Laptop Dorpsblad Beuningen

Miranda Nolten September 04, 2019
105 keer bekeken 0 comments

Een nieuw en verfrissend dorpsblad (analoog en digitaal) met daarin nieuws, activiteiten en actuali-teiten uit Beuningen en omgeving. Door de professionele uitstraling willen vele bedrijven graag adverteren 🗹 Gerealiseerd ; doarpers willen graag tientjeslid worden 🗆 aandachtspunt . Dankzij een eigen laptop verwachten we sneller te kunnen werken.

Kern

Name
Beuningen

Aantal inwoners
1000

Gemeente
Losser

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Dorpsblad Beuningen

Doelstelling
Tijdens de 2 informatie avonden in 2017 is er vastgesteld dat inwoners van Beuningen het wenselijk vinden om een 3-wekelijks dorpsblad te ontvangen met geclusterde informatie over Beuningen. Het zogenaamde dorpsblad wordt gevoed met informatie van verenigingen, ondernemers en andere instanties uit Beuningen. Naast standaard terugkerende items is er vooral behoefte aan (actuele) informatie.

Aantal leden
6

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Opzetten van een dorpsblad.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpsbladbeuningen@gmail.com

Project

Doelstelling
Een nieuw en verfrissend dorpsblad (analoog en digitaal) met daarin nieuws, activiteiten en actuali-teiten uit Beuningen en omgeving. Door de professionele uitstraling willen vele bedrijven graag adverteren 🗹 Gerealiseerd ; doarpers willen graag tientjeslid worden 🗆 aandachtspunt . Dankzij een eigen laptop verwachten we sneller te kunnen werken.

Beginsituatie
Begin januari 2019 zijn we gestart met de uitgave van een nieuw Dorpsblad. Nu een half jaar later is vorige week de 12de editie verschenen. Het wordt elke 3 weken naar de drukker gestuurd. Kwalitatief top en geen kopieerwerk voor vrijwilligers. Momenteel werken er 3 jongeren ieders op een eigen laptop.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Momenteel werken er 3 jongeren ieders op een eigen laptop. Dit werkt moeizaam omdat voor het programma Indesign iedere 3 weken de laatste versie ingelezen moet worden en de juiste foto’s ook weer ingebracht moeten werden. Dit werkt vertragend. Zodoende is de wens ontstaan om een laptop aan te schaffen die enkel en alleen voor het Dorpsblad gebruikt gaat worden. Wellicht krijgt deze laptop in de toekomst meer functies maar vooralsnog niet.

Onderdeel van een groter geheel
Dankzij ‘Boeiend Beuningen’ het traject dat Beuningen 2 jaar geleden gestart zijn er veel nieuwe initiatieven van de grond gekomen. O.a. het Dorpsblad Beuningen, het papieren medium met alle nieuws uit Beuningen over verenigingen, school, Kerk en meer.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen heeft er voordeel bij. Door met één laptop te werken waar een legaal programma opstaat. Waar de juiste foto’s opstaan en lettertypes en teksten kan er sneller en nauwkeuriger gewerkt worden. Dit betekent dat deze jongeren hun kostbare tijd die over blijft kunnen steken in een ander Beunings project.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Productie 3 jonge Beuningers, begin 20-ers zullen 3-wekelijks het nieuwsblad in een ontwerpprogramma Indesign blijven opmaken. - Werkwijze Een team dat bestaat uit de drie 20-ers en een tweetal ouderen (parochie) zullen zorgen dat de teksten aangeleverd worden en nagelezen worden. - Aanleveren Alle verenigingen zullen worden aangeschreven en gevraagd worden om het materiaal tijdig aan te leveren. Andere instellingen (die betrekking) hebben op activiteiten voor en door Beuningers kunnen na-tuurlijk ook een plekje krijgen in het dorpsblad. Hierbij valt te denken aan: Huisarts (vakantie), VVV, Dorpsfeest etc. - Distributie dorpsblad De huis-aan-huis verspreiding gebeurt op vrijwillige basis.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Drukken

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Aanschaf laptop en programma’s InDesign (ontwerpen) en Photoshop € 1.000 ,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Dankzij ‘Boeiend Beuningen’ het traject dat Beuningen 2 jaar geleden gestart is.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen op een positief advies voor aanschaf van een laptop

Added files

File

Anders

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}