Grondwater voor Vereniging Moestuin

Saifudin Ayyoubi 12-11-2019
920 keer bekeken 3 reacties

De Vereniging Moestuin wil structureel kunnen beschikken over grondwater (dus NIET oppervlaktewater!) dat via een mechanische pomp kan worden opgepompt in de droge periode.

Kern

Naam
Immerloo

Aantal inwoners
6000

Gemeente
Arnhem

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Vereniging Moestuin

Doelstelling
Op duurzame wijze mensen in een achterstandssituatie ondersteunen bij het verbouwen van eigen groente

Aantal leden
40

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Er is heel veel kennis over het kweken van (exotische) groente en bloemen die we graag willen delen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
huisvoordewijk@gmail.com

Project

Doelstelling
De Vereniging Moestuin wil structureel kunnen beschikken over grondwater (dus NIET oppervlaktewater!) dat via een mechanische pomp kan worden opgepompt in de droge periode.

Beginsituatie
Er is nu alleen een handpomp beschikbaar die daarnaast ook nog regelmatig defect is. Bij de volkstuinen van de buren is een elektrische grondwaterpomp geplaatst. Deze pomp kan worden uitgebreid met een extra leiding naar onze aanpalende moestuinen. De eerste gesprekken hiervoor zijn reeds gevoerd met het bestuur van de volkstuin en men wilde hierin meedenken. en meedoen, mits wij de extra kosten dragen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Veel werkeloze mensen uit de wijk hebben een moestuintje om in hun eigen groenten en fruit te kunnen voorzien. Dat bespaart hen een heleboel geld en is voor sommigen ook een zinvolle dagbesteding.

Onderdeel van een groter geheel
In de wijk Immerloo wordt vanuit het buurthuis Huis vóór de Wijk een wijkbrede impuls gegeven aan verbetering van de leefbaarheid. Dit gebeurt in zeer nauwe samenwerking met het Team Leefomgeving van de gemeente en een grote hoeveelheid partners en op basis van een breed gedragen plan van aanpak dat is afgeleid uit de wijkvisie en is gebaseerd op vier pijlers die leidend zijn voor deze ontwikkeling: 1) eenzaamheidsbestrijding, 2) kansrijk opgroeien, 3) op weg naar werk en 4) beantwoording van levensvragen. Het plan van aanpak wordt ondersteund door de gemeente.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De wijkbewoners en de 40 gezinnen die zijn aangesloten bij de Vereniging Moestuin.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De vraag is dermate complex of arbeidsintensief dat het moeilijk is delen zelf te doen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We moeten alles uitbesteden: 1) Aansluiten van een extra leiding op de reeds bestaande pomp; 2) Graven van de sleuf waarin de leiding komt te liggen (zo'n 100 meter); 3) Aanleggen van 2 kranen aan de nieuwe leiding.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€ 3.500,- als het commercieel wordt gerealiseerd.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
1) Steun van een bedrijf om nieuwe waterleiding op de pomp aan te sluiten. 2) Donatie van 2 kranen met montage om aan te sluiten op de waterleiding. 3) Machine om sleuf te graven en dichten over lengte van 100m.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
In principe is het vooronderzoek al gedaan. Technisch / qua capaciteit kan de bestaande pomp het aan.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de Arnhemse UItdaging, Mariska Perrier

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
1) Bedrijf dat sleuf kan graven. 2) Bedrijf dat kranen, leiding en tussenmeter kan plaatsen. 3) Bedrijf dat leiding kan aansluiten op pomp. 4) Financiering van het geheel of een gedeelte.

Afbeeldingen

Moestuin

  • Saifudin Ayyoubi 24 December 2020
    Op 9 december heeft bedrijf Bouwman de waterleiding aangelegd. Daarmee is het doel van het bestuur bereikt en het project geslaagd. De leden van Vereniging Moestuin Immerloo/Het Duifje kunnen vanaf nu makkelijk hun tuin(en) voorzien van water. Wij wensen iedereen veel plezier toe bij het tuinieren!
  • Saifudin Ayyoubi 03 December 2020
    Het bestuur van Moestuin Immerloo/Het Duifje is erg blij dat we nog een stap dichterbij zijn gekomen bij het aanleggen van een waterleiding. We hebben daarover een goed gesprek gehad en een overeenkomst gesloten met de volkstuin die naast de moestuin ligt. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met de verlenging van de waterleiding vanaf de volkstuin naar onze moestuin. Verder hebben wij voor 7 december 2020 een afspraak gemaakt met Bedrijf Bouwman over de aanleg van de waterleiding.

Reageren

Twitter

Op de kaart

3  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Saifudin Ayyoubi 24-12-20 om 13:16

09-12-2020: aanleg waterleiding Moestuin Immerloo/Het Duifje

Saifudin Ayyoubi 24-12-20 om 13:17

09-12-2020: aanleg waterleiding Moestuin Immerloo/Het Duifje

Saifudin Ayyoubi 24-12-20 om 20:30

09-12-2020 Aanleg waterleiding Moestuin Immerloo/Het Duifje

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen