Trashdate, samen voor de wijk.

Jeanette Fuchs 31-10-2019
621 keer bekeken 1 reacties

- Tijdens de Trashdates (opschoonacties) anderen bewust te maken van de gevolgen van zwerfvuil. - Meer vrijwilligers die zwerfvuil opruimen en nog meer mensen motiveren om hun afval in de bak te gooien. - Een schone wijk. - Ontmoeting. - Een passende activiteit voor jong en oud tegelijk.

Kern

Naam
De wijk Hoorn Noord en Venenlaankwartier.

Aantal inwoners
Ongeveer 11000.

Gemeente
Hoorn

Provincie
Noord-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Trashdate.

Doelstelling
Zwerfvuil opruimen in de wijk, bewustwording/eigen verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving bevorderen, minder zwerfvuil op straat en opruimmateriaal beschikbaar stellen.

Aantal leden
7

Soort
Welzijnsorganisatie

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
- Opzetten en kennis van het netwerk (bewoners en organisaties) in de wijk. - Korte lijnen met de gemeente, relevante organisaties, vrijwilligers en bewoners. - Opzetten samenwerkingsverbanden. - Delen kennis en ervaring van beroepskrachten, bewoners en vrijwilligers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
j.fuchs@netwerkhoorn.nl

Project

Doelstelling
- Tijdens de Trashdates (opschoonacties) anderen bewust te maken van de gevolgen van zwerfvuil. - Meer vrijwilligers die zwerfvuil opruimen en nog meer mensen motiveren om hun afval in de bak te gooien. - Een schone wijk. - Ontmoeting. - Een passende activiteit voor jong en oud tegelijk.

Beginsituatie
Zwerfvuil is ook in deze wijk een aandachtspunt en er zijn signalen van bewoners en organisaties die hier iets aan willen verbeteren. Bij dit idee zijn naast bewoners ook het welzijnswerk, een basisschool en de woningcorporatie reeds betrokken. Een bijdrage in de kosten zou het voor ons mogelijk maken om in 2020 4 tot 5 Trashdates te organiseren op verschillende lokaties in de wijk, bijvoorbeeld vanuit een school, wijkcentrum, sportclub, scouting, een park, etc. Op die manier kunnen we het project zichtbaar maken in alle hoeken van de wijk en meer betrokkenheid van bewoners/organisaties verwachten. Daarnaast kunnen we met een budget materialen beschikbaar stellen aan bewoners die ook buiten de Trashdates om afval willen opruimen; daar is behoefte aan.

Verbeteringen voor de woonomgeving
- Schonere leefomgeving. - Versterking van het netwerk in de wijk. - Meer samenwerking organisaties onderling en verbetering van hun zichtbaarheid/naamsbekendheid bij bewoners. - Een mogelijkheid voor ontmoeting en activering van de bewoners.

Onderdeel van een groter geheel
Trashdates/opschoonacties worden op andere plekken in Nederland al georganiseerd, maar voor de gemeente Hoorn is het een nieuw initiatief. De lokale welzijnsorganisatie heeft in samenwerking met de woningcorporatie wel al eerder projecten georganiseerd om voortuinen op te knappen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Allen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Vier a vijf dagdelen organiseren waarbij bewoners de wijk ingaan om afval op te ruimen. Vanuit de werkgroep zorgen we voor een lokatie, materiaal, koffie/thee/koekje en afvoer van het opgehaalde afval. Elke bijeenkomst vindt plaats vanuit een andere plek in de wijk waarbij we de organisaties willen betrekken. Scholen, sportclubs, wijkcentra en maatschappelijk organisaties wordt gevraagd om hun deuren open te stellen. Op deze plek worden deelnemers opgevangen, worden de benodigde materialen aangereikt en komen de mensen weer terug om de afvalzakken in te leveren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De bedoeling is dat na een opstartfase de activiteit wordt gedragen door buurtbewoners met ondersteuning van een sociaal werker in de wijk. Organisaties uit de wijk worden gemotiveerd om ruimte en/of ondersteuning te bieden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€ 1500,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Buurtbewoners en organisaties. In 2020 hopen we voldoende enthousiaste vrijwilligers te hebben gemobiliseerd dat het een jaarlijks terugkerend evenement kan worden (1 a 2 keer per jaar en dat bewoners gereedschap willen hebben om het hele jaar door op te ruimen. Voor ondersteuning en vragen kan men terugvallen op een sociaal werker in de wijk.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Het lijkt ons heel interessant om ons project eens door de ogen van een ingenieursbureau te zien, maar kan op dit moment geen concreet voorbeeld aangeven.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
De welzijnsorganisatie (Stichting Netwerk in Hoorn) is door de KNHM Foundation/Kern met Pit benaderd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We zouden graag in contact komen met vergelijkbare projecten om kennis en ervaring uit te wisselen. De bedoeling is om er een structurele activiteit van te maken. We zouden graag van gedachten wisselen met mensen/organisaties die daar al in geslaagd zijn. Tips, trucs, voorwaarden, valkuilen; we horen het graag.

Evenement

Reageren

Twitter

Op de kaart

1  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Albertha Postma 06-11-19 om 8:47

Graag wil ik ons even voorstellen. Wij zijn van het project “Ontmoeting Op School” uit Den Helder en hebben ons net als jullie opgegeven voor de wedstrijd van de KNHM, Kern met Pit. Wat een goed idee hebben jullie. Schroom niet om onze hulp en kennis daarvoor te benutten. Want uiteindelijk gaan we allemaal voor het zelfde, onze provincie een stukje mooier en leefbaarder maken. Wij hopen jullie op 18 januari 2020 in persoon te zien. Wellicht kunnen we dan al wat ervaringen en kennis uitwisselen.
M.v.g.
Albertha Postma en Fred Wapstra de projectleiders van “Ontmoeting op school”.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen