Herinrichting Zuiderpark

Emil Klok 31-10-2019
753 keer bekeken 0 reacties

Doel van het project is het herinrichten van het wandelpark midden in Niekerk, dat we vorig jaar in erfpacht hebben gekregen van de gemeente. We willen bij de herinrichting van het park de ideeën van de inwoners leidend laten zijn en met vrijwilligers de ideeën realiseren.

Kern

Naam
Niekerk Oldekerk Faan

Aantal inwoners
2800

Gemeente
Westerkwartier

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Dorpsbelangen Niekerk Oldekerk Faan

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel de algemene belangen van Niekerk, Oldekerk en Faan inwoners waar mogelijk in woord en geschrift te behartigen, zonder daarbij te zijn gebonden aan enige maatschappelijke of religieuze groepering en zonder daarbij commerciële en/of persoonlijke doeleinden na te streven.

Aantal leden
820

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We zijn een zeer actief dorp met een breed scala aan activiteiten, van feestweek tot een energiecoöperatie, van een natuurgebied in eigen beheer tot de organisatie van 4 mei en een Jeugdraad NOF (per 1 januari 2020). We beschikken over veel kennis op het gebied van de organisatie van activiteiten en we weten hoe je dingen gedaan krijgt!

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@niekerk-oldekerk-faan.nl

Project

Doelstelling
Doel van het project is het herinrichten van het wandelpark midden in Niekerk, dat we vorig jaar in erfpacht hebben gekregen van de gemeente. We willen bij de herinrichting van het park de ideeën van de inwoners leidend laten zijn en met vrijwilligers de ideeën realiseren.

Beginsituatie
Het parkje maakte tot vorig jaar een verwaarloosde indruk. Afgelopen winter heeft de gemeente een flinke inhaalslag in achterstallig onderhoud gemaakt, mede naar aanleiding van de op handen zijnde erfpachtovereenkomst. Het park moet uiteraard in goede staat worden overgedragen. Echter, de variatie in groen wordt minder. Het parkje wordt veel gebruikt door mensen die hun hond hier uitlaten. Ondanks de regel dat hondenpoep door de eigenaren van de honden moet worden verwijderd is er veel hondenpoep aanwezig op paden en in het grasveld. Dit leidt tot veel ergernis bij andere gebruikers. Het parkje is op twee manieren toegankelijk. Een ingang bevindt zicht aan de Zuiderweg en een tweede manier op het parkje te betreden is via de ingang aan de K.L. van der Veenlaan. Deze ingang wordt het meest gebruikt, maar maakt geen uitnodigende indruk. In het parkje bevinden voor de kinderen twee doelen. Dit zijn de enige speelvoorzieningen. Er staat één bankje dat in slechte staat verkeert. De waterafvoer is slecht; na stevige buien staat een deel van het park een tijd onder water. De totale oppervlakte van het park is ruim één hectare. Dit relatief geringe oppervlakte betekent dat met name oudere gebruikers het parkje als een onderdeel van hun wandeling beschouwen. Door het gebrek aan zitmogelijkheden blijven veel volwassen gebruikers niet lang in het parkje tenzij zijzelf voor stoelen hebben gezorgd. Kinderen blijven langer in het parkje om te voetballen of om in de bosjes en op het grasveld te spelen, maar ook deze tijd is redelijk beperkt. Kinderen ondervinden veel hinder van hondenpoep.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het park vormt na de herinrichting voor de inwoners van Niekerk Oldekerk Faan weer een aantrekkelijk geheel waar het voor jong en oud aangenaam vertoeven is. Het park wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud, een plek waar je met plezier naartoe gaat om te spelen, picknicken, elkaar te ontmoeten. Contacten tussen bewoners zullen zo verstevigd worden. Dit komt de sociale cohesie in het dorp ten goede. Door de grotere variatie in begroeiing zijn er meer vogelsoorten in het parkje en is er plek voor vlinders, bijen etc. Er wordt ruimte gemaakt voor insectenhotels en wilde bloemen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers, begeleid door Landschapsbeheer. Niekerk Oldekerk Faan hebben een bloeiend verenigingsleven en veel ervaring met grote vrijwilligersprojecten – zo wordt ook de Kuzemerkooi door vrijwilligers onderhouden, wordt momenteel een energiecoöperatie opgezet en draait de feestweek in onze dorpen al jaren op de drijvende kracht van tientallen vrijwilligers. Voor kinderen is het een inspirerende speelomgeving, zowel voor het individuele kind als voor een groep kinderen. Beweging en een prettige leefomgeving dragen bij aan gezonde kinderen (en volwassenen), zowel fysiek als mentaal. Er staan natuurlijke speeltoestellen, die goed passen bij de natuurlijke omgeving en kinderen uitdagen. Door de inrichting is het wandelparkje weer aantrekkelijker om hier georganiseerde activiteiten te plannen tijdens bijvoorbeeld de feestweek. Ook voor de nabijgelegen basisschool is het wandelparkje interessant hier activiteiten uit te voeren. Er kunnen bijzondere projecten plaatsvinden, zoals theatervoorstellingen en muziekoptredens. In de zomer kunnen regelmatig culturele activiteiten worden geprogrammeerd. Het wandelparkje wordt dé ontmoetingsplek in de dorpen bij mooi weer, een huiskamer in de open lucht!

Onderdeel van een groter geheel
De herinrichting komt voort uit wensen van de inwoners van onze dorpen zoals neergelegd in de Dorpsvisie, opgesteld in 2013.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners zullen profiteren van het project, met de nadruk op kinderen en ouderen. Die zullen in de nieuwe situatie het meest gebruik maken van het park.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We willen komend jaar de kinderspeelplek en het amfitheater realiseren. Voor het grondverzetwerk zijn we afhankelijk van een professioneel bedrijf, maar waar mogelijk pakken we het op met vrijwilligers. Daarbij gaat het om het fabriceren van natuurlijke speeltoestellen, het aan- en afvoeren van materialen, het aanleggen van houtwallen voor insecten en kleine dieren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
het grondverzetwerk wordt uitbesteed

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
73000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We vragen hulp van diverse partijen. Voor de financiering doen we een beroep op overheden en fondsen (we hebben inmiddels ongeveer de helft van de benodigde middelen binnen), voor specialistisch werk betrekken we bedrijven uit onze dorpen of directe omgeving en voor de meeste uitvoerende werkzaamheden doen we een beroep op vrijwilligers.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We zouden nog wel advies kunnen gebruiken op het vlak van waterbeheer. We willen ook waterpartijen aanleggen, maar weten niet precies hoe het zit met waterstanden en afvoer.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Vereniging Groninger Dorpen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen op advies mbt waterbeheer en op een bescheiden financiële bijdrage

Afbeeldingen

Anders

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen