Spelletjesroute door de binnenstad van Terneuzen

S. Kamerling September 06, 2019
114 keer bekeken 0 comments

De leefbaatheid verbeteren en de binnenstad nog aantrekkelijker maken voor de kinderen, bewoners en bezoekers van de binennstad.

Kern

Name
Terneuzen (Binnenstad)

Aantal inwoners
2710 in de binnenstad zelf/ heel Terneuzen = 54440

Gemeente
Terneuzen

Province
Zeeland

Deelnemersgroep

Name
Wijkraad Binnenstad Terneuzen in samenwerking met bewoners

Doelstelling
De leefbarheid van de binnenstad in Terneuzen nog meer te verbeteren

Aantal leden
De Wijkraad Binnenstad Terneuzen bestaat uit 7 leden

Soort
Wijkraad

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben als bestuur contacten met diverse instanties in Terneuzen en hopen met ons netwerk en een enthousiast team e.e.a. te kunnen realiseren / verbeteren in de (Binnen) stad.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
wijkraadbinnenstad@terneuzen.nl

Project

Doelstelling
De leefbaatheid verbeteren en de binnenstad nog aantrekkelijker maken voor de kinderen, bewoners en bezoekers van de binennstad.

Beginsituatie
Het begon met een veiling van de oude straatnaamborden van de binnenstad in Terneuzen, georganiseerd door de wijkraad. Hierbij hebben wij een bedrag van 3100 Euro opgehaald. Dit bedrag wilden wij teruggeven aan de bewoners. Wij hebben navraag gedaan bij de bewoners, o.a. via FB, om te achterhalen waar behoefte aan is. Al snel bleek dat dit speeltoestellen c.q. speelmogelijkheden voor de kinderen zijn. Omdat speeltoestellen heel duur zijn en bovendien veel onderhoud vergen is het idee ontstaan om een spelletjesroute met "grondgebonden" spellen te realiseren. Hier is ook reeds een plan voor gemaakt door de bewoners en er zijn diverse bijeenkomsten geweest om het plan vorm te geven. (Ik weet niet ofdat ik het plan hier ergens toe kan voegen, anders stuur ik een email erachteraan) Deze moet nog verder uitgewerkt worden en gekeken worden wat uiteindelijk daadwerkelijk te realiseren is. Wij ontvangen nog een bedrag van de gemeente maar het is nog niet duidelijk hoe hoog dit bedrag zal zijn.

Verbeteringen voor de woonomgeving
-De samenhoerigheid wordt verbeterd. (Dit al in de beginfase doordat de bewoners samen een project uitwerken) -Het buitenspelen wordt gestuimuleerd -Een ontmoetingsplek word gecreeerd voor kinderen en ouders Door er aandacht aan te schenken kan de route ook bij voorbeeld bij de VVV op de kaart gezet worden voor o.a. toeristen.

Onderdeel van een groter geheel
Nee.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Kinderen, ouders en eigenlijk alle bewoners omdat de buurt opgewaardeerd wordt.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Zodra wij een exact bedrag togezegd krijgen van de gemeente kunnen wij verder met het uitwerken en realisatie van de plannen die reeds op papier staan.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De aanvraag van de offertes voor de grondspellen wordt mogelijk door de gemeente gedaan- er wordt momenteel naar gekeken door medewerkers van de gemeente

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Dat is lastig te zeggen omdat het totaalbudget nog niet duidelijk is. Maar een paar duizend Euro zijn zeker nodig om en mooie route te realiseren.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De gemeente- helpen om de mogelijkheden uit te zoeken

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Hier is nog niet over gesproken. Mochten wij hier in een later stadium gebruik van willen maken, is dit dan nog mogelijk?

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door jullie post gericht aan onze wijkraad.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies hoe wij aan extra geld kunnen komen voor dit project, ( wellicht ook via de KNHM foundation als het ons lukt dit project binnen een jaar te realiseren) Extra helpende handen zijn ook altijd welkom. Hoe kunnen wij dit het beste aanpakken in de wijk. Wij hebben al een groep bewoners die voor dit project aangemeld zijn maar het is altijd handig om nog meer bewoners te betrekken. Dat doen wij momenteel via FB of mail.

Sport en Spel

Comment

Twitter

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}