Stichting ontmoetingsplaats Benraatshoef

Eva Luijten 04-11-2019
1053 keer bekeken 1 reacties

We creëren een plaats voor ontmoeting, beweging, creatieve uiting: voor jong, oud en met een beperking in onze buurt in Raamsdonksveer. Waarbij we jong, oud en mensen met een beperking samen willen brengen en we de leefbaarheid in de buurt bevorderen.

Kern

Naam
Benraatshoef, Raamsonksveer

Aantal inwoners
432 op 22-07-2019

Gemeente
Geertruidenberg

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Ontmoetingsplaats Benraatshoef

Doelstelling
Saamhorigheid in de buurt vergroten en eenzaamheid tegengaan.

Aantal leden
10 leden, waarvan 3 bestuursleden.

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Bestaat voornamelijk uit een inspiratiebijeenkomst van het oranjefonds Samen ouder. Hierbij hebben wij veel geleerd over vrijwilligers en over het gebruik van social media.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
speeltuinbenraatshoef@gmail.com

Project

Doelstelling
We creëren een plaats voor ontmoeting, beweging, creatieve uiting: voor jong, oud en met een beperking in onze buurt in Raamsdonksveer. Waarbij we jong, oud en mensen met een beperking samen willen brengen en we de leefbaarheid in de buurt bevorderen.

Beginsituatie
De speeltuin bestaat uit 5 sterk verouderde toestellen, Het gehele project wordt vanuit het burgerinitiatief gerealiseerd. Van idee, via plan, naar realisatie. De ontmoetingsplaats is vooral ook meer dan "een speeltuin". Er komen niet alleen speeltoestellen, maar ook gebieden voor ontmoeting, ontspanning, urban sports, en creatieve uitingen; en zogenaamde "Our Place" biedt ruimte om een verharde ondergrond te voorzien van graffiti, waarbij we de jeugd in de wijk gaan betrekken. Om alles te realiseren is een Stichting opgericht; er vindt fondsenwerving plaats, subsidies worden aangevraagd (en worden gelukkig toegezegd), bewoners leveren zelf een inhoudelijke en financiële bijdrage, en er worden andere geldenwerf-actief opgezet. Alleen het voortraject leidt al tot meer sociale cohesie in de buurt; iets wat actief bijdraagt aan het versterken van onze buurtcultuur.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het is een buurtintitiatief, waarbij de bewoners - met elkaar- vorm en inhoud willen geven. Het stimuleren van buiten spelen; het bewegen door jong en oud, het -letterlijk en figuurlijk- ruimte geven aan creativiteit. Aan alle leeftijdsgroepen is gedacht; jeugd om te spelen, een trapveldje, sporttoestellen met 'lage inspanning' voor ouderen, een ondergrond geschikt voor graffity, een BBQ plaats voor bijzondere gelegenheden in de buurt. Kortom deze plaats is er voor alle mensen in en rondom de wijk.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, wij dienen het gehele project in voor Kern met Pit.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
We proberen voor iedereen wat te creëren. Sommige buurtbewoners geven aan hier geen behoefte aan te hebben, maar weten wel, dat mocht er alsnog behoefte zijn aan het een of ander, ze altijd contact op kunnen nemen met het bekende mail adres, waarbij we gaan kijken welk draagvlak het heeft en of we het mee kunnen nemen in het project of in een later stadium.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Wij gaan ondersteunen in het grondwerk. Daarbij gaan we elk jaar meedoen met NL Doet. We gaan betonblokken als zitgedeelte hergebruiken. Die gaan we dit jaar opknappen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Alle fases, maar er zijn bepaalde onderdelen waarbij wij wel gaan ondersteunen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
82.237

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben overleg gehad met notaris kantoor of we beter een stichting of vereniging op kunnen zetten. Iemand ondersteund ons bij de aanvragen van fondsen. En we hebben contact met Sesam Academie ( zij geven advies op maat voor vrijwilligers organisaties).

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Zover we nu zijn is dit niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een contact waar we via via aan gekomen zijn. Zij hebben eerder meegedaan met kern met pit. Van daaruit zijn wij informatie op gaan zoeken en leek het ons leuk om hier aan mee te doen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ideeën en inspiratie voor de ontmoetingsplaats, voor onze activiteiten agenda en tips over subsidies. Graag zouden we van andere projecten weten of ze een activiteiten agenda hebben en hoe je het draagvlak in de buurt kan vergroten.

Afbeeldingen

Promofilm

Toegevoegde bestanden

Ontmoetingsplek

  • Eva Luijten 07 December 2020
    Het jaar is bijna om, maar wat een jaar is het geweest.... Vol enthousiasme zijn we van start gegaan met het uitwerken van activiteiten en het werven van geld voor onze ontmoetingsplaats. Helaas heeft het COVID-19 virus al onze activiteiten doen afgelasten. Ook het werven van geld bij de lokale ondernemers hebben we om deze reden gestaakt. Om toch ons project tot een geslaagd project te brengen, hebben we vol ingezet op fondsen en bijdrages in natura en met succes! In de zomer hadden we de financiering rond ( € 50.000.-) om fase 1 en 2 tot uitvoering te brengen. Eind september was het zover, De oude toestellen werden verwijderd en een grondverzet bedrijf heeft al het grondwerk voor hun rekening genomen. De leverancier heeft 12 nieuwe toestellen geplaatst. Als bewoners hebben we de handen ineen geslagen en hebben we zelfs al voorbereidingen voor fase 3 kunnen voltooien. Na 3 weken kei hard werken tot letterlijk bijna middernacht is onze ontmoetingsplaats een plaats geworden waar nu al jong en oud samen komt om te genieten van een fantastische nieuwe plek. Hopelijk kunnen we in 2021 weer mooie activiteiten organiseren zodat we de wijk nog meer kunnen samenbrengen in de ontmoetingsplaats. Daarnaast zijn we ook al weer bezig met de financiering van fase 3. We zijn enorm blij en trost dat we in dit bizarre jaar dit hebben kunnen realiseren.

Reageren

Twitter

Op de kaart

1  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Ilona 04-01-21 om 21:08

Wat zijn we blij met de vorderingen van de ontmoetingsplaats. Inmiddels meer dan alleen een speeltuin....... it's where we meet. 

Na bijna 10 jaar in deze buurt, gebeurt er eindelijk iets meer dan enkel elkaar groeten in het voorbijgaan.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen