Drijvende eilanden in de Oosterpark

Erwin Grose September 08, 2019
116 keer bekeken 0 comments

Al jaren sterven er veel vissen, deze zomer alle eenden door vermoedelijk botulisme, ganzen worden opgejaagd in een honden losloopgebied, mensen van de ganzen en honden zijn al slaags geraakt. Elk jaar worden er grote pompen voor zuurstofaanvoer geplaatst maar het blijft een rommeltje bij de gemeent

Kern

Name
Oosterpark

Aantal inwoners
12.000

Gemeente
Groningen

Province
Groningen

Deelnemersgroep

Name
Fred

Doelstelling
Betere kwaliteit van water en groen voor vissen, eenden én honden

Aantal leden
5

Soort
Welzijnsorganisatie

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De Stichting Goed Bezig in Groningen is al een klein begrip geworden in de afgelopen 9 jaar van haar bestaan. Los van haar werk in diverse stadsdelen dragen we (en ik privé) met raad en daad bij aan een beter leefklimaat in de Oosterpark. We hebben inmiddels een hondenspeelveld, een wormenhotel, moestuinbakken en binnenkort kippen met de buurt opgezet en die trekken veel bekijks en worden door veel mensen en instanties goed gevolgd en bekeken.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
erwin@stichtinggoedbezig.nl

Project

Doelstelling
Al jaren sterven er veel vissen, deze zomer alle eenden door vermoedelijk botulisme, ganzen worden opgejaagd in een honden losloopgebied, mensen van de ganzen en honden zijn al slaags geraakt. Elk jaar worden er grote pompen voor zuurstofaanvoer geplaatst maar het blijft een rommeltje bij de gemeent

Beginsituatie
In één van de 3 vijvers heeft de gemeente alles afgegraven, vissen eruit en wat groen in de hoeken gemaakt (2 slaan wel aan, 2 niet). Een Beleidsmedewerker groen en ecologie Stadsbeheer van de Gemeente reageerde kort geleden uiteindelijk maar de boodschap was helder: niet mee bemoeien.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We hebben zulke prachtige vijvers in een prachtige woonwijk. Zolang wij hier wonen is het te sneu voor woorden en eigenlijk iedereen die je vraagt ziet het graag anders maar iedereen krijgt de deksel op de neus.

Onderdeel van een groter geheel
Ik hoop een deel van de gemeente-plannen straks

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Heel veel, duizenden denk ik

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We kunnen niets want de deuren blijven gesloten voor de burgers

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De bouw van de vlotten besteden we uit aan een sociale werkplaats, die hebben de kennis en expertise

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Ongeveer 4000 euro per vijver

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
https://www.rotta-natuur.nl/799-visdiefeilandjes-voor-de-eendragtspolder

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Advies kan de Gemeente Groningen wel gebruiken ja

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een folder van een buurman gekregen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Exposure, als de buurt eindelijk een partij erbij krijgt die de wijk zoveel mooier en gezonder kan maken hebben we ons doel al bereikt

Added files

File

Dierenrijk

  • Erwin Grose 4 weeks ago
    Dinsdag 22 oktober de eerste informatieronde gehad voor alle projecten die ingediend zijn. Dit idee is zonder inhoudelijke beargumentatie publiekelijk al afgeserveerd de eerste 5 minuten.

Comment

Twitter

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}