Biodiversiteit in de wijk

Nils Willekes September 10, 2019
130 keer bekeken 0 comments

Verbeteren van de biodiversiteit, zoals het inrichten van (wilde) bloemen perken, insectenhotels, zwaluwnesten, egelhuizen, vleermuiskasten, samenwerking met een lokale imker, dagbesteding voor mensen met een beperking en educatie en participatie van de school en bewoners in de wijk

In de wijk Meerdijk verbeteren we de biodiversiteit. Betere leefomstandigheden voor flora en fauna, participatie en educatie van bewoners, scholen en mensen met een beperking. 

Kern

Name
Meerdijk

Aantal inwoners
375

Gemeente
Waalwijk

Province
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Name
Biodiversiteit in Meerdijk

Doelstelling
Biodiversiteit in de wijk vergroten.

Aantal leden
8

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We zijn een aantal gemotiveerde bewoners met een hart voor al het leven in de wijk. het betreft moestuinders, biologen en landschapsarchitecten

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
nilswillekes@gmail.com

Project

Doelstelling
Verbeteren van de biodiversiteit, zoals het inrichten van (wilde) bloemen perken, insectenhotels, zwaluwnesten, egelhuizen, vleermuiskasten, samenwerking met een lokale imker, dagbesteding voor mensen met een beperking en educatie en participatie van de school en bewoners in de wijk

Beginsituatie
We wonen in een wijk die behoorlijk groen, is maar nog niet in balans is voor flora en fauna. Er zijn geen gemaakt voorzieningen voor flora en fauna.

Verbeteringen voor de woonomgeving
We kunnen hierdoor educatie bieden voor de naastgelegen school, werkgelegenheid voor mensen met een beperking, saamhorigheid en participatie in de wijk en betere leefomstandigheden bieden voor dieren en planten.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners! Mensen, dieren en planten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Er zullen meerder locaties geadopteerd worden die door een aantal mensen verzorgd en bijgehouden gaan worden. Er worden afspraken gemaakt met de gemeente over onderhoud en beheer.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het bouwen van insectenhotels

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€10.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Prisma: een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Juliana van Stolberg basisschool Gemeente Waalwijk

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Jazeker, alleen weet niet of hier kosten aan verbonden zijn.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een Facebookbericht die gedeeld is door de gemeente.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Op het gebied van financiering en planning. Ook op het gebied van ideeën voor vergroten biodiversiteit.

Images

Added files

File

Anders

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}