Natuurlijk en avontuurlijk speelplein 't Palet

Erwin Visee 31-10-2019
602 keer bekeken 0 reacties

Het maken van een natuur- en avontuurlijk speelplein met voor elk kind nieuwe educatie en plezier. Waar ruimte is voor water, balspel en een amfitheater. Verstop in de struiken, ren door gangetjes en fantaseer in een hut. Ga op ontdekking naar dieren en allerlei (eetbare)planten. -->Educatie2.0!

Kern

Naam
Odijk

Aantal inwoners
5695

Gemeente
Bunnik

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Natuurlijk en avontuurlijk speelplein 't Palet

Doelstelling
Het realiseren van een natuurlijk en avontuurlijk speelplein, waarvan na genoeg alle kinderen van Odijk, leerkrachten, ouders en omwonenden kunnen genieten.

Aantal leden
>500 bestaande uit kinderen, ouders, leerkrachten, directies van drie scholen en twee BSO- en kinderdagverblijforganisaties. Daarnaast bewoners van appartementen boven de scholen. De kerngroep die de coördinatie heeft bestaat uit acht personen.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij zijn een jaar geleden begonnen met de eerste ideeën voor het opknappen van het plein. Inmiddels hebben wij veel kennis vergaart wat er komt kijken bij de daadwerkelijke realisatie hiervan maar ook bijvoorbeeld onderhoud. Daarnaast hebben we een architect in de arm genomen met ervaring in gelijksoortige projecten. Met de nodige nauwkeurigheid komen we stap voor stap bij de realisatie. Vooral de omvang van het aantal gebruikers, zes verschillende partijen, maakt dit een interessant project. Wij hebben inmiddels diverse materialen gemaakt en documentatie geschreven die wij kunnen delen met andere initiatiefnemers. Sommige partners kunnen ook interessant zijn voor andere initiatiefnemers. Wij adviseren andere initiatiefnemers het zeker niet alleen te doen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
schoolpleintpalet2019@gmail.com

Project

Doelstelling
Het maken van een natuur- en avontuurlijk speelplein met voor elk kind nieuwe educatie en plezier. Waar ruimte is voor water, balspel en een amfitheater. Verstop in de struiken, ren door gangetjes en fantaseer in een hut. Ga op ontdekking naar dieren en allerlei (eetbare)planten. -->Educatie2.0!

Beginsituatie
Schoolplein ’t Palet is nu een groot schoolplein met tegels en wat verouderde speeltoestellen. Er zijn veel fietsenrekken en regelmatig verstopte putten met grote plassen als gevolg. Op het plein zijn veel botsingen door rennende kinderen. Er wordt gebruik van gemaakt door drie scholen en twee BSO- kinderopvangorganisaties. Nagenoeg alle kinderen van Odijk gebruiken deze plek en dat zijn er meer dan 400! De prikkeling op dit schoolplein ontbreekt volledig. Er is geen ruimte voor goede buitenlessen, zoals rekenen, taal en natuurlijk zaakvakken. Daar gaat het nieuwe natuurlijke en avontuurlijke schoolplein verandering in brengen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Zowieso ontstaat voor de bewoners van de appartementen boven de scholen een prettiger uitzicht. Zij kijken momenteel uit naar een verhard plein en een parkeerplaats met groenvoorziening eromheen. Met het nieuwe vergroende schoolplein wordt dat sterk verbeterd. Veel tegels worden vervangen door groen waardoor een fijnere omgeving ontstaat met meer biodiversiteit. In het algemeen is het bewezen dat kinderen beter ontwikkelen en gezonder blijven als ze buiten kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. Door de kinderen te leren wat de verandering betekend verwachten we dat dit vervolg krijgt in Odijk, meer tegels eruit en natuur erin!

Onderdeel van een groter geheel
De basis is het schoolplein.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Nagenoeg alle kinderen van Odijk zullen gebruik gaan maken van het speelplein. Daarnaast wonen er inwoners boven de school die een veel groenere omgeving gaan krijgen en veel minder geluid gaan ervaren van bijvoorbeeld stuiterende ballen. Ook de gebruikers van het naastgelegen dorpshuis worden benaderd om bij het onderhoud van het plein te komen participeren. Hierdoor ontstaat meer binding tussen de verschillende bewoners en organisaties. De kinderen zullen op het plein in staat zijn extra vaardigheden te leren waarvan indirect ook andere inwoners zullen profiteren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Afhankelijk van de financiering is de bedoeling dat het volledige project in 2020 gerealiseerd wordt. Onder leiding van onze architect, die ook uitvoerder is, kan veel gedaan worden door zowel leerlingen als ouders. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op maar is ook heel leerzaam. Daarnaast komt er een materialenlijst beschikbaar die we kunnen invullen met materialen uit ons eigen netwerk. Eventueel wordt zelfs het plan aangepast. Zo is een stuk basishaag nu veranderd in een fruithaag van verkregen appel- en perenboompjes. Daarnaast wordt ingezet op hergebruik van materialen, zowel van het huidige plein als verkregen van elders.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het ontwerp en coördinatie van de uitvoering is uitbesteed. De basis is nu een goed plan waarvan gecoördineerd veel zelf gerealiseerd kan worden. Er zullen delen zijn die we niet mogen doen in verband met bijvoorbeeld (arbo)wetgeving en veligheid.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Zonder eigen werk is het volledige project nu gecalculeerd op circa € 65.000. Daarnaast zijn er nog wat stelposten (bijv. het slaan van een put, hiervoor is eerst bodemonderzoek nodig). Het project is op dit moment gesplitst in twee delen. Een eerste deel zal sowieso in februari 2020 starten, hier is budget voor. Het tweede deel wordt in mei 2020 uitgevoerd. Of alles dan kan is afhankelijk van de financiering. Naast de scholenstichtinen, gemeente, middenstand en andere bedrijven hebben we onder andere toezegging van de vogelbescherming en het waterschap voor een bijdrage. Ook wordt wordt een actieweek georganiseerd waarbij diverse activiteiten worden gedaan met de kinderen om ouders en de rest van de gemeenschap bij te laten dragen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zeker. Aangezien wij vinden dat door samenwerking meer gecreëerd kan worden. De architect/uitvoerder die wij in de arm genomen hebben is bekend met dit soort trajecten en vooral ook de eigen inbreng. Daarnaast maken wij gebruik van ouders en bedrijfsleven voor sponsoring en participatie. Ook worden diverse lokale, provinciale en landelijke fondsen aangeschreven om ons doel te bereiken. Wij organiseren een actie week en houden onze buitenstaanders op de hoogte. Er is verbinding gelegd met het groene voortgezetonderwijs waar kinderen van de scholen naar toegaan om te informeren of zij kunnen helpen en daar ook nog wat van kunnen leren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij staan open voor vele soorten van samenwerking. Ook op het educatieve vlak. Het lijkt ons goed om in contact te komen om te onderzoeken wat Arcadis kan toevoegen aan ons plan. Daarnaast is er in ieder geval bodemonderzoek nodig om een put te slaan voor de beekloop.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de gemeente en ouders van school.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij kijken graag nog eens met een deskundige naar onze fondsen en het voorstel wat gemaakt is. Ook is ouderparticipatie heel belangrijk bij zowel aanleg als onderhoud, dus als hier advies voor te krijgen is, heel graag!

Afbeeldingen

Educatief

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen