De aanleg van enkele vaste paddenschermen langs een deel van het tracé op de Oude Deldensestraat.

Elma Bartels 08-10-2019
28 keer bekeken 0 reacties

Elk jaar zetten we met onze groep rond de 600 padden over. desondanks verongelukken er nog veel. Dit is te voorkomen door het aanleggen van vaste schermen, met name rond "t Maatveld. De padden, die 's morgens vroeg trekken worden hierdoor in emmers geleid en kun dan veilig verplaatst worden.

Kern

Naam
Tusveld

Aantal inwoners
250

Gemeente
Almelo

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Projectgroep Paddentrek Nijreesbos

Doelstelling
Bijdragen aan het in stand houden van de paddenpopulatie in het Nijreesbos

Aantal leden
15-20

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis van amfibieën. Kennis over paddentrek. Kennis over het organiseren van hulp bij de paddentrek door vrijwilligers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
elmabartels@gmail.com

Project

Doelstelling
Elk jaar zetten we met onze groep rond de 600 padden over. desondanks verongelukken er nog veel. Dit is te voorkomen door het aanleggen van vaste schermen, met name rond "t Maatveld. De padden, die 's morgens vroeg trekken worden hierdoor in emmers geleid en kun dan veilig verplaatst worden.

Beginsituatie
Er zijn nog geen voorzieningen van die aard aanwezig.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Meer beleving van de natuur voor omwonenden, wandelaars en fietsers.

Onderdeel van een groter geheel
Nee.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Met name omwonenden en wandelaars uit dit gebriedHet bestellen van het benodigde materie.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het overleg met de omwonenden. Het bestellen van het benodigde materiaal en het plaatsen van de schermen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We kunnen het hele project zelf uitvoeren.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Circa 2500,= euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hulp bij het aanvragen van een eventuele vergunning.

Afbeeldingen

Dierenrijk

Reageren

Twitter

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}