Educatief grondwatermeetpunt met waterpomp voor plantsoen rond buurtspeelplaats “Hittekamp”

bob hartog 31-10-2019
744 keer bekeken 0 reacties

Plaatsing grondwatermeter en waterpomp om kinderen vertrouwd te maken met belang van een goed grondwaterniveau; planten in droge perioden door bevloeiing op eenvoudige wijze van voldoende water voorzien, waarbij kinderen meehelpen en ook de effecten zien: een waterproject met educatief karakter.

Kern

Naam
Buurtspeelplaats “Hittekamp”, Leersum

Aantal inwoners
7555 in de kern Leersum, circa 85 rond buurtspeelplaats “Hittekamp”

Gemeente
Utrechtse Heuvelrug

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Buurtspeelplaats “Hittekamp”

Doelstelling
Het laten voortbestaan in onze buurt van de gemeentelijke speelplaats voor jonge kinderen (<12 jaar) en daarmee de samenhang in de buurt te versterken. De speelplaats met omliggend plantsoen is gevestigd in de openbare ruimte en wordt onderhouden door buurtbewoners. Daarvoor heeft de gemeente met buurtbewoners een participatie overeenkomst Onderhoud Openbaar Groen Speelplaats “Hittekamp” (U18.05452) gesloten.

Aantal leden
De deelnemersgroep bestaat uit circa 20 werkende leden, waarvan 1 contactpersoon naar de gemeente is, 2 personen waarnemend contactpersoon zijn, en 6 personen de organisatie verzorgen van een jaarlijkse burendag rond de speelplaats.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met een participatieproject waarbij een gemeente, in ons geval Utrechtse Heuvelrug, en buurtbewoners gezamenlijk zorgdragen voor het onderhoud van natuurlijke speelaanleidingen en het groen rond een openbare speelplaats voor jonge kinderen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bobhartog@kpnmail.nl

Project

Doelstelling
Plaatsing grondwatermeter en waterpomp om kinderen vertrouwd te maken met belang van een goed grondwaterniveau; planten in droge perioden door bevloeiing op eenvoudige wijze van voldoende water voorzien, waarbij kinderen meehelpen en ook de effecten zien: een waterproject met educatief karakter.

Beginsituatie
De speelplaats is in 2016 opnieuw ingericht, waarbij ook het omringende plantsoen van nieuwe beplanting is voorzien. Sindsdien wordt de speelplaats door buurtbewoners onderhouden in samenwerking met de gemeente (burgerparticipatie project). Tijdens de warme zomerperiodes heeft de beplanting in een deel van het plantsoen veel last van droogte. De watervoorziening is daar een probleem, maar zou opgelost kunnen worden door de plaatsing van een eenvoudige waterpomp, waarmee de planten van voldoende water voorzien kunnen worden. Door de plaatsing van een grondwatermeter kunnen kinderen op elk moment de grondwaterstand aflezen, beoordelen en de relatie zien met de toestand van de beplanting.

Verbeteringen voor de woonomgeving
In het plantsoen wordt verdroging van de beplanting in de zomer voorkomen, waardoor het aanzien van de speelplaats verbeterd. Bovendien wordt de speelplaats aantrekkelijker en leerzaam voor jonge kinderen door de mogelijkheid om de grondwaterstand te beoordelen en te helpen bij het gebruik van de waterpomp voor bevloeiing. We vinden het belangrijk, dat kinderen kennis en ervaring opdoen met beheer, onderhoud en biodiversiteit van de “natuurlijke” leefomgeving.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is onderdeel van een participatie-project met educatieve aspecten op het gebied van biodiversiteit, waterhuishouding en spelend leren. Het project omvat het boren van een bron, de plaatsing van een grondwatermeter en waterpomp, en de aanleg van een systeem voor afvoer van het water om te bevloeien.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Naast de buurtbewoners bezoeken ook (groot)ouders met (klein)kinderen uit andere buurten geregeld speelplaats “Hittekamp”. De speelplaats is inmiddels ook voorzien van een kabouterboom en insectenhotel, die als gezamenlijke activiteit tijdens de nationale burendag 2018 respectievelijk 2019 werden gerealiseerd.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Komend voorjaar het boren van een bron en de plaatsing van een geschikte waterpomp en educatieve grondwatermeter, en tijdens de nationale burendag 2020 de realisatie van een bevloeiingssysteem.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het boren van de bron en de plaatsing van een educatieve grondwatermeter.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Voor het boren van de bron en de aankoop van een waterpomp en grondwatermeter € 2500.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, fondsen voor de financiering.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, eventueel advies van Arcadis, samen met het waterschap, voor een goede technische oplossing.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een attendering in Nieuwsblad De Kaap/Provincie Utrecht.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het delen van opgedane ervaringen en leren van anderen door deelname aan Kern met Pit activiteiten.

Afbeeldingen

Educatief

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen