Verbetering van de buurttuin

Edo Elstak 03-09-2019
108 keer bekeken 0 reacties

De aanwezige buxusheggen die rond de buurttuin staan zijn verwoest door de rupsen van de buxusmot. We willen met de buurt in een gezamenlijke actie de heggetjes (75 meter in lengte) vervangen tijdens een tuindag.

Kern

Name
Buurttuin Cliviadal

Aantal inwoners
280

Gemeente
Leiden

Province
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Name
Stichting Cliviadal

Doelstelling
Saamhorigheid vergroten in de wijk door gezamenlijk acties te organiseren

Aantal leden
52

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We richten ons op het groen in de wijk. We hebben dus botanische kennis.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
cliviadal@gmail.com

Project

Doelstelling
De aanwezige buxusheggen die rond de buurttuin staan zijn verwoest door de rupsen van de buxusmot. We willen met de buurt in een gezamenlijke actie de heggetjes (75 meter in lengte) vervangen tijdens een tuindag.

Beginsituatie
We hebben als buurt al een groot deel van een oude parkeerplaats om gevormd tot een ontmoetingsplaats.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De huidige beplanting is aangevreten waardoor het aanzien van ons tuin voor de buurt erg achteruit is gegaan. We willen graag zorgen dat de tuin het rustpunt en centralepunt blijft voor de buurt.

Onderdeel van een groter geheel
Daar zijn plannen toe. We willen aansluiten bij andere groene projecten. We zijn bezig de verschillende tuinen en groenplaatsen met een wandelroute aan elkaar te koppelen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De bewoners die in het gedeelte van de wijk wonen. Vooral de mensen van de straten aangeduid met Dalen. Maar ook andere bewoners van de Merenwijk, Leiden.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We organiseren elk jaar sociale activiteiten in de vorm van samenkomsten zoals borrel, koffieochtenden en barbecue.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
In de aanschaf van planten. Het betreft 75 meter. Met een dichtheid van 6 planten per meter en een stuksprijs van ca 3 euro begroten we de omvang op 1350 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We vragen ondersteuning van de Wijkbeheerder van de Gemeente Leiden. o.a. door de aanschaf vis de gemeente te doen. Verder hopen we op een ondersteuning vanuit Fonds 1818

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via mond tot mond reclame.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Dat is nog niet bekend.

Images

Inrichten groen

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}