Uitbreiding speelveldje Wilgenplantsoen

P. van Dongen 14-09-2019
65 keer bekeken 0 reacties

Een aantal jaar geleden hebben we samen een plan gemaakt om in het Wilgenplantsoen een compleet nieuw speelveldje aan te leggen. Dat is prima verlopen en er wordt sinds de opening volop gebruik van gemaakt! Nu willen we dit speelveldje nog uitbreiden met een glijbaan, want die wordt toch wel gemist.

Kern

Naam
Waspik-Boven

Aantal inwoners
2000

Gemeente
Waalwijk

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
werkgroep speelvoorzieningen Waspik-Boven

Doelstelling
De (jonge) jeugd van Waspik-Boven de mogelijkheid bieden om samen buiten gezellig bezig te zijn.

Aantal leden
3

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We hebben eerder een nieuw in te richten speelveldje aangelegd. Dit is vanuit ons eigen initiatief opgezet, maar uiteraard wel in overleg met de gemeente uitgevoerd. Hierdoor hebben we ervaring kunnen op doen met de 'spelregels' en wetgeving die er bij komt kijken als je een speelveldje in het openbaar gebied wilt aanleggen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
pvdongen11@gmail.com

Project

Doelstelling
Een aantal jaar geleden hebben we samen een plan gemaakt om in het Wilgenplantsoen een compleet nieuw speelveldje aan te leggen. Dat is prima verlopen en er wordt sinds de opening volop gebruik van gemaakt! Nu willen we dit speelveldje nog uitbreiden met een glijbaan, want die wordt toch wel gemist.

Beginsituatie
Er is een bestaand speelveldje dat we graag willen uitbreiden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Sinds de opening van het nieuwe speelveldje blijkt er in de buurt toch heel erg de vraag te leven waarom er geen glijbaan is toegevoegd in dit nieuwe speelveldje (terwijl we dat bij de uitbreiding van een bestaand speelveldje wel hebben gedaan). Door het alsnog toevoegen van een speeltoestel met glijbaan kunnen we voldoen aan de behoefte uit de buurt. De gebruikers (en dat zijn er meer dan genoeg) van het speelveldje zullen er daarna meer plezier aan beleven.

Onderdeel van een groter geheel
Nee.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De directe bewoners in de wijk rondom het Wilgenplantsoen, maar ook bewoners die van verder komen om hier met de kinderen te komen spelen!

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Zoals we ook bij het plaatsen van de bestaande speeltoestellen hebben gedaan, zullen we met een groepje vrijwilligers zorgen dat de ondergrond voor het nieuwe speeltoestel wordt voorbereid. Dit houdt in dat er, nadat onze werkgroep heeft bepaald waar het nieuwe toestel met glijbaan moet komen te staan, er tegels gelegd worden als basis onder het toestel. Daar bovenop leggen we dan rubber tegels, nadat de gemeente (bevoegde instantie) het toestel geplaatst heeft. Het oppervlak dat benodigd is hiervoor wordt in samensprak met de gemeente bepaald adhv de geldende wettelijke eisen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het uitgraven van de ruimte waar het toestel komt te staan en het daadwerkelijk plaatsen van het speeltoestel.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€2500,- - €3000,-.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Buitenstaanders in de zin van vrijwilligers die een handje mee kunnen helpen in de voorbereiding voordat het speeltoestel geplaatst wordt.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, dit is niet nodig. Ontwerp en onderzoek wordt door onze eigen werkgroep uitgevoerd.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door een mailing die het Platform ontving waar wij deel van uitmaken met de werkgroep.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen vooral de medewerking te krijgen in het kunnen realiseren van ons plan. De daadwerkelijk benodigde kennis en adviezen zijn eigenlijk reeds bekend binnen onze werkgroep, omdat we eerder al een soortgelijk project gedraaid hebben in samenspraak met de gemeente.

Speeltuin

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}