Tunnelproject

Geert Verf 31-10-2019
509 keer bekeken 0 reacties

Vergroting ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel vergroten en verbinding jeugd/jongeren met ouderen. Zie verder projectplan

Kern

Naam
Marsum

Aantal inwoners
1060

Gemeente
Waadhoeke

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Dotingatunnel

Doelstelling
Behartigen van de collectieve belangen van de inwoners en vergroten van de leefbaarheid.

Aantal leden
15

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Eerder meegedaan aan Kern met Pit

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Marssumdorpsbelang@gmail.com

Project

Doelstelling
Vergroting ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel vergroten en verbinding jeugd/jongeren met ouderen. Zie verder projectplan

Beginsituatie
De zuidelijke toegang tot Marsum gaat via de Dotingatunnel. Deze loopt onder de nieuwe A-31 door. De wanden worden geregeld beklad met allerhande vunzige leuzen en tekeningen. Die entree vinden we niet mooi. Dorpsbewoners benaderden jeugdclub Oars met klachten. Bestuur jeugdclub Oars heeft willen omdenken. Het beste kun je vandalisme voorkomen door er met elkaar iets moois van te maken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Vergroting van eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel voor openbare ruimte Mooiere entree van het dorp. Verbinding tussen jeugd/jongeren en ouderen die gezamenlijk meehelpen het thema uit te werken.

Onderdeel van een groter geheel
Maatschappelijk besef bijbrengen. Ook jij bent mee verantwoordelijk. Ook jouw mening doet er toe.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle. Ook gemeente.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Stappenplan puntsgewijs 1. Ontmoetingsavond(en) voor jong en oud om met elkaar in gesprek te gaan over het thema, verhalen over het gebied vertellen door ouderen, samen plan uitwerken. Kan collectief, maar ook individueel. 2. Tijdens Workshops op school ideeën van de leerlingen optekenen Hangjongeren worden ook gevraagd mee te denken. 3.Tijdens themabijeenkomsten het thema beeldend maken. 4. Kunstenaar maakt op basis van de crea-opbrengsten een uitwerking. 5. Met vrijwilligers wordt het plan gedetailleerd gemaakt. 6. Graffitikunstenaar levert feed-back en ideeën 7. Plan wordt voorgelegd aan dorpsbewoners. Jeugd geeft feed-back 8. O.l.v. twee kunstenaars worden de gekozen verbeelding ruw op de wanden gezet. 9. Inkleuring o.l.v. de kunstenaars door jeugd, jongeren, vrijwilligers 10. Opening ook voor borging betrokkenheid en onderhoud 11.Schoonhouden en onderhouden Zie verder ons projectplan

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Twee kunstenaars hebben we beanderd om ons te helpen het thema uit te werken met jeugd/jongeren/basisschool en oudere dorpsbewoners. En om de uitwerking dan te helpen visualiseren en contouren aan te brengen op de tunnelwanden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
21.900 Euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Alle inwoners van Marsum, specifiek, school, jeugd, jongeren en ouderen. Iedereen die mee wil helpen met uitwerken thema, bedenken visualisatie en schilderen

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk technische vragen om het kunstwerk op de tunnelwanden zo goed mogelijk duurzaam te maken. De ingehuurde graffiti kunstenaar weet hier ook wat van.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Oude bekende van ons. We hebben vaker projecten ingediend. Twee keer tot landelijke finale doorgedrongen :)

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Feed back op ons projectplan is welkom.

Toegevoegde bestanden

Kunst

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen