De Tuinen van Lutkemeer

Boukje Berents 03-11-2019
852 keer bekeken 1 reacties

Met de gezamenlijke aanleg en beheer van (gemeenschappelijke) groente- en bloementuinen in de Amsterdamse Lutkemeerpolder willen wij laten zien welke mogelijkheden de Lutkemeerpolder biedt voor buurt en stad.

Kern

Naam
Lutkemeerpolder

Aantal inwoners
Lutkemeer en Ookmeer, ca. 900

Gemeente
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Behoud Lutkemeer

Doelstelling
Behouden van de landbouwfunctie van de Lutkemeerpolder voor Amsterdam en de generanties na ons.

Aantal leden
Bij het initiatief zijn ca. 125 mensen (van dichtbij of meer op afstand) betrokken, allemaal vrijwillig.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Zelforganisatie: ondanks weinig middelen kun je met vereende krachten veel bereiken.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@behoudlutkemeer.nl

Project

Doelstelling
Met de gezamenlijke aanleg en beheer van (gemeenschappelijke) groente- en bloementuinen in de Amsterdamse Lutkemeerpolder willen wij laten zien welke mogelijkheden de Lutkemeerpolder biedt voor buurt en stad.

Beginsituatie
Op 30 maart 2019 zijn de Tuinen van Lutkemeer geopend. Deze zonnige dag zijn we gestart met de aanleg van (gemeenschappelijke) tuinen. Met buurtbewoners hebben wij gezamenlijk van niks prachtige moestuinen en kleurige bloementuinen gemaakt, inclusief bij behorende voorzieningen als een waterpomp, ecotoilet en een gemeenschapsruimte met keuken en bar. Werkelijk alles wat we in de grond zaaiden groeide en bloeide in de zeer vruchtbare grond. Iedereen was van harte welkom en de groep tuinierders groeide gedurende het seizoen. Het eerste jaar van de Tuinen van Lutkemeer is op 31 augustus 2019 afgerond met een oogstfeest. Na de vernieling van de Tuinen in september is er veel tijd gaan zitten in het vinden van nieuwe energie voor de doorstart van de Tuinen volgend voorjaar. Tegelijkertijd is de saamhorigheid flink gegroeid en animo voor de Tuinen van Lutkemeer 2020 enorm toegenomen. Voorjaar 2020 willen wij de Tuinen van Lutkemeer weer openen voor een volgend seizoen. Speerpunten voor het volgende seizoen is om naast de reguliere activiteiten meer mogelijkheden te scheppen voor educatie voor zowel lagere school als mbo opleiding zoals het nabijgelegen Wellant-college.

Verbeteringen voor de woonomgeving
In Nieuw-West bestaat nu geen groenproject op deze schaal. Uit ons eerste (proef)jaar blijkt dat er in deze buurt een enorme behoefte is aan tuinen. De Tuinen liggen in een onveilige achteraf liggende gebied zonder sociale cohesie. Een succesvol gezamenlijk gedragen en sociaal project voor jong en oud draagt bij aan de veiligheid van deze omgeving. De Tuinen van Lutkemeer: • Biedt (gezamenlijke) tuinen voor de buurt • Verbindt mensen en brengt verschillende doelgroepen samen • Biedt natuur, een weids uitzicht en rust • Draagt bij aan de veiligheid van de omgeving • Biedt ruimte voor educatie • Heeft een publieksfunctie en laat zien dat het anders kan en zelforganisatie loont • Betrekt verschillende doelgroepen • Biedt recreatie en ontspanning Elk weekend zijn de tuinen geopend om zelf een eigen moestuin te beginnen, mee te helpen aan de gezamenlijke tuin of de voorzieningen op land, of gewoon even van de rust en het uitzicht te genieten. Iedereen kan zich aanmelden en meedoen. Naast klus- en tuinierdagen organiseren we evenementen en informatiebijeenkomsten voor de buurt en bewoners uit Amsterdam. Het succes en het plezier van de Tuinen van Lutkemeer is gelegen in de combinatie van de prachtige locatie in de polder en de structuur van het burgerinitiatief: de volledige zelforganisatie van het initiatief, de gedeelde verantwoordelijkheid voor de Tuinen en het samen van grond af aan opbouwen en onderhouden van iets moois. Het project kent een mengvorm van individuele en gezamenlijke tuinen waarbij wel het collectieve dragen van de plek en het beheer het uitgangspunt is.

Onderdeel van een groter geheel
Het initiatief is een van de projecten van platform Behoud Lutkemeer waarmee we willen laten zien wat dit vruchtbare historische landbouwgebied de stad Amsterdam allemaal te bieden heeft.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Buurtbewoners, natuurliefhebbers, tuinierders, Amsterdammers opzoek naar recreatie of rust, leerlingen uit Nieu-West.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Met zijn allen gaan we het project vanaf de grond af aan opbouwen, uitbreiden en onderhouden. We moeten de grond klaar maken, groente, fruit en bloemen inzaaien, bomen planten, en de algemene voorzieningen opbouwen, zoals de gemeenschapsruimte met bar, keuken, watervoorzieningen, materiaalopslag en een ecotoilet. We gaan buurtevenementen en informatiebijeenkomsten organiseren. We gaan mogelijkheden opzetten voor educatie voor zowel lagere school als mbo opleiding zoals het nabijgelegen Wellant-college.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 9600,- Wij hebben geen organisatiekosten. Alle uitgaven zijn direct gerelateerd aan de Tuinen, van zaden tot de algemene voorzieningen op het landje.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De Tuinen komen tot stand op basis van vrijwillige inzet van de deelnemers en supporters. Wij vragen steun van vele mensen en organisaties zoals Eigenwijks, Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, Voedsel Anders, IVN en Aseed.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Niet voor dit project. We hebben als Behoud Lutkemeer zeker al contact met de knhm-foundation over de mogelijkheid tot ondersteuning van Arcadis.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Op aanraden van adviseurs van knhm-foundation.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies voor het bestendigen van het project.

Afbeeldingen

Anders

Reageren

Twitter

Op de kaart

1  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Albertha Postma 06-11-19 om 8:46

Graag wil ik ons even voorstellen. Wij zijn van het project “Ontmoeting Op School” uit Den Helder en hebben ons net als jullie opgegeven voor de wedstrijd van de KNHM, Kern met Pit. Wat een goed idee hebben jullie. Schroom niet om onze hulp en kennis daarvoor te benutten. Want uiteindelijk gaan we allemaal voor het zelfde, onze provincie een stukje mooier en leefbaarder maken. Wij hopen jullie op 18 januari 2020 in persoon te zien. Wellicht kunnen we dan al wat ervaringen en kennis uitwisselen.
M.v.g.
Albertha Postma en Fred Wapstra de projectleiders van “Ontmoeting op school”.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen