OFFLINE

Jolien Leussink 24-09-2019
39 keer bekeken 0 reacties

-Jongeren vergroten hun zelfbewustzijn en ontwikkelen (sociale) vaardigheden die ertoe doen in onze maatschappij. -Jongeren kennis geven over de gevolgen en gevaren die kunnen schuilen in veelvuldig of verkeerd telefoongebruik. -Kennismaken met kunst en cultuur en specifiek regie en toneel

Kern

Naam
Denekamp

Aantal inwoners
10000

Gemeente
Dinkelland

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Zuurstoffabriek

Doelstelling
De stichting heeft ten doel creatieve ontplooiing voor jong en oud, groot en klein.

Aantal leden
12

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis van podiumkunsten en creatieve uitingen in het algemeen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@zuurstoffabriek.nl

Project

Doelstelling
-Jongeren vergroten hun zelfbewustzijn en ontwikkelen (sociale) vaardigheden die ertoe doen in onze maatschappij. -Jongeren kennis geven over de gevolgen en gevaren die kunnen schuilen in veelvuldig of verkeerd telefoongebruik. -Kennismaken met kunst en cultuur en specifiek regie en toneel

Beginsituatie
De initiatiefnemers komen op hun werk als theatermaker situaties en gebeurtenissen tegen die in verband staan met OFFLINE. Het telefoongebruik onder jongeren neemt merkbaar toe en veel jongeren zitten vast aan hun mobiele telefoon. Door met jongeren in gesprek te gaan werd duidelijk dat er de behoefte bestaat om op een speelse manier met dit thema aan de slag te gaan. Meerdere jongeren gaven aan een meerwaarde te zien in het deelnemen aan projecten die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede kunnen komen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Meer bewustwording van verschillende actuele thema's waaronder social media en sexting. Daarbij gaat het ook om respect hebben voor elkaar en wordt ingegaan op aspecten als groepsdruk.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Jongeren en hun ouders

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Met het project OFFLINE maken jongeren vanuit meerdere invalshoeken kennis met het thema ‘een hele dag offline zijn’. In één dag wordt een theaterproductie gemaakt met 1 voorwaarde: je bent de hele dag offline. Samen met een regisseur gaat per productie 25 jongeren aan de slag hun eigen verhaal op de planken te zetten. Er wordt vertrokken vanuit een vaste invalshoek en als een collectief wordt er samengewerkt om het verhaal passend te maken bij de ervaringen en belevingen van de jongeren. OFFLINE is een theaterproject over de gevolgen en gevaren van social media, telefoongebruik, schermtijd en digitale communicatie. De theaterproductie wordt uitgevoerd voor een publiek van jongeren en hun opvoeders waardoor het voor zowel spelers als publiek een interessant, leerzaam en actueel project is. OFFLINE wordt op verschillende locaties in Twente ten uitvoering gebracht. Omdat het belangrijk is aan jongeren mee te geven dat ze hun eigen grenzen mogen bepalen en niet mee hoeven te gaan met groepsdruk worden in de voorbereiding naar de theaterproducties gratis workshops georganiseerd op scholen. Aan de hand van stellingen worden onderwerpen bespreekbaar gemaakt en ontstaan discussies. Deze randactiviteit is tevens een middel om jongeren enthousiast te maken mee te gaan doen aan de theaterproductie. Het deelnemen aan deze productie is namelijk voor iedereen toegankelijk.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Workshops, ontwikkeling voorstellingen, voorstellingen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
31388 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We vragen hulp van ouders van de betrokken jongeren. Daarnaast vragen we hulp van verschillende bedrijven voor eten, drinken, bedankjes (bloemen) en materiaal (verf) voor het decor. Daarnaast vragen we ook andere fondsen ons te helpen en leveren we zelf een flinke vrijwillige bijdrage aan het project.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via internet en bekenden die eerder een project hebben gedaan bij Kern met Pit

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Tips en trucs voor het bereiken van de doelgroep en het verspreiden van onze boodschap.

Kunst

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}