, e.d., maar eigenlijk beschouwen we die niet als buitenstaanders

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Sommigen van ons hebben in andere projecten met Kern met Pit gewerkt en kennen adviseurs.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Vooral de impuls om activiteiten te bedenken en aan te pakken die leiden tot het sneeuwbaleffect dat steeds meer buurtbewoners aanhaken en mee gaan doen. De kracht van adviseurs is dat ze dingen op gang krijgen en deskundige ondersteunen die anders niet worden bedacht of niet van de grond komen.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen