Bijenlint Sintjohannesga

Regina Stilma - van der Gaast 20-09-2019
68 keer bekeken 0 reacties

Het is heel waardevol om zo dicht bij huis met zijn allen iets te kunnen betekenen voor de diversiteit. De bermen weer vol te krijgen met bloemen, kruiden, insecten en vogels. Dat we dit kunnen realiseren met de dorpsbewoners, schoolkinderen en de gemeente geeft verbinding en een gevoel van saamhorigheid. Dit is goed voor ‘de Mienskip’. Jong en oud kunnen zo samen iets moois doen voor de eigen leefomgeving. - We willen ervoor zorgen dat de bijen en andere insecten meer voedsel aangeboden krij

Kern

Naam
Sintjohannesga

Aantal inwoners
Ongeveer 1280

Gemeente
De Fryske Marren

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Dorpsbelang Sintjohannesga e.o.

Doelstelling
Het bevorderen van de maatschappelijke-culturele belangen van de bewoners van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

Aantal leden
7

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?

Project

Doelstelling
Het is heel waardevol om zo dicht bij huis met zijn allen iets te kunnen betekenen voor de diversiteit. De bermen weer vol te krijgen met bloemen, kruiden, insecten en vogels. Dat we dit kunnen realiseren met de dorpsbewoners, schoolkinderen en de gemeente geeft verbinding en een gevoel van saamhorigheid. Dit is goed voor ‘de Mienskip’. Jong en oud kunnen zo samen iets moois doen voor de eigen leefomgeving. - We willen ervoor zorgen dat de bijen en andere insecten meer voedsel aangeboden krij

Beginsituatie
In 2018 werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Sintjohannesga e.o. de wens uitgesproken om een bijenlint aan te leggen bij onze dorpen. De voorgestelde locatie voor een bijenlint is de berm langs de Molenstelle. Een toegangsweg van het Easterskar naar ons dorp, met aan weerszijden weilanden. Dat lijkt ons voor zowel de bij als ons dorp een uitermate geschikte locatie. Voor de bij omdat de weilanden aan weerszijden vrij monotoon gras bevatten waar bijen niets te eten vinden. En voor de bewoners omdat zij langs een prachtige bloemenzee het dorp bereiken. De berm is 650 meter lang en 5 meter breed.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dit zet Sintjohannesga in bloei. Zo kunnen we volgend jaar genieten van een prachtige bloemenzee bij ons dorp en ook komt het de biodiversiteit ten goede!

Onderdeel van een groter geheel
Nog niet, maar wel wordt er over een vervolg nagedacht.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle dorpsbewoners

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Er wordt begonnen vanaf het plaatsnaambord Sintjohannesga tot en met de bushalte bij de molen De Hersteller. De zode van 10 cm wordt afgegraven en afgevoerd. Er wordt een schrale toplaag van zand aangebracht. Vervolgens wordt eind september de berm, met een lengte van 650 meter en 4 meter breed, ingezaaid. De eerste meter naast de weg wordt gespaard, deze meter wordt regelmatig gemaaid door de gemeente i.v.m. de verkeersveiligheid. De berm wordt met een bloemenmengsel van G1 van Cruydt Hoeck ingezaaid. Dit is een bloemrijk graslandmengsel voor alle (behalve zware en natte) gronden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het grondwerk, bestaande uit: Het frezen van de zode, het afgraven van de zode, het afvoeren van de zode, het leveren van zand, het zand mengen met ondergrond, profileren na mengen en het eggen na inzaaien.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Begroting Uitvoering grondwerkzaamheden en inzaaien offerte JWW € 12.746,87 Leveren bloemenmengsel G1 Cruydt Hoeck € 2.435,00 Bord € 50,00 Vrijwilligersuren overleg 7 personen x 2 uur x 4 vergaderingen * € 580,16 Vrijwilligersuren uitvoering 7 personen x 12 uur * € 870,24 Onvoorzien circa 5% € 467,73 Totaal € 17.100,00 * € 10,36 per uur per vrijwilliger

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Het inzaaien van de berm wordt een gezamenlijke feestelijke activiteit van jong en oud. Vrijdag 27 september wordt de ‘Bij-eendag’. s’ Ochtends wordt met behulp van schoolkinderen van zowel de Trieme als de Schakel de eerste 100 meter berm ingezaaid met een bloemenmengsel. Medewerkers van de gemeente gaan waar nodig de weg afzetten en/of de snelheid op de weg omlaag brengen. De samenwerking met de gemeente is hierbij geweldig, dit geeft versterking tussen de medewerkers van de gemeente en de dorpsbewoners. Ouders, bewoners en gasten zijn van harte welkom. Tevens kunnen zij het initiatief ondersteunen door een meter Bijenflinterlint te adopteren voor à € 5 euro. Daar staat tegenover dat zij een zakje bloemenmengsel voor gebruik in eigen tuin én de mogelijkheid krijgen om een strook in eigen tuin af te plaggen en in te zaaien. Op deze manier kan iedereen een bijdrage leveren. Mensen van de dagbesteding Streekzicht in de Dorpsfinne zijn ook bij het project betrokken. Na het inzaaien kunnen de leerlingen en ouderen, onder het genot van drinken en koek, elkaar vertellen wat ze hebben gedaan en waarom. Zo wordt de ‘Bijeendag’ een dag voor de bij en een dag die jong en oud bijeenbrengt.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, maar wel fijn dat ik hiervan nu op de hoogte ben.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via het projectplan Historisch Sintjohannesga

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ideeën over het verwezenlijken van dit project en over hoe het project een vervolg kan krijgen.

Afbeeldingen

Inrichten groen

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}