Vrijheid.....daar zit muziek in!

Ton van Vlijmen September 03, 2019
141 keer bekeken 0 comments

Met beide muziekgezelschappen, zangers, koor, spelers,figuranten uit beide dorpen een groot muziektheaterproject realiseren in de week dat Nederland 75 jaar bevrijding viert. Doel: stimuleren en enthousiasmeren jong talent, bevorderen cultuurdeelname en stimuleren samenwerking tussen de inwoners.

Kern

Name
Vrijheid....daar zit muziek in! Een samenwerkingsproject tussen 2 naast elkaar gelegen dorpen

Aantal inwoners
In beide dorpen samen 4500

Gemeente
West-Betuwe

Province
Gelderland

Deelnemersgroep

Name
Stichting Produktiehuis Firma van Gelder

Doelstelling
Theater en muziek maken gebaseerd op verhalen en anekdotes vanuit de bevolking

Aantal leden
80 muzikanten van beide korpsen en ruim 40 spelers, figuranten en technici

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De vertaalslag maken van interviews met inwoners naar een theatrale en muzikale setting. Werving/uitdagen van onbekende lokale talenten, jong en oud. Motiveren van deelnemers tijdens het proces.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
tvanvlijmen@kpnmail.nl

Project

Doelstelling
Met beide muziekgezelschappen, zangers, koor, spelers,figuranten uit beide dorpen een groot muziektheaterproject realiseren in de week dat Nederland 75 jaar bevrijding viert. Doel: stimuleren en enthousiasmeren jong talent, bevorderen cultuurdeelname en stimuleren samenwerking tussen de inwoners.

Beginsituatie
Vanuit beide dorpshuizen, allebei gerund door vrijwilligers, is er toenemende behoefte te werken aan de verbinding tussen de inwoners en hun woonplaats. Zich betrokken en verbonden voelen en weten bij elkaar. Nu beide dorpen een nieuwe gezamenlijke basisschool hebben is de urgentie om bij elkaar betrokken te worden en te blijven steeds groter. Maar hoe bereik je dat?

Verbeteringen voor de woonomgeving
Wij proberen met dit project relatief grote groepen inwoners bij elkaar te brengen en zo de onderlinge verbondenheid te stimuleren. Beide project in 2015 en 2017 hebben laten zien hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de onderlinge interesse en betrokkenheid en de trots op de eigen divers samengestelde gemeenschap. Het project draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van wonen en leven. Kennismaking, samen spelen en muziek maken, vrienden maken in groepen waar je eerder geen of nauwelijks contact mee had.

Onderdeel van een groter geheel
In zekere zin wel. Het sluit aan bij de behoefte van de beide besturen van de dorpshuizen en past als zodanig ook in de lijnen van de 'Leefbaarheidsperspectieven' van beide kernen. Het past ook binnen het beleid van de net nieuwe gemeente West Betuwe, een samengaan van 26 kernen: "Verbinden, participatie vergroten en netwerken ontwikkelen".

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Eigenlijk iedereen. Niet alleen zij die van muziek houden, ook van toneel, van musical, van een cultureel en sociaal evenement, van kijken naar en zelf doen, van mee zingen, samen een bijzondere ervaring beleven en delen. Muziek, beeld en tekst gebundeld op een bijzondere en gezamenlijke locatie, verlagen de drempel voor contact met elkaar. Bovendien stimuleert het project de betrokkenheid van jonge muzikantjes om les te nemen, lid te worden van een muziekgroep in beide dorpen en de kwaliteit van muziek en cultuur te vergroten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Van 10 januari tot 10 maart 2020 In januari beginnen de muzikanten van beide korpsen aan het repetitieproces van zes bestaande orkestwerken die door Bastiaan Uijl, de dirigent van OZOD en George (vanuit het Productiehuis) gekozen worden op basis van de verhaallijn. Ondertussen componeert George vier liederen en de Grande Finale. De liederen worden ingestudeerd door het damesoctet Effair en begeleid door muzikanten uit de beide orkesten. De verhaallijn wordt in november 2019 vertaald naar teksten voor de spelers. Planning van repetities voor de spelers vanaf 10.1.2020 Keuze locatie en afspraken maken met lokale Oranjeverenigingen en dorpshuizen over de uitwerking van de repetitie- en speelperiode. Van 15 februari tot en met 10 april 2020 Combinatierepetities van beide orkesten en momenten dat ook de zangeressen van Effair aan de repetities deelnemen. Start van de spelersrepetities. Uitwerking voorprogramma met spelers en figuranten. Nevenactiviteiten in de beide dorpen om de rol van muziek en jeugd onder de aandacht te brengen. Inzameling van muziekinstrumenten voor jonge muzikanten, optredens van het jeugdorkest van OZOD, Op de Planken: een speciale avond voor oudere en jongere muzikanten uit beide dorpen in het Dorpshuis en dergelijke. Decorplannen en kostuums worden uitgewerkt en productie er van in gang gezet door vrijwilligersgroepen uit de beide dorpen. Publiciteit via lokale en sociale media. Start voorverkoop van de toegangskaarten voor de voorstellingen. Van 10 april tot en met 4 mei 2010 De repetities zijn nu een combinatie van alle muzikanten en zangers. Decor en kostuums worden getoetst op de werkbaarheid, passend gemaakt en afgerond. Concentratieperiode voor de publiciteit en kaartverkoop. Opbouw van de tent(en) op het terrein van de manege van de Malsna-ruiters (combinatie van Buurmalsen en Tricht), net tussen beide dorpen in. Inrichting horeca en buitenterrein. Toiletten, kassa en dergelijke. In de grote finale zullen ook leden van het meezingkoor ’t Losbandig Systeem participeren. De repetities van het slot en het voorprogramma worden vanaf maart 2020 gepland. Generale repetitie met licht en geluid op zaterdag 2 mei. Van 5 mei tot en met 15 mei 2020 De première vindt plaats op dinsdag 5 mei. De overige voorstellingen op de avonden van woensdag 6, donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 mei. Er bestaat nog een optie voor een matinee op zaterdag 9 mei. Op zondag wordt er vanuit respect voor de geloofsovertuiging van bevolkingsgroepen in de beide dorpen niet gespeeld.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 35.500 aan uitgaven, inkomsten uit eigen gelden (prijzengeld o.a. Cultuurprijs Geldermalsen en Kern met Pit 2018, entreegelden en gelden van fondsen en instellingen zoals banken en hopelijk ook Kern met Pit 2020.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja... Aanleg water en elektriciteit op de locatie tussen beide dorpen. Vergroting van parkeergelegenheid of daarvoor geschikte tijdelijke oplossingen/initiatieven zoeken en vinden. Technische ondersteuning bij bouw van het decor, licht, geluid en tentbouw.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, met name gericht op de bovengenoemde onderwerpen. Verder communicatie met de beide dorpsgemeenschappen tijdens het proces: PR, lokale pers, sociale media.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben meegedaan met het project Wind! in 2017 en waren daarmee de provinciale winnaar van Gelderland en later dat jaar kregen we ook de Zilveren Pit 2018. Wij waren/zijn daar nog steeds heel blij mee. Iedereen refereert daar nog steeds en zegt dan: Gaan jullie weer iets doen? Mag ik mee doen?

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Aanleg water en elektriciteit op de locatie tussen beide dorpen. Vergroting van parkeergelegenheid of daarvoor geschikte tijdelijke oplossingen/initiatieven zoeken en vinden. Technische ondersteuning bij bouw van het decor, licht, geluid en tentbouw. Verder communicatie met de beide dorpsgemeenschappen tijdens het proces: PR, lokale pers, sociale media.

Cultuur en historie

Comment

Twitter

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners






   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}