Groene Ontmoeting

Henk Knol 31-10-2019
481 keer bekeken 0 reacties

1. In de wijk ligt een park dat dringend aan renovatie toe is en bij daarvoor willen wij samen met de bewoners een plan maken. 2. Bij ons wijkgebouwtje ligt een terrein dat best wat leuker ingericht kan worden waarmee wij tot uitdrukking willen brengen dat iedereen welkom is.

Kern

Naam
Monnikenhof

Aantal inwoners
7000

Gemeente
Vijfheerenlanden

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Bewonersorganisatie Monnikenhof

Doelstelling
Bevoredern van de leefbaarheid in de wijn en de sociale cohesie

Aantal leden
30

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Organisatie van projecten Overleg met gemeenten

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hk.bom@ziggo.nl

Project

Doelstelling
1. In de wijk ligt een park dat dringend aan renovatie toe is en bij daarvoor willen wij samen met de bewoners een plan maken. 2. Bij ons wijkgebouwtje ligt een terrein dat best wat leuker ingericht kan worden waarmee wij tot uitdrukking willen brengen dat iedereen welkom is.

Beginsituatie
1. Het park dient volledig heringericht te worden. Er is veel achterstallig onderhoud en de door de bouw van een nieuwe school is een deel van het park kaal. 2. De entree is verwilderd plantsoen en de rest van het terrein ligt nogal verborgen. Er moet flink wat gebeuren om het vindbaar en aantrekkelijk te maken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
1. Een prachtig park als ontmoetingsplek voor iedereen. 2. Een mooie en aantrekkelijk speelterrein en ontmoetingsplek voor de buurt.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners in de omgeving en mogelijk ook daarbuiten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Voor wat betreft het park willen wij komen tot een volwaardig plan voor de herinrichting van het park. Verder willen wij over voldoende vrijwilligers gaan beschikken om t.z.t. ook het plan uit te voeren en onderhoud te plegen. Wat betreft het andere terrein willen wij een omgeving creëren waarin iedereen zich welkom voelt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Nog niet bekend.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Voor het park ca. € 30.000 en voor het terrein bij het wijkcentrum ca. € 15.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, ontwerpers openbare ruimte, deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur e.d.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, op bijna alle vakgebieden van Arcadis.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Eerder al meegedaan

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
m.n. ondersteuning van Arcadis

Inrichten groen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen