bewonerscollectief aanleg groene daken, ruim 200m2 (tot mogelijk 319m2)

Yvo Snoek 31-10-2019
590 keer bekeken 0 reacties

bijdrage leveren aan stimulans biodiversiteit, klimaatadaptatie (waterbuffer & tegengaan hittestress) en voorbeeldfunctie (inspiratie) voor wijkgenoten. Plus een esthetisch mooier dak

In de groene wijk Sterrenberg willen we met een aantal bewoners een transformatie doorvoeren van traditionele bitumen daken naar groene daken. Hierbij willen we een gezamenlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit, een klimaatadaptieve maatregel doorvoeren (waterbuffer en minder hitte) en esthetisch een mooiere dakbedekkking creeeren. Ook willen we graag als inspiratie de wijk, de gemeente en ver daarbuiten hierbij inspireren. Samenwerken loont!

Kern

Naam
deelwijkje Overtuin in de wijk Sterrenberg, Huis ter Heide

Aantal inwoners
in de wijk Sterrenberg wonen 1110 mensen, in de deelwijk Overtuin ca 200

Gemeente
Zeist

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
bewonerscollectief groene daken

Doelstelling
bijdrage leveren aan stimulans biodiversiteit, klimaatadaptatie (waterbuffer & tegengaan hittestress) en voorbeeldfunctie voor wijkgenoten

Aantal leden
betreft een initiatief van 9 gezinnen, ca. 31 personen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
nauwe contacten met buurtgenoten om dit gezamenlijke plan te kunnen realiseren verkenning naar subsidiemogelijkheden uitzoeken mogelijkheden leveranciers

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
yvosnoek@gmail.com

Project

Doelstelling
bijdrage leveren aan stimulans biodiversiteit, klimaatadaptatie (waterbuffer & tegengaan hittestress) en voorbeeldfunctie (inspiratie) voor wijkgenoten. Plus een esthetisch mooier dak

Beginsituatie
Inventarisatie geïnteresseerde deelnemers. Dit verliep zeer voorspoedig. Daarna contact opgenomen met de Stichting Duurzaam Zeist, die veel informatie heeft over de aanleg van groene daken als duurzame maatregel. Vervolgens hebben we een lokale hovenier uitgenodigd om de situatie te bekijken en een prijsopgave te maken. De vervolgstap is om deze hovenier de opdracht te geven, zodat de realisatie kan starten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
we transformeren ruim 200m2 van traditionele bitumen dakbedekking naar groene daken, met de volgende voordelen: - bijdrage aan stimulans biodiversiteit - bijdrage aan aanpassing van de leefomgeving in een veranderend klimaat: groene daken hebben een verkoelende werking en vangen piekneerslag op. En niet onbelangrijk, esthetisch gezien leveren de groene daken ook significante winst op t.o.v. de huidige situatie

Onderdeel van een groter geheel
nog niet. we willen onze ervaringen als inspiratie tzt wel delen met de Bewonersvereniging Sterrenberg. Dit is een actieve wijkvereniging die het contact met en tussen de wijkgenoten wilt bevorderen

Bewoners die voordeel bij het project hebben
in eerste instantie de bewoners van het collectief zelf. door aansluiting te zoeken met de Bewonersvereniging, alsmede de verbinding met de Stichting Duurzaam Zeist hopen we ook een grotere doelgroep te bereiken en te inspireren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het project willen we z.s.m. in uitvoering brengen

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
de aanleg van de groene daken laten we door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf doen. Dit wordt door een lokale hovenier gedaan.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
aanleg van 207m2 groen dak is euro 10.350,- optioneel uitbreiding naar in totaal 319m2 groen dak is euro 15.950

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
alleen bij de realisatie van het project. Niet bij de verbinding en de onderlinge afspraken

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
verwacht dit niet nodig te hebben

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
op aanraden van Stichting Duurzaam Zeist

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
stimulans hoe wij als klein bewonerscollectief een goede inspiratie kunnen zijn voor de wijk Sterrenberg, en misschien zelfs de hele gemeente Zeist (en verder)

Afbeeldingen

Duurzaamheid

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen