AANLEGGEN MOELEN EN BOELEN ONTMOETINGSPLEK GRIEZEGRUB

John Wouters 01-11-2019
732 keer bekeken 0 reacties

Vitaliteit bevorderen van de senioren, maar ook de jeugd. Bijdrage preventie tegen vereenzaming Meer sociale cohesie binnen en buiten de gemeenschap Actieve participatie van de bewoners tijdens de aanleg, maar vooral na oplevering. Buurt levendiger en aantrekkelijker maken en houden .

Kern

Naam
Grijzegrubben, Nuth/Beekdaelen

Aantal inwoners
160

Gemeente
Beekdaelen/Nuth

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Buurtvereniging Griijzegrubben

Doelstelling
Creeeren van een natuurlijke ontmoetingsplek, met een jeu de boule baan en beweegweide/parcours

Aantal leden
15

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Veel Bestuurlijke ervaring, voorzitter/secretaris. Organisatie grote projecten, zoals, boerenbruiloft, Paardenmarkt, zeskampspelen. Goede contacten en ingangen bij gemeente. Veel aandacht in buurt voor duurzaamheid/relatiesfeer, saamhorigheid en mantelzorg in de breedste zin van het woord.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
wouters.houben@home.nl

Project

Doelstelling
Vitaliteit bevorderen van de senioren, maar ook de jeugd. Bijdrage preventie tegen vereenzaming Meer sociale cohesie binnen en buiten de gemeenschap Actieve participatie van de bewoners tijdens de aanleg, maar vooral na oplevering. Buurt levendiger en aantrekkelijker maken en houden .

Beginsituatie
Grond is aangekocht, verschillende toezeggingen sponsoren zijn binnen. Schets totale project en begroting is klaar. Afgelopen periode is jeu de boules baan aangelegd en tijdens burendag in gebruik genomen. Verdere invulling speel/beweegweide/groenvoorziening etc volgt voorjaar 2020. Opening totale project uiterlijk eind juni 2020

Verbeteringen voor de woonomgeving
Samenbrengen van jong en oud. school/kerk/cafe's in de tijd gesloten en verenigingsleven vertoont grote terugloop. Buurtvereniging heeft zich als taak gesteld om Grijzegrubben aantrekkelijker te maken en te houden voor de huidige bewoners en nieuwkomers. De ouderen en ook de jeugd van hun stoel te halen en een veilige, gezellige ontmoetingsplek te creƫren, om te vertoeven. Zie ook bijgaande powerpointpresentatie.

Onderdeel van een groter geheel
Aanleg jeu de boules is een deelproject van het totale project, aanleg en inrichting ontmoetingsplek Moelen en Boelen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van het buurtschap Grijzegrubben. Ook de omringende buurtschappen/bovengehuchten kunnen gebruik maken van deze locatie. Door de aanwezigheid van een picknickplaats, kunnen ook wandelaars/fietsers gebruikmaken van de voorziening en contacten leggen met de bewoners van buurtschap Grijzegrubben.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Terrein projectklaar maken. Opschonen, afrastering weghalen. Ondersteuning bieden aan aannemer, bij aanvoer en verwerking materialen. Terrein aanvullen, ophogen. Diverse straatwerkzaamheden, stroomvoorziening en aanplantwerkzaamheden. Maken en plaatsen van zit gelegenheden. Speelweide invullen met duurzame/natuurlijke bewegingsmaterialen voor de kinderen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Grond uitdiepen en afvoer tbv aanleg Jeu de boules baan

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Totaal begroot 14000 euro Aankoop grond en notariskosten Aanleg jeu de boules baan/omheining /aanplant bank/speeltoestel/bijenhotel/beweegparcours

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
aannemer, hovenier. advies gemeente Beekdaelen en Rabobank en stichting Nuth beweegt Nuth NL Doet Doe dag. materialen en financieel.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Willen graag toevoegen een AED apparaat. Hoe aan te vragen en eventuele financiering Plaatsen van een elektrische fietsoplaadpaal

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door een tip van de Rabobank, tijdens de Rabobank inspiratieavonden voor verenigingen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Aanvullend advies op situatietekening en inrichting terrein. Hulp bij aanvraag voor plaatsen van een AED apparaat en plaatsen van een elektrische fiets oplaad paal voorziening

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen