Boijl 700

Katja moesker 31-10-2019
612 keer bekeken 0 reacties

In 2020 bestaat ons dorp Boijl 700 jaar. Dat vieren we met om de 700 uur een bruisende activiteit. Doel: de energie en de talenten in het dorp gebruiken en mensen van verschillende achtergronden verbinden. Dit helpt om ons dorp ook de komende decennia vitaal te houden en een fijne plek om te wonen.

Kern

Naam
Boijl

Aantal inwoners
850

Gemeente
Boijl

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Boijl 700 jaar

Doelstelling
Ons dorp bestaat in 2020 700 jaar. Samen met alle verenigingen en clubs in ons dorp zorgen we ervoor dat er om de 700 uur een activiteit is om dit jubileumjaar met elkaar te vieren. Zo versterken we de sociale samenhang in ons dorp en maken we gebruik van de talenten en mogelijkheden die er in ons dorp zijn.

Aantal leden
De werkgroep bestaat uit 4 mensen. Elke activiteit wordt door andere groepjes georganiseerd. Dus in totaal zijn vele mensen in ons dorp actief.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis over samenwerking organiseren, verbinden van mensen en talenten, subsidies aanvragen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Dorpsbelang@boijl.com

Project

Doelstelling
In 2020 bestaat ons dorp Boijl 700 jaar. Dat vieren we met om de 700 uur een bruisende activiteit. Doel: de energie en de talenten in het dorp gebruiken en mensen van verschillende achtergronden verbinden. Dit helpt om ons dorp ook de komende decennia vitaal te houden en een fijne plek om te wonen.

Beginsituatie
In de eeuwen die achter ons liggen kende Boijl veel armoede. We zijn er trots op dat we anno 2019 een vitaal dorp zijn. Er zijn veel talenten en actieve mensen en verenigingen. Mensen voelen zich betrokken bij het dorp en kijken verder dan hun eigen huis en tuin. We hebben bij bijzondere projecten en evenementen vaker in ons dorp laten zien dat we goed kunnen samenwerken en onderling betrokken zijn. Dit vraagt onderhoud en blijvend investeren. En we merken dat er ook een (aanzienlijke) groep mensen is die minder betrokken zijn. Het zou fantastisch zijn als we hun talenten en sociaal kapitaal óók kunnen benutten en verbinden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Sociale cohesie: Wij zetten ons sociaal kapitaal, de Mienskip, in en gaan met elkaar van 2020 een bruisend jaar maken. Zo verstevigen we het fundament voor de volgende 700 jaar! Onderlinge betrokkenheid en netwerken: We verbinden dorpsbewoners rond thema's (bv wandelen of cultuur). Hierdoor komen er mensen met elkaar in contact die elkaar normaal niet tegen zouden komen. En zo komen we talenten op het spoor die normaal niet zichtbaar worden. We gaan ook de mensen die minder betrokken zijn bij het dorpsleven actief benaderen om ook mee te doen, als vrijwilliger of als deelnemer. Zo boren we ook nieuwe talenten aan en ontstaan nieuwe netwerken waar zij op kunnen terugvallen als dit nodig is. Fysieke leefomgeving: Het dorpsommetje en het 3D kunstwerk zijn tastbare en blijvende herinneringen aan het jubileumjaar, naast alle foto’s en filmpjes natuurlijk. Het 3D kunstwerk nodigt recreanten en inwoners ook na 2020 uit om ‘in’ het kunstwerk te stappen en er een bijzondere foto van te maken.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is een geheel op zich. Een jaar lang activiteiten, waarbij we nieuwe en bestaande dingen combineren en ook blijvende dingen realiseren. Een greep uit de activiteiten: Bourgondische maaltijd, Tentoonstelling ‘Onderwijs door de jaren heen’, Historische wandeltocht en Struuntocht kinderen, Bevrijdingsfeest (75 jaar bevrijding) met Drums en Pipes, oude oorlogs voertuigen, een big band en stijldansers, Levend Ganzenbord, realiseren van een blijvend historisch dorpsommetje, Stratenquiz thema 700 jaar Boijl, Cultuur bij je buur, Middeleeuwse Markt, gezamenlijk maken van een 3 D kunstwerk, Openluchtspel door plaatselijke toneelvereniging, Mountainbiketocht en -clinic langs cultuurhistorie, Preek in 700 woorden, Film- en foto archiefmiddag. We hopen dat er ook blijvende activiteiten en contacten uit voort komen. Bv Cultuur bij je buur kan bij succes jaarlijks of tweejaarlijks worden herhaald. Meer info op www.boijl.com/700jaar

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Heel veel. Alles gebeurt door vrijwilligers. Voor het maken van het kunstwerk willen we graffiti kunstenaars inhuren en voor de realisatie van het ommetje hebben we ook partners nodig (bv bij het aanleggen van de missing links en het maken van de bebording). Bij het toneel hebben we professionals nodig voor licht en geluid. Maar verder gebeurt alles door vrijwilligers uit het dorp.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Zie hierboven. Voor het maken van het kunstwerk willen we graffiti kunstenaars inhuren en voor de realisatie van het ommetje hebben we ook partners nodig (bv bij het aanleggen van de missing links en het maken van de bebording). Bij het toneel hebben we professionals nodig voor licht en geluid.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 69.146, maar hiervan is een groot deel nodig voor de fysieke realisatie van het ommetje en hier hebben we ook de vrijwilligersuren in meegerekend (gerekend met € 10,36 per uur).

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, zie hierboven bij 'Wat besteden jullie uit'.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk wel, met name voor het dorpsommetje. We werken nu aan een concept route kaart met historische punten en die bespreken we met grondeigenaren. Daarna gaan we kijken wat evt missing links zijn (bv bruggetje over water, draaihekje bij toegang weiland).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via internet.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe boren we de talenten en netwerken aan van mensen die nu nog minder betrokken zijn in het dorp? Het bekende probleem van 'altijd hetzelfde groepje actievelingen' is ons natuurlijk ook niet onbekend. Hoewel er wel erg veel mensen íets doen in ons dorp. Maar nog lang niet iedereen. We weten ook dat als je mensen gericht vraagt, zij het meestal heel leuk vinden om iets te betekenen. Maar dan moet je wel weten waar zij warm voor lopen, wat zij belangrijk vinden en waar ze goed in zijn. We denken er over om bv de ABCD methode in ons dorp in te zetten om beter gebruik te maken van het aanwezige sociaal kapitaal. Maar dat is best ingewikkeld en tijdrovend. Dus advies over hoe wat dat aan zouden kunnen pakken, is heel welkom.

Anders

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen