Vogelrijk Alphen

Andrea Rief-Lindenaar 09-10-2019
22 keer bekeken 0 reacties

Het uitbreiden van broedplaatsen voor verschillende vogels. Verder de insectenstand vergroten voor zowel bestuiving van planten alsook als voedsel voor vogels. Dit doen we door middel van het plaatsen van nestkasten en insectenhotels, zowel in tuinen als in de openbare ruimte en naast school. Een groot insectenhotel zouden we graag in samenwerking met kinderen gaan maken.

Kern

Naam
Alphen aan de Maas

Aantal inwoners
Bijna 1700

Gemeente
West Maas en Waal

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep biodiversiteit

Doelstelling
We willen de biodiversiteit in het dorp versterken, bewustzijn voor natuur en ecologie in het dorp vergroten en iedereen hiervoor enthousiasmeren.

Aantal leden
7

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis van natuurbeheer, plantenkennis, brede ecologische kennis

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
slag@outlook.com

Project

Doelstelling
Het uitbreiden van broedplaatsen voor verschillende vogels. Verder de insectenstand vergroten voor zowel bestuiving van planten alsook als voedsel voor vogels. Dit doen we door middel van het plaatsen van nestkasten en insectenhotels, zowel in tuinen als in de openbare ruimte en naast school. Een groot insectenhotel zouden we graag in samenwerking met kinderen gaan maken.

Beginsituatie
In samenwerking met de gemeente zijn we al met initiatieven gestart op verschillende locaties, zoals inzaaien van een oever met natuurlijk en inheems kruidenmengsel en het poten van verschillende soorten verwilderingsbollen. Daarnaast is er een aangepast maaibeheer van de bermen in het dorp, dit alles om het insectenleven te bevorderen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Hogere natuurwaarden in en rond het dorp. Meer insecten, meer bloeiende insect-vriendelijke planten, meer vogels,….. We willen hierdoor het thema natuur onder de aandacht brengen en hopen dat er zo meer mensen actief bij betrokken raken.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, van SLAG. Slag (Stichting Leefbaar Alphen Gelderland), in 2013 als particulier initiatief opgericht om de leefbaarheid in Alphen te behouden, is inmiddels uitgegroeid tot dorpsplatform. SLAG heeft o.a. in overleg met de gemeente West Maas en Waal verschillende initiatieven vanuit het dorp en/of voor het dorp kunnen realiseren. Er zijn naast de werkgroep biodiversiteit nog verschillende andere werkgroepen zoals op de website van SLAG www.slag-alphen.nl te lezen is.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Coördineren en begeleiden van het hele proces in direct contact en samenwerking met de gemeente, zorgboerderij 'de Wettering' en het dorp. Initiëren van ontwerp en bouw van nestkasten en insectenhotels. Adviseren bij het kiezen van geschikte locaties voor nestkasten en insectenhotels. Plaatsen van nestkasten en insectenhotels in de openbare ruimte.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Bouw van nestkasten en insectenhotels willen we door ‘de Wettering’ (www.dewettering.nl) laten uitvoeren. Dit is een zorg-werk-woonboerderij met houtwerkplaats.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
2000,- dit bedrag is afhankelijk van het aantal insectenhotels en nestkasten die we laten bouwen en plaatsen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, zie boven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, dit lijkt ons voor dit project niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben vorig jaar meegedaan met een groter grensoverschrijdend project, in samenwerking met de HAN en de Hochschule Waal/Rhein. KRAKE, krachtige kernen! Onze begeleiding vanuit de HAN heeft ons op ‘kern met pit’ geattendeerd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We verwachten dit project zelf uit te kunnen voeren, maar kennis en ideeën zijn altijd welkom.

Dierenrijk

Reageren

Twitter

Op de kaart

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}