"De Pit " jeu de boules

Henk van Beek 30-10-2019
519 keer bekeken 0 reacties

Het ontmoeten van mensen uit de wijk met elkaar vwb jong en oud en jong met oud

Kern

Naam
wijk Goes-Zuid

Aantal inwoners
3600

Gemeente
Goes

Provincie
Zeeland

Deelnemersgroep

Naam
de Pit Jeu de Boules

Doelstelling
Onmoetings plek voor jong en oud en jong met oud

Aantal leden
Stichtings bestuur wijkhuis "de Pit" 5 bestuurs leden

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Bestuurszaken en orginatorische adviesen

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hwmvanbeek@kpnmail.nl

Project

Doelstelling
Het ontmoeten van mensen uit de wijk met elkaar vwb jong en oud en jong met oud

Beginsituatie
Momenteel zijn wij bezig , in samenwerking met de gemeente Goes, het 40 jarige wijkhuis de Pit op te knappen en te renoveren na aanleiding van een inventarisatie in de wijk waar behoefte, plaats, bereikbaarheid en toegankelijkheid is gepeild onder de bewoners van Goes-Zuid.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Op zich is de renovatie al een hele verbetering maar de ruimte rondom het gebouw (en voor iedereen berijkbaar) waar moeten nog een aantal dingen gebeuren welke niet in het project van de renovatie zijn mee genome. o.a. een jeu de boules baan welke een mooie ontmoetingsplaats kan zijn voor jong en oud en jong met oud

Onderdeel van een groter geheel
Renovatie van het wijkhuis "De Pit" in Goes-Zuid

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedere bewoner van Goes-Zuid

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het gereed maken van de ondergrond

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Graaf werkzaamheden

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Totale kosten van dit project zullen ongeveer 2000 euro zijn

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Aannemer voor graafwerkzaamheden en af en aanvoeren van grond

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Advies vwb betreft de juiste maten en voorschriften waaraan een jeu de boules baan dient te worden voldoen

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Voor de renovatie van het wijkhuis zijn wij in contact gekomen met mensen van de KNHM die ons ondersteunen en adviseren vwb sponsor en subsidie aanvragen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Een advies van de vwb juiste maten en voorwaarden voor het aanleggen van een Jeu de boules baan

Ontmoetingsplek

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen