De Groote Hond en de Kleine Kat

Joke Buis 29-09-2019
40 keer bekeken 0 reacties

Het opknappen van een oude fietsenreparatieplaats tot een gezellige sfeervolle buurtkamer waar buurt/wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren en terecht kunnen voor een praatje, ondersteuning en andere zaken. Ook zal de wijkpolitie er spreekuur houden.

Kern

Naam
Wijken Zuilenstein, Blokhoeve en Huis de Geer

Aantal inwoners
7130

Gemeente
Nieuwegein

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Wijkplatform zuilenstein/Blokhoeve en Huis de Geer

Doelstelling
Bewoners van Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve zetten zich via het Wijkplatform in voor een prettige woonomgeving.

Aantal leden
5 bestuursleden

Soort
Wijkraad

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het betrekken van woningbouwcorpoarties, gemeente en welzijnsorganisaties bij activiteiten in de buurt. Mobiliseren van buurtbewoners.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
voorzitter@wijzijnelkaarsburen.nl

Project

Doelstelling
Het opknappen van een oude fietsenreparatieplaats tot een gezellige sfeervolle buurtkamer waar buurt/wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren en terecht kunnen voor een praatje, ondersteuning en andere zaken. Ook zal de wijkpolitie er spreekuur houden.

Beginsituatie
Het is een oude fietsenreparatieplaats die geheel ontmanteld moet worden en opnieuw moet worden ingericht als huiskamer. Dit betekent meubels maken, keuken inrichten, de parkeerplaats ombouwen tot terras. Inmiddels heeft een en buurtbewoner die binnenhuisarchitect is tekeningen gemaakt en heeft een sportclub haar oude buitentafels gedoneerd voor het terras.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Er is op dit moment geen plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, de huiskamer maakt dat mogelijk. Bewoners kunnen er elkaar ontmoeten, activiteiten bijwonen, er terecht voor een praatje, voor vragen of voor hulp bij knelpunten. Er kan worden vergadert o.a. door het wijkplatform. Er worden workshops gegeven. Er wordt koffie, thee en frisdrank geschonken. Er kan een verbinding worden gemaakt met het aangrenzende park, waarbij bezoekers van het park de Groote Hond even aan kunnen doen en we zien mensen al lekker in het park zitten met een drankje van de Groote Hond zittend aan de vijver.

Onderdeel van een groter geheel
Voor een solide basis en om de activiteiten te borgen wordt het buurthuis een van de activiteiten die door het wijkplatform worden georganiseerd.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het gaat om bewoners uit de drie wijken en statushouders uit heel Nieuwegein. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein om zo statushouders in Nieuwegein de mogelijkheid te geven ervaring op te doen in een buurthuis en tegelijkertijd hun Nederlands te verbeteren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het gebouw moet geheel opnieuw worden ingericht. Na de sloop van enkele binnenmuren worden de muren geïsoleerd en geschilderd, verwarming moet worden aangelegd, meubels worden gebouwd voor binnen en buiten en een keukentje zal worden ingericht.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De aanleg van de verwarming en de vloer.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
40,000 euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Alleen voor de vloer en de verwarming. Andere sloop en opbouwwerkzaamheden worden door vriijwilligers uit de buurt opgepakt.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, graag. Meedenken en adviseren ( schetsontwerp) voor een flexibele indeling van de binnen- en buitenruimte.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een zoektocht op internet.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis en advies over het enthousiasmeren en mobiliseren van buurtbewoners, fondsenwerving en strategische communicatie.

Buurthuis

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}