Van Water Weten - onderdeel Muurschildering Nansenplaats

ProfielfotoPeter Buisman 17-10-2020
21 keer bekeken 0 reacties

Schrijf je nu in voor Kern met Pit 2021. Dan komt je project hier te staan. Als je al een profiel hebt, log dan in en klik op project toevoegen. Nog geen profiel? Maak er hier één aan! 

Tips nodig voor het invullen van het projectformulier? Lees hier tips en toelichting op een aantal vragen! 

De Werkgroep streeft een hogere mate van bewustwording rond het noodzakelijke waterbeheer in het Ommoordse Veld na. Waterbeheer in heden, verleden en toekomst.

Kern

Naam
Ommoord

Aantal inwoners
25000

Gemeente
Rotterdam

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Van Water Weten - Ommoordse Veld

Doelstelling
Bewoners en anderen betrekken bij het waterbeheer van een woon- en leefomgeving die ruim onder NAP ligt.

Aantal leden
7

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met wandelroute, kunstroute, beheer natuurgebied, beheer kunst in de buitenruimte, natuureducatie, bewonersinitiatieven en waterkwaliteit/beheer.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
buisman558@gmail.com

Project

Doelstelling
De Werkgroep streeft een hogere mate van bewustwording rond het noodzakelijke waterbeheer in het Ommoordse Veld na. Waterbeheer in heden, verleden en toekomst.

Beginsituatie
Wij zijn in 2017 gestart met de eerste verkennende gespreken. We hebben nu een overall plan uitgewerkt en oriënteren ons op de uitvoering van de deelprojecten waarvan dit er één is. Voor dit deelproject zijn we in de gevorderde planfase en hebben nu overleg met instanties, subsidiegevers, adviseurs, bewoners en mogelijke hulp bij de realisatie.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Wij willen bezoekers bewust maken van de beheersmaatregelen die in het Ommoordse Veld genomen worden/werden om dit zeer laaggelegen gebied te beheren en te behouden. Met deze muurschildering willen op twee manier zichtbaar maken dat beheersmaatregelen geen overbodige luxe zijn: 1. Voor bewoners, voorbijgangers en deelnemers aan in Ommoord georganiseerde activiteiten (kunstwandeling, rondwandeling, burendag, monumentendag), die de muurschildering zien en het informatiebord lezen, wordt gevisualiseerd en in tekst duidelijk gemaakt, dat mooi ook nuttig en noodzakelijk is. De creatieve inbreng van de kunstenaar moet vooral zorgen voor extra aandacht en hopelijk voor een diepere laag dan alleen de platte informatie over het NAP-peil 2. Voor de bezoekers van het Ommoordse Veld die vanaf de Ommoordse heuvel en vanaf de verrekijker op de Rotte dijk kunnen zien welke impact slecht waterbeheer kan hebben op de omliggende bebouwing en dan specifiek de complexen direct gelegen aan het Ommoordse Veld. De kunstenaars moet dus zorgen voor zichtbaarheid over grotere afstand.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is onderdeel van het project Van Water Weten - Ommoordse Veld (VWW-OV): In het Ommoordse Veld is het laagste punt ruim zes meter onder NAP, het is één van de laagstgelegen gebieden van Nederland. Om dit gebied niet te droog, maar ook niet te nat te houden is een heel precies waterbeheer nodig. Het Hoogheemraadschap en Stadsbeheer werken intensief samen om het waterbeheer, vanuit een technisch oogpunt, op orde te houden. Voor bezoekers van het Ommoordse Veld vallen de genomen maatregelen nu echter nauwelijks op. Dat is wat het project VWW-OV graag wil veranderen. Er zijn twaalf deelprojecten benoemd in het project VWW-OV waarvan de muurschildering op de Nansenplaats/flat project 8 is.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Uiteindelijk alle bewoners van Ommoord, die geïnteresseerd zijn of worden in de noodzaak van waterbeheer in een woon- en leefomgeving onder NAP. Zeker nu dit door klimaatverandering een steeds groter issue aan het worden is.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Verder uitwerken van de plannen. Verder overleg met betrokkenen. Creëren van de klankbord groepje van direct betrokken bewoners Creatieve uitwerking Ambachtelijke realisatie Ontwerpen informatiebord Productie informatiebord Feestelijke onthulling Overdragen aan beheersorganisatie

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Creatieve uitwerking en productie informatiebord

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Projectbegroting. 1. Uitmeten van het exacte NAP peil op de locatie € 50,- (Stichting DWB) 2. Ontwerp van de muurschildering € 150,- (Kunstenaar) 3. Ontwerp van het informatiebord € 25,- (Stichting DWB) 4. Maken van de muurschildering incl. materiaal € 550,- (Kunstenaar) 5. Maken en bevestigen van het informatiebord € 1.350,- (uitbesteed aan HR Rijswijk) 6. Vergunning, Leges € 175,- (externe kosten) 7. Opening en onthulling € 125,- (kraam en catering) 8. Generen van publiciteit € 50,- (facebook Ads) 9. Coördinatie, afstemming, overleg € 50,- (externe kosten) 10. Vrijwilligers uren Stichting De Witte Bollen € 300,- Totaal voor het deelproject Nansenplaats € 2.825,- De begroting van het gehele VWW-project is € 190.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
VVE van het wooncomplex Nansenplaats, Waterschap HHSK, HR Rijswijk, Gemeente Rotterdam, Kunstkring Prins Alexander, Stichting De Witte Bollen. Historische Commissie Ommoordse Polder en werkgroep Ommoordse Veld Open en Groen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk bij het exact bepalen van het NAP-peil op de specifieke locatie. Duurzaam maternaal gebruik op de te beschilderen muur.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Enkele werkgroep-leden kennen Kern met Pit van andere projecten en ontvangen de mailingen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Input en ervaring van andere deelnemers. Inrichting bewonersgroep. Bepalen NAP. Mogelijke verbeteringen van inhoud en processen.

Afbeeldingen

Educatief

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen