Moestuin in het Stadspark

W.J. Bruins 31-10-2019
564 keer bekeken 0 reacties

Scholen en andere organisaties de mogelijkheid bieden om actief bezig te zijn met een groentetuin om hen zo uit te dagen tot het opdoen van natuurervaringen. Ook het sociale aspect is bij dit project van belang: tuinders in spé verrichten samen het werk, helpen elkaar en voeren opdrachten uit

Kern

Naam
Stadspark

Aantal inwoners
80000

Gemeente
Lelystad

Provincie
Flevoland

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Dierenweiden Lelystad

Doelstelling
het in stand houden, (doen) onderhouden en (doen) beheren van de twee dierenweiden , gelegen in het Stadspark en de wijk Schouw te Lelystad, teneinde een ieder die dat wenst in contact te brengen en te houden met de in die weiden aanwezige dieren, hun geschiedenis, aard en verzorging, een en ander zowel in recreatieve, als in educatieve zin

Aantal leden
25

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
- Kennis van dierhouderij - Kennis van het organiseren van evenementen - Kennis van diereducatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dierenweidenlelystad@gmail.com

Project

Doelstelling
Scholen en andere organisaties de mogelijkheid bieden om actief bezig te zijn met een groentetuin om hen zo uit te dagen tot het opdoen van natuurervaringen. Ook het sociale aspect is bij dit project van belang: tuinders in spé verrichten samen het werk, helpen elkaar en voeren opdrachten uit

Beginsituatie
Op kinderboerderij Stadspark is een oppervlakte grond van ca 175 vierkante meter beschikbaar waar één of enkele organisaties een groentetuin kunnen aanleggen. Deze organisaties kunnen (basis)scholen zijn maar we hebben inmiddels ook contact gelegd met Kwintes ( www.kwintes.nl/in-uw-buurt/gemeente/lelystad/) , Triade ( www.triade-flevoland.nl) en we zijn bezig contact te leggen met de penitentiaire inrichting in Lelystad (flevopost.nl/artikel/739063/gedetineerden-re-integreren-buiten-de-gevangenis ) Om het tuinproject te realiseren moet de grond geploegd of gefreesd worden en moeten er paden aangelegd worden. Naast deze reeds aanwezige basisvoorwaarde is er niet alleen tuingereedschap nodig maar ook zaai- en plantgoed en we willen een kas(je) plaatsen voor de teelt van paprika’s, tomaten en komkommers.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Bezoekers van de kinderboerderij kunnen niet alleen dieren zien maar kunnen ook in aanraking komen met de verbouw van groenten, de eetbare delen van een plant, de groeiwijze, het effect van de seizoenen enz. .Met het project kan ook worden ingespeeld op het feit dat zeer veel mensen niet voldoende groente en fruit eten en het probleem van obesitas steeds ernstiger vormen aanneemt.

Onderdeel van een groter geheel
Wij realiseren ons dat een moestuinproject niet beperkt kan blijven tot het in de grond stoppen van zaai- en plantgoed en wachten wat er ontkiemt. Voor de Stichting Dierenweiden is van belang enkele enthousiaste organisaties te vinden dit zich willen committeren. In dit verband wordt opgemerkt dat in het verleden een aantal scholen ons gevraagd heeft om een schooltuinproject te faciliteren en dat de benaderde organisaties (Kwintes, Triade, Gevangenis) een positieve grondhouding hebben. Voor onze Stichting en de organisaties waarmee we samenwerken is het van belang dat er enthousiaste begeleiders zijn met enige kennis van tuinzaken. Verder kunnen de organisaties een beroep doen op de kennis over groenteteelt bij vrijwilligers die bij onze Stichting werken. Een gedeelde visie over aard en doel van het project motiveert alle betrokkenen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Personen die op weg zijn naar zelfstandig wonen en werken maar die daar nog wel begeleiding bij nodig hebben.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Interesseren en enthousiasmeren van scholen en organisaties - Overleggen hoe een moestuin ingepast kan worden in het lesprogramma of het begeleidingsprogramma. - Afspraken maken over beheer met name in de vakanties - Afspraken maken over eigenaarschap en aansprakelijkheid - Grond 'in cultuur' brengen - Toezicht en beheer

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Inpassen van schooltuinen in het lesprogramma of begeleidingsprogramma

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Circa €1200 afhankelijk van het aantal deelnemende organisaties. Dit bedrag is nodig voor het zaaiklaar maken van de grond, bemesting, aanleg van paden, aanleg van zaai- en plantvakken, gereedschap, een kas(je), eventueel een beregeningsinstallatie.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben zelf vrijwilligers die een volkstuin hebben of hebben gehad. Meestal geven de zaaizaadleveranciers ook advies.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment zijn geen technische problemen voorzien die om een oplossing vragen. Wél zouden wij gebaat zijn bij een juridische beoordeling van een eventueel af te sluiten contract met genoemde organisaties.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben ook met vorige edities van Kern met Pit meegedaan.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Op dit moment nog niet te voorzien

Moestuin

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen