Kunst op de kast

Marria van den Hoven 05-09-2019
109 keer bekeken 0 reacties

Bewoners en kinderen in de wijk gaan, o.l.v. een kunstenaar/creatieveling, de vaak bekladde elektriciteitkasten verfraaien en daarmee het straatbeeld verbeteren. Kennis laten maken met kunst (graffiti) en deel laten nemen aan kunst Samen werking bevorderen bewoners in beweging krijgen.

Kern

Name
Selissenwal

Aantal inwoners
3500

Gemeente
Boxtel

Province
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Name
Platform Selissen

Doelstelling
Leefbaarheid in de wijk bevorderen en onderhouden

Aantal leden
50

Soort
Wijkraad

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
mgthijs@home.nl

Project

Doelstelling
Bewoners en kinderen in de wijk gaan, o.l.v. een kunstenaar/creatieveling, de vaak bekladde elektriciteitkasten verfraaien en daarmee het straatbeeld verbeteren. Kennis laten maken met kunst (graffiti) en deel laten nemen aan kunst Samen werking bevorderen bewoners in beweging krijgen.

Beginsituatie
We hebben graffiti artiesten gevraagd om een trafobak (huisje) te bespuiten. Zij hebben ontwerpen gemaakt waar bewoners uit konden kiezen. Het gekozen ontwerp is uitgevoerd. wijkbewoners willen nu allemaal wel zo'n fraaie kast. We willen een startproject maken met 8 andere kasten, aan het kunstommetje.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We vragen kinderen uit de wijk een ontwerp te maken en direkt omwonende om te kiezen welk ontwerp er op de kast komt. Het bevordert samenwerking, bewoners uit de omgeving van zo'n kast De betrokkenheid van bewoners en kinderen wordt vergroot omdat de kast hun ""eigendom""wordt. Bewoners gaan zich mede verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, de trafo kasten staan op een wandelroute (ommetje) die we al eerder gemaakt hebben we maken nu dus een kunstommetje. We beginnen met 8 trafo, ziggokasten maar willen dit later uitbreiden naar 20. we willen ook kijken of we er voor kinderen een actievere route van kunnen maken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
We hopen alle bewoners.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We gaan scholen en kinderen benaderen, we gaan bijeenkomsten organiseren voor wijkbewoners. We maken kinderen en bewoners enthousiast. We vragen artiesten/cratievelingen. We vragen toestemming aan de eigenaren van de kasten/huisjes. We vragen toestemming aan de gemeente. We zorgen met bewoners dat de kasten beschildert kunnen worden

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het beschilderen van de kasten

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
15.000, --, we krijgen nog een betere schatting van graffiti artiesten

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, we zouden wel graag begeleiding hebben. Hoe krijgen we voldoende draagvlak en de medewerking van de bezitters van al die kasten/huisje Hoe krijgen we de financiering rond Extra aandacht van de Media, hoe krijgt ons project een plaats in de gemeente.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, we denken van niet

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben post gekregen van Kern met Pit, mogelijk omdat we er in het verleden als eens belangstelling voor hebben getoond.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis en advies om ons project te laten slagen

Images

Kunst

Comment

Twitter

0  Comments

 
 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}